Сарадња образовно - васпитних и васпитно - образовних установа и центара за социјални рад у оквиру спољашње мреже заштите од насиља, злостављања и занемаривања

Код одобреног скупа: 543  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Сарадња образовно - васпитних и васпитно - образовних установа и центара за социјални рад у оквиру спољашње мреже заштите од насиља, злостављања и занемаривања

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 01.03.2021. 28
2 ЕТШ "Паја Маргановић" Панчево 07.05.2021. 41
3 Онлајн -Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда 29.03.2021. 19
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда 19.04.2021. 43
5 ОШ "Ђорђе Јоановић" Ново Милошево 28.05.2021. 32
6 ОШ "Јован Стерија Поповић" Велика Греда 28.09.2021. 17
7 Центар за стручно усавршавање Кикинда 01.12.2021. 42
8 Педагошка академија Кикинда 01.12.2021. 51
9 Центар за стручно усавршавање Шабац 27.12.2021. 52

Радне биографије


Милкица Момчилов

Реализатор и модератор
064183430
milkica.r@gmail.com
Звање:

Дипломирани социолог/социјални радник 

Установа:

Центар за социјални рад 

Радно место:

Руководилац стручних служби  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 Средња школа ''Милош Црњански'' ''Кикинда Професор социологије
2003 2003 Гимназија ''Душан Васиљев'' Кикинда Професор филозофије и професор логике са методологијом
2005 2020 Центар за социјални рад Кикинда Послови планирања и развоја и основни стручни послови у соци
2015 2020 Центар за социјални рад Кикинда Специјалиста породичне медијације
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Међународна конференција Мигрантска криза-одговор институција Предавач - 2018
Међународна конференција о Конвенцији о правима детета Предавач - 2019
Покрајинска Мрежа институција „Живот без насиља” -Истанбулска конвенција-права и обавезе институција Предавач - 2019
Ефикаснија заштита жртава насиља у породици у општини Кикинди Коаутор - 2014
Поступање, рад и организација ЦСР у случајевима насиља у породици Предавач - 2017
Округли сто 16 дана активизма против насиља-закон о спречавању насиља у породици-Улога ЦСР у случајевима насиља у породици и ефекти примене закона Предавач - 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ИСП Истраживачи социјалних прилика ''Друштвени аспекти положаја жена жртава насиља у породици у општини Кикинда''2014. Коаутор
Институ за криминолошка и социолошка истраживања Београд ''Жена мигранткиња између традиције и савремености'' Pregledani naučni rad UDK: 343.988-054.73-055.2(497.11) 316.45-054.73-055.2(497.11) 2019/2020. Аутор

Александра Чолић

Реализатор и модератор
0641752721
acvsaska@gmail.com
Звање:

Дипломирани правник  

Установа:

Центар за социјални рад Кикинда 

Радно место:

Стручни радник за управно-правне послове 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2020 Центар за социјални рад Кикинда Стручни радник за управно-правне послове
2015 2020 Центар за социјални рад Кикинда Специјалиста породична медијације
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ИСП Истраживачи социјалних прилика ''Друштвени аспекти положаја жена жртава насиља у породици у општини Кикинда'' Коаутор - 2014
Ефикаснија заштита жртава насиља у породици у општини Кикинди, Центар за социјални рад Кикинда Предавач - 2014
Примена закона о спречавању насиља у породици Предавач - 2017
Поступање, рад и организација ЦСР у случајевима насиља у породици; Покрајински завод за социјалну заштиту Предавач - 2017
Округли сто 16 дана активизма против насиља-закон о спречавању насиља у породици-Улога ЦСР у случајевима насиља у породици и ефекти примене закона Предавач - 2017