Тематски приступ у настави историје

Код одобреног скупа: 545  

Конференција

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, Београд 11000Данко Леовац
danko.leovac@f.bg.ac.rs
0113206293
0643242428

Тематски приступ у настави историје

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Сузана Рајић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Марко Шуица , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Милош Јагодић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Данко Леовац , Филозофски факултет Универзитета у Београду
виши научни сарадник Јасмина Милановић , Институт за савремену историју
редовни професор Влада Станковић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Чедомир Антић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Урош Шешум , Филозофски факултет Универзитета у Београду
истраживач приправник Жарко Илић , Филозофски факултет Универзитета у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Сузана Рајић

Члан програмског одбора и реализатор
0113206293
srajic@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Кључни појмови за историју новог века Коаутор Историја: кључни појмови за крај обавезног образовања: приручник за наставнике, Београд 2008, 35-42. 2008
Руски царизам и самодржавље на Балкану - преиспитивање и ревизија историографије Аутор Српске студије 2 (2011), 277-286. 2011
О новим аспектима прогласа Србије краљевином поводом стотридесетогодишњице (1882-2012) Аутор Српске студије 3 (2012), 371-392. 2012
Изучавање српске историје 19. века у протекле две деценије: преиспитивања, нове теме и учинци Аутор Хуманизација универзитета: тематски зборник радова, Ниш 2013, 355-365. 2013
О спољној политици Србије после Балканских ратова Аутор Српске студије 6 (2015), 390-419. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Историја за 7. разред основне школе, 2005, Београд: Завод за уџбенике Аутор
Историја за 7. разред основне школе, 2020, Београд: Фреска Коаутор
Владан Ђорђевић: биографија поузданог обреновићевца, 2007, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Аутор
Александар Обреновић : владар на прелазу векова: сукобљени светови, 2011, Београд: Српска књижевна задруга Аутор
Спољна политика Србије 1868-1878, између очекивања и реалности, 2015, Београд: Српска књижевна задруга Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Стојан Новаковић за најбољи уџбеник Завод за уџбенике 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан редакције часописа Српске студије, Филозофски факултет, Београд
члан редакције часописа Београдски историјски гласник, Филозофски факултет, Београд

Марко Шуица

Члан програмског одбора и реализатор
011320628
msuica@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Уџбеници историје: ретроспектива нове генерације (2001-2005)- недостаци и могућа решења Аутор Уџбеник и савремена настава: зборник поводом 50 година рада Завода за уџбенике, Београд 2007, 153-163. 2007
Кључни појмови из историје средњег века Коаутор Историја: кључни појмови за крај обавезног образовања: приручник за наставнике, Београд 2008, 23-31. 2008
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Историја Коаутор Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Историја, Београд 2010. 2010
Udžbenici, obrazovni standardi i nastava povijesti - perspektive za inoviranu nastavu povijesti u Srbiji ---- 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Историја : за II разред гимназије општег и друштвено-економског смера, 3. издања, 2002, 2005, 2009, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Коаутор
Вежбанка из историје за 6. разред основне школе, 2. издања, 2005, 2006, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства) Коаутор
Историја за шести разред основне школе: уџбеник, историјска читанка, радна свеска, 2010, Београд: Фреска Коаутор
Вук Бранковић: славни и велможни господин, 2017, Београд: Еволута Аутор
Милица - кнегиња немирног доба, 2019, Београд: Еволута Аутор

Милош Јагодић

Члан програмског одбора и реализатор
0642751753
mjagodic@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Помоћ Кнежевине Србије црквама, манастирима и школама изван Србије (1839-1868) Аутор Српске студије 9 (2018), 50-101. 2018
Pyrrhic victory: the Great War and its immediate consequences fos Serbia's economy Коаутор The Economic Causes and Consequences of the First World War, Belgrade : Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2015, 219-235. 2015
Процена демографских губитака Срба у периоду 1910-1921 Аутор Српске студије 6 (2015), 11-65. 2015
Планови о политици Србије према Стaрој Србији и Македонији (1878-1885) Аутор Историјски часопис 60 (2011), 435-460. 2011
Failed Conspiracy: Organization and Preparation of the Serbian Uprising against Ottoman Rule in 1840-1841 Аутор Limes plus 3 (2015), 39-62. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Насељавање Кнежевине Србије (1861—1880), 2004, Београд: Историјски институт. Аутор
Српско—албански односи у Косовском вилајету (1878—1912), 2009, Београд: Завод за уџбенике. Аутор
Уређење ослобођених области Србије 1912—1914: правни оквир, 2010, Београд: Историјски институт. Аутор
Нови крајеви Србије (1912-1915), 2016, Београд: Филозофски факултет. Аутор
Србија и Стара Србија (1839-1868). Наслеђе на југу, 2016, Београд: Еволута Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан редакције часописа Српске студије, Филозофски факултет, Београд
члан Матице српске, Нови Сад

