Дани дефектолога - Диверзитет и адаптибилност процедура у специјалној едукацији рехабилитацији

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 544  

Вебинар

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Дани дефектолога - Диверзитет и адаптибилност процедура у специјалној едукацији рехабилитацији

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

ванредни професор Горан Јованић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет НС
др. друштвених наука (олигофренологија) Медина Вантић‐Тањић , Универзитет Тузла Едукацијско-рехабилитацијски фак
доцент Златко Буквић , Свеучилиште Север Универзите у Вараждину

4 недеља (укупно време рада: мин.)

350

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор, хотел "Мона-Златибор" 18.02.2021. 21

Радне биографије


Горан Јованић

Реализатор и модератор
0631710927
goxi67@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дипломирани специјални педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Ванредни професор
2013 2017 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Доцент
1994 2013 Дефектолошки факултет Универзитета у Београду асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јованић, Г., и Илијић, Љ. (2015). Образовне потребе и едукативни третман осуђених. У М. Вуковић (ур.) Коаутор Зборник радова ИX Међународног скупа „Специјална едукација и рехабилитација данас“, Београд, 25 – 27.9.2015. (стр. 157-168). 2015
Жунић-Павловић, В., Павловић, М., Глумбић, Н., и Јованић, Г. (2017). Ефективност самоедукације родитеља у редуковању екстернализованих проблема код деце предшколског узраста. У М. Филиповић и Б. Бројчин (ур.) Коаутор Book of Proceedings Eurlyaid Conference 2017 „Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium “, Београд 2017
Јованић, Г., и Петровић, В. (2017). Потребе, пракса и ефективност образовања и професионалног оспособљавања осуђених Коаутор Специјална едукација и рехабилитација, 16(2), 199-221. doi:10.5937/specedreh16 -14012; ISSN 1452-7367 2017
Петровић, В., Јованић, Г., и Луковић, М. (2017). Ефективност радних програма у затворима –примери појединих програма у САД. Коаутор Специјална едукација и рехабилитација, (у штампи). ИССН 1452-7367 2017
Јованић, Г., Петровић, В., и Савић, А. (2017). Kарактеристике осуђених на кратке и дуге казне. Коаутор Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 36, у штампи. ИССН 0350-2694 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Доц. др Горан Јованић: Kазни, затвори, запосли, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки центар факултета - ИЦФ, Београд, 2017 Аутор
Илић, З., и Јованић, Г. (2011). Затвор и/или слобода под надзором: стање и перспективе третмана осуђених лица у Србији. Београд: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-86-6203-007-8 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Повереник у Скупшини Друштва дефектолога Србије испред ФАСПЕР-а
члан је Управног одбора Удружења специјалних педагога Србије

Гордана Николић

Реализатор и модератор
0653501963
gocadra@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет НС 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Педагошки факултет у Сомбору Редовни професор за ужу научну област дефектолошке науке
2015 2019 Педагошки факултет у Сомбору Ванредни професор за ужу научну област дефектолошке науке
2010 2015 Педагошки факултет у Сомбору Доцент за ужу научну област дефектолошке науке
2005 2010 Завод за унапређивање образовања и васпитања - Београд руководилац сектора
2003 2005 Министарство просвете, Центар за стратешки развој Саветник координатор
2000 2003 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Директор
1987 2000 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Дефектолог-наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 (2013) 2013
Мапирање деце која се налазе ван образовно-васпитног ситема - да свако дете постане ђак Аутор Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 213-219. ИСБН 978-68-6203-037-5 2012
Стандарди и индикатори инклузивног образовања. У Д. Радовановић (ур.) Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији Коаутор Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 435-453. ИСБН 978-86-80113-84-5 2009
Улога билингвизма у развоју деце оштећеног слуха Аутор Настава и васпитање, 4, стр. 438-445. ИССН 0547-3330 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју, 2014, Универзитет у Новом Саду – Пегаошки факулет Сомбор Аутор
Знаковни језик и његов значај за развој деце слуха, 2009, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник Развојног центра

Медина Вантић‐Тањић

Члан програмског одбора и реализатор
3876114642
medina.vantictanjic@gmail.com
Звање:

др. друштвених наука (олигофренологија) 

Установа:

Универзитет Тузла Едукацијско-рехабилитацијски фак 

Радно место:

