Тематски приступ у настави историје

Код одобреног скупа: 545  

Конференција

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, Београд 11000Данко Леовац
danko.leovac@f.bg.ac.rs
0113206293
0643242428

Тематски приступ у настави историје

Јачање капацитета наставника за примену тематског приступа у настави историје и упознавање са резултатима новијих историографских истраживања ради проширивања тематског оквира наставе историје

1) Методологија и историографија – савремене теме и тематски приступ у настави; 2) Ревизија стандарда постигнућа за наставни предмет Историја; 3) Средњи век у настави историје – тематски приступи; 4) Путни правци на Балканском полуострву од средњег века до данас – историјска географија и географија у настави; 5) Кључни догађаји из историје српског народа у новом веку и савременом добу – тематски приступи; 6) Источно питање. велике силе и Балкан – тематска настава; 7) Српска четничка акција 1897–1908.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Сузана Рајић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Марко Шуица , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Милош Јагодић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Данко Леовац , Филозофски факултет Универзитета у Београду
виши научни сарадник Јасмина Милановић , Институт за савремену историју
редовни професор Влада Станковић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Чедомир Антић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Урош Шешум , Филозофски факултет Универзитета у Београду
истраживач приправник Жарко Илић , Филозофски факултет Универзитета у Београду

1

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

3000 РСД