Данко Леовац

Члан програмског одбора и реализатор
0113206270
danko.leovac@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cultural and Social Life of Turkish Pasha in Belgrade - Example of Ali Riza Pasha Аутор Etnoantropoloski problemi Vol. 14, No. 1 (2019), 247–258. 2019
Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Balkan İttifakı (1866-1868) Askerî Güç Meselesi ---- 2015
The Serbian Question, Russia and Italian Unification (1859–1866) Аутор Serbian–Italian Relations: History and Modern Times, The Institute of History Belgrade, Roma: Sapienza University of Rome, Belgrade, 2015, 19–36. 2015
Последњи мухафизи Београда (1856–1867) Аутор Српске студије / Serbian Studies, vol. 9 (2018), 125–140. 2018
Иванка при Дунаву и некадашње имање кнеза Михаила ---- 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868), 2015, Београд: Службени гласник Аутор
Кнез Михаило Обреновић: младост, прва владавина, емиграција, 2019, Београд : Филозофски факултет, Центар за српске студије Аутор
Историја за 7. разред основне школе, 2020, Београд: Фреска Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Центар за српске студије, Филозофски факултет, Београд
North American Society for Serbian Studies (NASSS)
Antipodean East European Study Group, Victoria University of Wellington
The History Education Network/Histoire et éducation en réseau (THEN/HiER), University of British Columbia, Vancouver, Canada
The Ottoman and Turkish Studies Association
İslam Araştırmaları Merkezi

Јасмина Милановић

Члан програмског одбора и реализатор
0641744712
jasmina.mil17@gmail.com
Звање:

виши научни сарадник  

Установа:

Институт за савремену историју  

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1992 Књижевне новине секретар Редакције
1996 2004 Филолошка гимназија професор историје
2004 2013 Завод за уџбенике уредник за историју
2013 2019 Институт за савремену историју виши научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Женска друштва у Великом рату Аутор Српски народ на Балканском полуострву од 6. до 20. века, Ниш 2014, 163-176. 2014
Mabel Grujić i Delfa Ivanić dobročiniteljke srpskog naroda Аутор Istorija 20. veka, god. 32, br. 1 (2014), 9-26. 2014
О женском јунаштву - српске жене у одбрани отаџбине Аутор Први светски рат: зборник радова, Нови Сад 2015, 295-304. 2015
"Материнско удружење" и "Српска мајка" у борби за здравствену заштиту жена и деце Аутор 800 година српске медицине, [(Соко Град), 9. до 12. јуна 2016. године], 449–460. 2016
Bosna i Hercegovina u Vardaru - kalendaru Kola srpskih sestara Аутор Istorija 20. veka, god. 35, br. 1 (2017), 39-56. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Апостоли радикализма: живот и дело Павла Паје Михајловића (1845-1915), 2013, Београд: Службени гласник Аутор
Делфа Иванић - заборављене успомене, 2015, Београд: Еволута Коаутор
Историја 3: приручник за наставнике историје за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, 2015, Београд: Klett Коаутор
Историја 4: приручник за наставнике историје за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, 2015, Београд: Klett Коаутор
Историја за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, 2016, Београд: Фреска Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан редакције часописа Српске студије, Филозофски факултет, Београд
Друштво историчара „Стојан Новаковић“

