Изазови образовног система у условима пандемије: искуства и могућности унапређења наставно-образовног процеса

Код одобреног скупа: 551  

Симпозијум

Економски факултет Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3Ана Крстић
cei@kg.ac.rs
034303502
06442884606

Изазови образовног система у условима пандемије: искуства и могућности унапређења наставно-образовног процеса

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Владимир Ранковић , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
редовни професор Ненад Станишић , Економски факултет Универзитета у Крагуејвцу
ванредни професор Јелена Николић , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
студент продекан Софија Јеремић , Економски факултет у Крагујевцу
виши саветник Горан Јоксимовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
директор школе Синиша Којић , Средња стручна школа
директор Сибинка Живановић , Економско-трговинска школа Пожаревац
ванредни професор Дејана Златановић , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Крагујевац 27.03.2021. 43

Радне биографије


Владимир Ранковић

Реализатор
0641336396
vladimir.rankovich@uni.kg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 

Радно место:

Доктор техничких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2008 Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу сарадник за научно истраживачки рад
2008 2008 Истраживачко развојни центар БиоИРЦ Научни сарадник
2008 2021 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Редовни професор
2020 2021 Универзитет у Крагујевцу Проректор за наставу и студентска питања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Effectiveness and Students` Perception of an Adaptive Mobile Learning System based on Personalized Content and Mobile Web Коаутор New Educational Review 2014
Market risk management in a post-Basel II regulatory environment Коаутор European Journal of Operational Research 2017
Mean-univariate GARCH VaR portfolio optimization: Actual portfolio approach Коаутор Computers & Operations Research 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбоље научно дело из области информатике у 2010. год. Монографија: Компјутерско дизајнирање стентова Друштво информатичара Србије 2010
Награда за постигнут успех на основним студијама Машински факултет у Београду 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Naučno društvo ekonomista Srbije

Ненад Станишић

Реализатор
064662667
nstanisic@kg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Крагуејвцу 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2011 Економски факултет Универзитета у Крагуејвцу сарадник
2011 2021 Економски факултет Универзитета у Крагуејвцу наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Continuity under a different name: The outcome of privatisation in Serbia Коаутор New Political Economy 24 (2) 2019
The EU Enlargement and Income Convergence: Central and Eastern European Countries vs. Western Balkan Countries Коаутор Entrepreneurial Business and Economics Review 6 (3) 2018
Is the Global Competitiveness Report the right measure of macroeconomic competitiveness Коаутор Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 34(2) 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Изазови међународне монетарне интеграције. 2010. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Аутор
Неједнакост и интеграција. 2019. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво економиста Србије
Друштво економиста Крагујевца

Јелена Николић

Реализатор
063664977
jnikolic@kg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2015 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу сарадник
2015 2021 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Higher Education Institutions as Viable Systems: A Cybernetic Framework for Innovativeness Коаутор Handbook of Research on Enhancing Innovation in Higher Education Institutions, IGI Global, Hershey: Business Science Reference 2020
A systemic approach to improving innovativeness in higher education Коаутор Теме 2020
A cyber-systemic learning action approach towards selected studentsʼ competencies development. Коаутор Kybernetes 2019
Иновативност у високом образовању: подстицаји и ограничења. Коаутор XXIV интернационални научни симпозијум "Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 2019
Action Research Approach to Problem Solving: Implications for Creative Thinking of Students. Коаутор Book of Abstracts of the 2ND International Scientific Conference Teaching Methods for Economics and Business Sciences 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Међузависност механизама и модела корпоративног управљања, 2019, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво економиста Србије
Друштво економиста Крагујевца

Софија Јеремић

Реализатор
0693103320
sofi.jeremich@gmail.com
Звање:

студент продекан 

Установа:

Економски факултет у Крагујевцу 

Радно место:

студент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2020 Balance Consulting Маркетинг асистент
2020 2021 Економски факултет у Крагујевцу Студент продекан
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нема Аутор Нема 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи тимски пројекат RANEPA SUMMER CAMPUS FOR YOUTH 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
AIESEC алумни
Удружење студената Економског факултета у Крагујевцу

Горан Јоксимовић

Реализатор
0641198157
goran.joksimovic@mpn.gov.rs
Звање:

виши саветник 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2003 ОШ „Јован Поповић“ Крагујевац учитељ
2003 2015 Школска управа Крагујевац просветни саветник
2015 2021 Школска управа Крагујевац - руководилац Школске управе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нема Аутор Нема 2021

Синиша Којић

Реализатор
062295559
direktor@politehnicka.kg.edu.rs
Звање:

директор школе 

Установа:

Средња стручна школа 

Радно место:

мастер машински инжењер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2003 Техничка школа за машинство и саобраћај наставник
2003 2006 Техничка школа за машинство и саобраћај помоћник директора
2006 2021 Средња стручна школа директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Средња стручна школа Предавач Међународна Newsweek конференција “Образовање по мери привреде” 2016
Јачање партнерства за подстицање запошљивости и социјалног укључивања младих Предавач Пакт за младе– 2016. Дом омладине Београд 2016
Сарадња школа и компанија у циљу квалитетног стручног обрзовања Предавач Engagement of Small and Medium Enterprises in Work Based Learning - Skoplje 2019 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Савета за стручно образовање и образовање одраслих Републике Србије
Председник Заједнице машинских школа Србије
Члан Друштва инжењера и техничара

Сибинка Живановић

Реализатор
066221560
zivanovic.sibinka@gmail.com
Звање:

директор 

Установа:

Економско-трговинска школа Пожаревац 

Радно место:

дипломирани економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2003 Приватни сектор предузетник
2003 2014 Економско-трговинска школа наставник
2014 2021 Економско-трговинска школа директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нема Аутор Нема 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва директора школа Србије

Дејана Златановић

Модератор
0644527584
dejanaz@kg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2016 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу сарадник
2016 2021 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Higher Education Institutions as Viable Systems: A Cybernetic Framework for Innovativeness Коаутор Handbook of Research on Enhancing Innovation in Higher Education Institutions 2020
A systemic approach to improving innovativeness in higher education Коаутор Теме 2020
A cyber-systemic learning action approach towards selected studentsʼ competencies development Коаутор Kybernetes 2019
Иновативност у високом образовању: подстицаји и ограничења Коаутор XXIV интернационални научни симпозијум "Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту" 2019
Action Research Approach to Problem Solving: Implications for Creative Thinking of Students Коаутор Book of Abstracts of the 2ND International Scientific Conference Тeaching Methods for Economics and Business Sciences 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Управљање иновацијама: концептуално - методолошки оквир, 2020, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за значајaн допринос у организацији Међународне научне конференције Contemporary Issues in Economics, Business and Management – EBM 2020 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво економиста Србије
Друштво економиста Крагујевца