дипломирани дефектолог - олигофренолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Универзитет у Тузли Едукацијско-рехабилитацијски факултет Редовни професор
2012 2017 Универзитет у Тузли Едукацијско-рехабилитацијски факултет Ванредни професор
2007 2012 Универзитет у Тузли Едукацијско-рехабилитацијски факултет Доцент
2004 2007 Универзитет у Тузли Едукацијско-рехабилитацијски факултет Виши асистент
2001 2004 Универзитет у Тузли Едукацијско-рехабилитацијски факултет Асистент
1998 2001 Заводу за одгој и образовање особа са сметњма у развоју - Тузла Дефектолог- наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Adelisa Salkić, Milena Nikolić, Medina Vantić-Tanjić, „Differences in the functioning of families of children with intellectual disabilities and children of typical development“. Коаутор Reseach in Education and Rehabilitation – RER 2019, 2(1): 1-10. 2019
Medina Vantić-Tanjić, Milena Nikolić, Amela Čamdžić, „Sudjelovanje u školskim aktivnostima djece s intelektualnim teškoćama u različitim oblicima školovanja“. Коаутор Defektologija 2016, 22 (1): 45-49. 2016
Medina Vatić-Tanjić, Hurma Begić, Milena Nikolić, Amela Teskeredžić, „Uticaj predškolskog odgoja na shvatanje brojeva kod djece sa blažim stepenom intelektualnih teškoća“. Коаутор Defektologija 2015, 21 (1): 5-10. 2015
Milena Nikolić, Medina Vantić-Tanjić, Alma Dizdarević, „Influence of special educators and rehabilitators work in regulat school on peer relationships among students with deleyed cognitive development“. Коаутор Journal of Special Education and Rehabilitation 2013, 14 (1-2): 20-32. 2013
Medina Vantić-Tanjić, Milena Nikolić „Stavovi studenata Defektološkog fakulteta prema integraciji učenika usporenog kognitivnog razvoja“. Коаутор Sarajevo: Naša škola 2010, 51/221: 83-95. 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Milena Nikolić, Medina Vantić-Tanjić, „Uvod u intelektualne teškoće“. Tuzla: OFF-SET, 2015. ISBN 978‐9958‐31‐206‐9. COBISS.BH‐ID 22100742. Коаутор
Medina Vantić-Tanjić, Milena Nikolić, „Inkluzivna praksa“, Tuzla: „OFF-SET“, 2010. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj 03-5200-9.1/10 od 23.06.2010. Коаутор
Medina Vantić-Tanjić, Milena Nikolić, „Edukacijska inkluzija romske djece u redovan sistem obrazovanja na Tuzlanskom kantonu“, Tuzla: OFF-SET“ i Udruženje Roma „Euro Rom“, 2010 Коаутор
Medina Vantić‐Tanjić, Sanela Bešić, „Napredovanje u obrazovanju Roma u Bosni i Hercegovini, Procjena stanja u zemlji i strateški smjerovi romskog obrazovnog fonda“. FO‐SZER Graphic Design Studio, 2009. (priručnik) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење за подршку у креативни развој дјеце и младих Тузле – предсједник удружења
Друштво дефектолога Србије
Друштво дефектолога Војводине
Монтесори друштво Србије

Златко Буквић

Члан програмског одбора и реализатор
0915916717
zlatkobukvic@net.hr
Звање:

доцент 

Установа:

Свеучилиште Север Универзите у Вараждину 

Радно место:

специјални едукатор - рехабилитатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2020 Свеучилиште Север Универзите у Вараждину – Одсек Сестринство доцент
2015 2020 Свеучилиште Север Универзите у Вараждину – Одсек Сестринство Ментор вежбовне наставе – преддипломске и дипломске студије
2013 2020 Учитељски факултет, Вараждин, Хрватска Спољни сарадник
2012 2020 Центар за васпитање и образовање „Томислав Шпољар“, Вараждин, Хрватска Стручни сарадник
2005 2012 Центар за васпитање и образовање „Томислав Шпољар“, Вараждин, Хрватска Учитељ дефектолог
2004 2005 Средња школа – Марушевац, Хрватска Наставник методике здравственог васпитања
2001 2004 Специјална болница за хроничне болести, Нови Мароф, Хрватска Медицински техничар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Teachers Competency for Inclusive Education (autor). European Journal of Education Psychology.2014. Аутор European Journal of Education Psychology.2014. 2014
Educational support to student with behavioral problems in elementary school Аутор Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 22(2), 425-450. (2020) 2020
Teachers' job satisfaction in classes involving students with behavioural difficulties. U: Kristovič, S. (Ed.), All About people: Future fit. Proceedings book of scientific contribution Аутор Maribor. Alma Mater Europaea, 131-136. Izvorni znanstveni rad (2019) 2019
Health education in primary school from the perspective of nurses and teachers. U: Kristovič, S. (Ed.), All About people: Future fit. Proceedings book of scientific contribution. Коаутор Maribor. Alma Mater Europaea, 634-640. Izvorni znanstveni rad (2019) 2019
Čimbenici inkluzivnosti Hrvatskih osnovnih škola, perspektiva učenika. Inkluzivno izobraževanje Коаутор Pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja, 1 (1/2), 43-54. (2018) 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез едукацијских рехабилитатора Хрватске, предсједник
Председник Хрватске коморе едукацијских рехабилитатора
Председник Удруге за рану интервенцију Вараждинске жупаније
Међународно удружење за рану интервенцију, члан
Водитељ Жупанијског стручног већа стручњака едукацијско – рехабилитацијског профила
Водитељ Жупанијског стручног већа учитеља и стручних сурадника едукацијских рехабилитатора