Гугл учионица - могућности и изазови

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 550  

Вебинар

МВ центар за образовање и образовне политике
Ивањица Мркочевац б.б.Марија Лакићевић
mvcentar@gmail.com
032664851
0638387134

Гугл учионица - могућности и изазови

Пружање подршке запосленима у просвети и свим учесницима образовно-васпитног процеса; Унапређивање дигиталних компетенција запослених у образовању ради одржавања континуитета наставног процеса у ванредним околностима

Гугл учионица - могућности и изазови Пријављивање на гугл учионицу; Креирање предмета; Позивање ученика преко кода или мејла; Постављање материјала за учење; Прављење тестова; Праћење резултата и оцењивање; Гугл састанци у функцији наставног процеса.

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

мастер професор српског језика и књижевн Марија Лакићевић , Основна школа "Михаило Петровић Алас"
Дипломирани математичар Нина Милаковић , ОШ “ Михаило Петровић Алас“

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн 10.03.2021. 64