Школски систем пред изазовом - улога директора

Код одобреног скупа: 546  

Симпозијум

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Господара Вучића 245Александра Станишић
aleksandra.stanisic@vulkanznanje.rs
0117456025
0602562745
0117456025

Школски систем пред изазовом - улога директора

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

дипломирани правник Милош Јовић , Електромрежа Србије АД Београд
Мастер, дипломирани математичар Оливера Тодоровић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
дипл.дефектолог-олигофренолог и музикоте Снежана Олушки Влачић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани физичар за општу физику Оливера Корошец , ОШ,,Милена Павловић Барили“
специјалиста за менаџмент у образовању / Горица Станојевић , Центар за учење едукацију и развој креативности МИ

2

100

директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел „Фрушке терме” Фрушка гора 22.04.2021. 100

Радне биографије


Милош Јовић

Члан програмског одбора и реализатор
062761460
jovicmil76@gmail.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Електромрежа Србије АД Београд 

Радно место:

Стручњак за послове набавки 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2004 Координациони центар за Косово и Метохију, Београд Саветник у Одељењу правосуђа и људских права
2004 2005 Тоp Brands Distribution d.o.o. Београд Шеф правног сектора
2005 2009 Simex d.o.o. Нови Сад Директор пословне јединице Београд
2009 2012 ЈП Дирекција за изградњу општине Стара Пазова, Стара Пазова Руководилац сектора за планирање, правне и опште послове
2012 2017 Управа за јавне набавке, Београд Саветник у Одсеку за регулативу и професионализацију у јавни
2017 2018 Управа за јавне набавке, Београд Самостални саветник у Групи за надзор и контролу у поступцим
2018 2019 Управа за јавне набавке, Београд Виши саветник, Руководилац групе за развој система јавних на
2019 2020 Електромрежа Србије АД Београд Стручњак за послове набавки
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
-------------------------------- Аутор ---- 1111
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јавне набавке у складу са четвртим ЗЈН 2020.ЦМН; Аутор
Приручник о јавним набавкама, 2020, Forum Media Аутор
Водич за примену новог Закона о јавним набавкама, 2020, Семинари Србије Аутор
Коментар Закона о јавним набавкама, 2020, Параграф Аутор
Изазови јавних набавки, 2017, Инг-Про Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбоље оцењени предавач у 2018. години (Национална академија за јавну управу) 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду Закона о јавним набавкама
Члан радне групе за израду Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
Извршни директор Коморе јавних набавки Србије

Оливера Тодоровић

Члан програмског одбора и реализатор
0641407277
otodorovico@gmail.com
Звање:

Мастер, дипломирани математичар 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

Помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1984 Средња техничка школа Драпшин, Београд Професор математике
1984 1984 Средња електротехничка школа Никола Тесла, Београд Професор математике
1984 1986 Виша Геодетска школа, Београд асистент за метематику
1986 2002 Београдска банка Администратор базе; Систем инжењер; Програмер
2002 2006 Средња Балетска школа Луј Давичо Професор информатике
2006 2008 Завод за вредновање образовања и васпитања Саветник координатор за математику
2008 2010 Завод за вредновање образовања и васпитања Саветник координатор
2010 2010 Завод за вредновање образовања и васпитања Руководилац сектора за стручно усавршавање и напредовање
2010 2013 Завод за вредновање образовања и васпитања Руководилац Центра за професионални развој запослених у обр
2013 2014 Завод за вредновање образовања и васпитања Саветник координатор
2015 2018 Завод за вредновање образовања и васпитања Руководилац Центра за професионални развој запослених у обр
2018 2020 Завод за вредновање образовања и васпитања Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Откривам чудесни свет математике, за трећи разред ОШ (2012); Завод за уџбенике Аутор Откривам чудесни свет математике, за трећи разред ОШ (2012); Завод за уџбенике 2012
Откривам чудесни свет математике, за четврти разред ОШ(2012); Завод за уџбенике Аутор Откривам чудесни свет математике, за четврти разред ОШ(2012); Завод за уџбенике 2012
Математика, уџбеник за први разред ОШ (2018); Завод за уџбенике Аутор Математика, уџбеник за први разред ОШ (2018); Завод за уџбенике 2018
Математика, вежбанка за први разред ОШ (2018); Завод за уџбенике Аутор Математика, вежбанка за први разред ОШ (2018); Завод за уџбенике 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стојан Новаковић, 2010 Народна библиотека Србије 2010

Снежана Олушки Влачић

Члан програмског одбора и реализатор
0648134501
snezana.oluski.vlacic@mpn.gov.rs
Звање:

