Примена садржаја образовног Климатског пакета у настави и ваннаставним активностима за наставнике гимназија и средњих стручних школа

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 549  

Саветовање

Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Јована Рајића 5д/6Александра Младеновић
amladenovic71@gmail.com
0631173797
0631173797

Примена садржаја образовног Климатског пакета у настави и ваннаставним активностима за наставнике гимназија и средњих стручних школа

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар биолошких наука Александра Младеновић , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Магистар заштите животне средине Зорица Милосављевић , ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина
дипломирани биолог Марина Дрндарски , Седма београдска гимназија
Дипломирани географ Јагода Петровић-Укај , Средња школа Свети Сава, Београд / Геодетска школа

1 недеља (укупно време рада: мин.)

60

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 20.03.2021. 45

Радне биографије


Александра Младеновић

Реализатор и модератор
0631173797
amladenovic71@gmail.com
Звање:

магистар биолошких наука 

Установа:

Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Радно место:

биолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Амбасадори одрживог развоја и животне средине председник
2012 2019 Међународне организације експерт за биодиверзитет
2010 2012 Консеко Стручни сарадник
2003 2009 Регионални центар за животну средину Пројектни менаџер
1998 2003 Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
MIHAJLOV A., D. ALEKSIC, F. JOVANOVIC, K.S. JOVANOVIC, A. MLADENOVIC, D. PROKIC and M.TABASEVIC (2015): Scoping the future trends in natural resources availability using selected indicators as measures of progress: the links with interests and values, 7th CONGRESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - Коаутор 7th CONGRESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - X CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO CD Proceedings (ISBN 978-959-300-073-4), paper 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Jones-Walters, L., Catchpole, R., Mladenović, A., Cil, A., Snethlage, M., Čivić, K., Schrauwen, A., Sušić, S. and Solujić, A.S. (2010): Local Biodiversity Action Planning for Southeastern Europe, ECNC, Tilburg, the Netherlands (Handbook) Коаутор
Jones-Walters, L., Catchpole, R., Mladenović, A., Cil, A., Snethlage, M., Čivić, K., Schrauwen, A., Sušić, S. and Solujić, A.S. (2010): Local Biodiversity Action Planning for Southeastern Europe, ECNC, Tilburg, the Netherlands (Resources book) Коаутор
Ćurčić, S., Nikolić, Z., Mladenović, A. (2011): Zemljišna fauna beskičmenjaka – praktikum sa radnom sveskom, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. (Fauna of ground invertebrates – practicum with a workbook, Faculty of Biology University of Belgrade). Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Жири за доделу награде Друштвене одговорности, Привредна комора Србије Члан групе за увођење стандарда KS A268, Институт за стандардизацију Србије
Жири за доделу награде Друштвене одговорности, Привредна комора Србије Члан групе за увођење стандарда KS A268, Институт за стандардизацију Србије

Зорица Милосављевић

Реализатор и модератор
064239171
zoricazkrug@gmail.com
Звање:

Магистар заштите животне средине 

Установа:

ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина 

Радно место:

Професор биологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2020 ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина Професор биологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Едукација наставника за одрживи развој. Научно- стручни скуп ,,Еколошка истина“ , стр. 649-652. Универзитет у Београду Технички факултет у Бору, Соко Бања, 01-04.06.2008. Аутор Научно-стручни скуп ,,Еколошка истина“ , стр. 649-652. 2008
Локални еколошки акциони план општине Чајетина- Научно-стручни скуп ,,Еколошка истина“ стр. 557-560. Универзитет у Београду Технички факултет у Бору, Соко Бања, 01-04.06.2008. Аутор Научно-стручни скуп ,,Еколошка истина“ , стр. 557-560. 2008
Зорица Милосављевић (2005). Образовање и одрживост еколошке свести. Настава и васпитање, (2-3), 280-287. Аутор Настава и васпитање, (2-3), 280-287. 2005
Др Славица Буквић, Зорица Милосављевић (2005). Аерозагађеност у затвореном простору, стр. 73-86. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице. Коаутор стр. 73-86. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2005
Др Славица Буквић, Зорица Милосављевић (2005). Утицај депонијских гасова на ефекат стаклене баште, стр.87-102. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице Коаутор стр.87-102. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Креативна екологија у служби еколошког описмењавања (2018.) мр Зорица Милосављевић, Јагода Јеремић Коаутор
Зелени задатак на сваком часу, РЦУ Ужице (2018.) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за за изузетан допринос развоју општине. Скупштина општине Чајетина 2003
Годишња општинска награда: Плакета за изузетан допринос развоју општине Скупштина општине Чајетина 2008
Годишња општинска награда: Признање ,,Зоран Тмушић“ за људскост и хуманост у тешким временима. Скупштина општине Чајетина 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УГ Златиборски круг