Влада Станковић

Реализатор
0113206275
vstankov@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Putting Byzantium Back on the Map Аутор Modern Greek Studies Yearbook 32/33 (2016/2017), pp. 399–405. 2017
Stronger Than It Appears? Byzantium and Its European Hinterland after the Death of Manuel Komnenos Аутор Byzantium, 1180-1204: “The sad quarter of a century”?, Athens (EIE/National Hellenic Research Foundation: 2015), pp. 35–48. 2015
Rethinking the Position of Serbia within the Byzantine Oikoumene in the Thirteenth Century Аутор The Balkans and the Byzantine World before and after the Captures of Constantinople, 1204 and 1453,Lexington Books, New York-London:2016, 2018. 2018
Контроверзне теме у историографији о средњовековној Србији - неколико примера Аутор Српске студије / Serbian Studies, vol. 4 (2013), 345–351. 2013
A Ninth Century Turnaround in Southeast Europe: Christianization of Bulgaria and Constantinople’s Embracing of the Slavs Аутор Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis A. Božilov, vol. I,Religio-Historia, Sofia, 2018, pp. 257–263 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Цариградски патријарси и цареви македонске династије, 2003, Београд : Византолошки институт САНУ Аутор
Манојло Комнин, византијски цар : (1143-1180), 2008, Београд : Завод за уџбенике Аутор
Краљ Милутин : (1282-1321), 2012, Београд : Фреска Аутор
Путовања кроз Византију, 2016, Београд : Службени гласник Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
уредник едиције Byzantium: A European Empire and Its Legacy за академску издавачку кућу Lexington Books, САД

Чедомир Антић

Реализатор
0113206264
cedomir.antic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2013 Балканолошки институт САНУ, Београд научни сарадник
2013 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Плуралистички приступ и нова историја Балкана Аутор Историјски часопис 49 (2002), 261–274. 2002
Construction of the Responsibility of the Kingdom of Serbia for the Great War Аутор Serbs and the First World War (1914-1918), Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 447-458. 2015
Istorija 21. veka Аутор Istorija 21. veka, Beograd : Nedeljnik, 2020 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Неизабрана савезница: Србија и Велика Британија у Првом светском рату, 2012, Београд: Завод за уџбенике. Аутор
Увод у историјске студије, 2017, Београд: Завод за уџбенике. Аутор
Историја 7: уџбеник за седми разред основне школе, 2017, Београд: Нови логос Коаутор
Српска историја, 2015, Београд: Вукотић медија Аутор
Kratka zgodovina Srbije 1804-2012, 2012, Ljubljana: UMco. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан управног одбора Архива Југославије

Урош Шешум

Реализатор
0113206270
uros.sesum@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Контексти употребе термина Шијак код Јужних Словена у 18. и 19. веку Аутор Етноантрополошки проблеми 13-1 (2018), 83–92. 2018
Планирање српске четничке акције у Старој Србији и Македонији 1897. године Аутор Историјски часопис 67 (2018), 271–286. 2018
Улога војводе Стојана Донског у настанку и развоју ВМОРО-а и српске четничке акције 1901-1904 Аутор Врските меѓу Р. Македонија и Р. Србија низ вековите и денес: зборник на трудови од Меѓународна научна конференција, Битола 2018, 241–251. 2018
Четници у Првом балканском рату 1912. године Аутор Српске студије 3 (2012), 63–82. 2012
Тајне заграничне активности српске владе у Османском царству 1901. године Аутор Српске студије 9 (2018), 235–253. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Србија и Стара Србија (1804-1839), 2017, Београд : Универзитет, Филозофски факултет Аутор
Српска четничка акција (1897-1908): оружана дипломатија, 2019, Нови Сад : Матица српска Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Центар за српске студије, Филозофски факултет, Београд

Жарко Илић

Реализатор
0113206270
zarko.ilic95@yahoo.com
Звање:

истраживач приправник 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду истраживач приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поплаве у Кнежевини Србији 1864. године и радови на регулацији водотока Аутор Српске студије 9 (2018), 142–186. 2018
Јован Бугарски и Карта Књажества Србије Аутор Српске студије 10 (2019), 26–41. 2019
Рударство у Кнежевини Србији од 1859. до 1873. године Коаутор Зборник радова Филозофског факултета, Приштина : Филозофски факултет, год. 50, бр. 4 (2020), 213–245. 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Радмила Милентијевић за најбољи мастер рад из области историје Фондација Радмила Милентијевић 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Центар за српске студије, Филозофски факултет, Београд