Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 542  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 недеља (укупно време рада: мин.)

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Биљана Тодоровић

Реализатор и модератор
0652761526
biljatodorovic68@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе - педагошки са 

Установа:

ОШ „Сава Ковачевић” Михајловац 

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 ОШ „Сава Ковачевић” Михајловац директор
1996 2018 ОШ „Иво Лола Рибар“ Скобаљ ОШ “Бранко Радичевић” Лугавчина наставник разредне наставе
1994 1995 ОШ „Иво Лола Рибар“ Скобаљ наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вођење педагошке документације у првом разреду основне школе Реализатор излагање 2017
Самовредновање рада установе Реализатор излагање 2019
Акредитовани семинар Тематски дан – наставник практичар и истраживач Аутор ЗУОВ Каталог 2018
Акредитовани семинар Функционална знања – пут ка успеху Аутор ЗУОВ Каталог 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Смедерева

Јасмина Ђорђевић

Реализатор и модератор
062393244
jaca031032@gmail.com
Звање:

Професор енглеског језика и књижевност 

Установа:

ОШ „Сава Ковачевић“, Михајловац 

Радно место:

Наставник енглеског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2020 ОШ „Сава Ковачевић“, Михајловац Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Самовредновање рада установе Реализатор излагање 2019