Марина Дрндарски

Реализатор и модератор
063309866
marinasova@gmail.com
Звање:

дипломирани биолог 

Установа:

Седма београдска гимназија 

Радно место:

Педагошки саветник, по решењу 610-00-112 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2020 Седма београдска гимназија наставница примењених наука
2017 2020 Гимназија Плус наставница биологије
1997 2020 ОШ Дринка Павловић, Београд наставница биологије
1997 2020 МШ Мокрањац, Београд наставница биологије
2007 2011 Издавачка кућа Klett, Београд уредница за предмет биологија
1997 2004 МШ Јосип Славенски, Београд наставница биологије
1991 1992 ПП Диана, Београд комерцијалиста за ловство и ловни туризам
1984 1991 РО Ловац, Загреб (огранак у Београду) као комерцијалиста за ловство и ловни туризам
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правни аспект вештачког светлосног загађења Аутор Публикација Заштита животне средине у законодавству и пракси. Мисија ОЕБС-а у Србији, 2015
Примена методе студије случаја уз коришћење појмовних мапа (мапе ума) у реализацији програмског садржаја из заштите животне средине (климатске промене) Коаутор Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Република Србија 2015
Настава усмерена на исходе, компетенције и стандарде – приручник за наставнике Коаутор Пројекат Развионица, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ЗВКОВ 2014
Приручник за вршњачко образовање у области заштите животне средине Коаутор Асоцијација за напредна истраживања, Београд 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Author of teaching learning handbook for biology for Functional Elementary Education for Adults (FEEA), Ministry of Education, Belgrade, 2010-2013. Аутор
Co-author of test-prep book for the final exam in Elementary education, Ministry of Education, Belgrade, 2013. Коаутор
Co-author of test-prep book for the final exam in Elementary education, Ministry of Education, Belgrade, 2014. Коаутор
Co-author of Workbook for biology for the fifth grade in elementary school, Novi Logos, Belgrade, 2015. Коаутор
Co-author of Workbook for biology for the eighth grade in elementary school, Novi Logos, Belgrade, 2015. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског биолошког друштва
Члан Екoлошког центра Planet Art
Члан IUCN`s CEC Commission no. af-IUCN4 (4117)
Члан НВО „Покрет за ширење Еко-Мускетара“

Јагода Петровић-Укај

Реализатор и модератор
0641231420
bebaukaj@yahoo.com
Звање:

Дипломирани географ  

Установа:

Средња школа Свети Сава, Београд / Геодетска школа 

Радно место:

Наставник географије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Геодетска школа наставник
2017 2020 Средња школа „Свети Сава“, Београд наставник
2014 2017 Гимназија “Доситеј“, Београд наставник
2007 2014 Стручна школа за естетику, стил и културу тела, Београд наставник
1990 1992 Техничка школа „Петар Драпшин“, Београд наставник
1990 1992 Дрвно-прерађивачка школа, Београд наставник
1988 1990 Електропривредна школа наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
обуке стручног усавршавања наставника, акредитоване од стране ЗУОВ-а 2017/2019 године, „Савремена географија-напредак у настави и приступу географским садржајима и јачање професионалне компетенције наставника, број програма у Каталогу 591, Компетенције К1, Приоритети:1 Аутор ЗУОВ, број програма у Каталогу 591, Компетенције К1, Приоритети:1 2017
„Лоцирање дивљих депонија“ Аутор Зборник радова 13. регионалне конференције Животна средина ка Европи 2017
Аутор стручног чланка о савременој настави географије“Практична примена програма: Читањем и писањем до критичког мишљења“, навођењем сценарија за час познавања природе у часопису „Учитељ“, 2004 Коаутор часопис „Учитељ“ 2004
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Центар за таленте
Serbian Network Facilitators
Удружење предметних методичара Србије
Српско географско друштво
Саветница - СОС телефон - МПНТР