дипл.дефектолог-олигофренолог и музикоте 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Руководилац Школске управе Зрењанин 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2004 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Наставник дефектолог
2004 2005 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Реедукатор психомоторике
2005 2010 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Помоћник директора
2010 2010 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Вд директора
2010 2018 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Директор
2018 2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац Школске управе Зрењанин
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом“ Коаутор Акредитовани семинар – последњих 7 година 2013
„Практични приступи деци са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом“ Коаутор Акредитовани семинар 2016/17 и 2017/18 2016
„Рани развој деце са сметњама у развоју – практични приступи, подстицање и праћење)“ Коаутор Акредитовани семинар 2016/17 и 2017/18 2016
„Без илузије до социјалне инклузије“ Аутор Пројекат реализован 2017. 2017
„Музикотерапијом кроз инклузију“ Аутор Пројекат реализован 2016. 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Зрењанина Град Зрењанин 2014
Награда Капетан Миша Анастасијевић Медиа Инвент Нови Сад, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Београду, уз подршку Привредне коморе Србије 2016
Школа је под њеним руководством добила награду « Др Ђорђе Натошевић» Покрајински секретаријат за образовање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Надзорног и Етичког одбора Удружења музикотерапеута Србије
Члан Покрајинског друштва дефектолога

Оливера Корошец

Члан програмског одбора и реализатор
0628830960
oljafi72@gmail.com
Звање:

Дипломирани физичар за општу физику 

Установа:

ОШ,,Милена Павловић Барили“ 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 -Друга Техничка школа, Крагујевац ОШ,,Јулијана Ћатић“, Крагујевац Наставник физике
2001 2008 -Гимназија ,,Пиво Караматијевић“, Нова Варош Техничка чкола, Нова Варош ОШ,,Живк Наставник физике
2008 2012 -ОШ,,Душан Јерковић Уча“, Шимановци ОШ,,Васа Пелагић“, Београд Наставник физике
2012 2012 ОШ,,Милена Павловић Барили“ в.д. директор школе
2013 2020 ОШ,,Милена Павловић Барили“ директор школе
2020 2020 Актив директора основних школа општине Палилула руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
------------- Аутор ------ 1111

Горица Станојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0665279506
stanojev.gorica@gmail.com
Звање:

специјалиста за менаџмент у образовању / 

Установа:

Центар за учење едукацију и развој креативности МИ 

Радно место:

помоћник директора  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 OШ „Таковски устанак“ Таково Наставник разредне наставе
1993 2002 ОШ „Иво Андрић“ Прањани Наставник разредне наставе
2002 2013 ОШ „Иво Андрић“ Прањани Директор школе
2013 2020 Центар за стручно усавршавање Чачак директор
2020 2020 Центар ѕа учење едукацију и развој креативности МИНА Чачак помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај директора за квалитетнији наставни процес и боља постигнућа ученика” Аутор Значај директора за квалитетнији наставни процес и боља постигнућа ученика”,конференција, аутор, водитељ и координатор, Чачак фебруар 2017. године 2017
“Како постати успешан директор у Републици Србији Аутор “Како постати успешан директор у Републици Србији”, предавач, Врњачка Бања, 22. и 23. септембар 2019. године 2019
„Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању“ Аутор Међународна конференција у Чачку „Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању“, аутор и координатор, Школска 2013 2013
„Стратегије образовања Србије и земаља из окружења“ Аутор МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ЧАЧКУ „Стратегије образовања Србије и земаља из окружења“, аутор, предавач и координатор, Чачак, новембар 2013. године 2013
Трибина: „Учење на даљину у време пандемије“ Аутор УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ, предавач, трибина, Коштунићи, јун 2020. године 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
СРЕБРНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 2017
ПРИЗНАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ ЗА ИЗУЗЕТНУ САРАДЊУ И ДОПРИНОС РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОЈЕКАТА, 2017., 2018. године. ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ БЕОГРАД 2019
ПРИЗНАЊЕ ПОЉСКЕ АМБАСАДЕ ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС НА ПОВЕЗИВАЊУ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СВИХ ОСТАЛИХ СЕКТОРА ДРУШТВА ДВЕ ЗЕМЉЕ ПОЉСКА АМБАСАДА У БЕОГРАДУ 2016
ПРИЗНАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОБЛАСТИ ТРЕНТА И ТРЕНТИНА, ИТАЛИЈА ЗА ДОПРИНОС ПОВЕЗИВАЊА ОБРАЊОВАЊА СРБИЈЕ И ИТАЛИЈЕ ПРЕДСЕДНИК ОБЛАСТИ ТРЕНТО И ТРЕНТИНО ИТАЛИЈА 2007
ПРИЗНАЊЕ НОВОГАРДСКОГ ДОМА КУЛТУРЕ ЗА ДОПРИНОС УНАПРЕЂИВАЊА ЕДУКАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЛЕТО С МУЗАМИ/ПОЉСКА/ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВОГАРД ПОЉСКА 2010
ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ЧЛАНА ФОНДАЦИЈЕ МИСИЈЕ ХАЛИЈАРД, 2018.године АМЕРИЧКА АМБАСАДА И ФОНДАЦИЈА МИСИЈЕ ХАЛИЈАРД 2018
ПРИЗНАЊЕ Горици Станојевић за грађанске заслуге у области очувања српске културе, традиције, духа, језика од Културно историјског центра из Крагујевца, на Илиндан, лета господњег 2015. Културноисторијски центар КРАГУЈЕВАЦ 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Фондација “Мисија Халијард
Члан Удружења учитеља
Удружњење Срба и пријатеља Србије матице и дијаспоре
Удружење Креативних руководилаца у образовању КРОС
Рамонда Сербика Чачак