Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 542  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19

Подршка полазницима да успешније планирају реализацију наставе и воде педагошку евиденцију у време епидемије вируса Ковид 19

1. Планирање наставе у новонасталој ситуацији епидемије вируса Ковид 19 2. Вођење документације у ес - дневнику 3. Педагошка евиденција на нивоу школе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД