Васпитање и образовање у дигиталном окружењу

Код одобреног скупа: 541  

Конференција

Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11 000 БеоградЈелена Јовановић
drustvo@pedagog.rs
381112687749
0668013246

Васпитање и образовање у дигиталном окружењу

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Дипломирани педагог Емилија Марковић , Музичка школа "Даворин Јенко"
Професор педагогије Александра Петковић , Гимназија "Светозар Марковић" Ниш
Дипломирани педагог Весна Богићевић , Основна школа "Браћа Вилотијевић"
Дипломирани педагог Тијана Ђокић , Основна школа "Доситеј Обрадовић"
Дипломирани педагог Биљана Радосављевић , Основна "Мирослав Антић"
Дипломирани педагог Маја Врачар , Зуботехничка школа
Дипломирани педагог Наташа Стојановић , Гимназија "Свети Сава", Педагошко друштво Србије
Самостални педагошки саветник Невенка Крагуљац , Основна школа "Филип Филиповић"
Ванредни професор Александар Тадић , Филозофски факултет Универзитет у Београду
Доктор педагогије Александра Илић Рајковић , Филозофски факултет Универзитет у Београду
Редовни професор Александра Пејатовић , Филозофски факултет Универзитет у Београду
Доктор педагошких наука Емина Хебиб , Филозофски факултет Универзитет у Београду
Ванредни професор Кристинка Овесни , Филозофски факултет Универзитет у Београду
Доцент, доктор педагошких наука Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитет у Београду
Ванредни професор Лидија Радуловић , Филозофски факултет Универзитет у Београду
Ванредни професор Милан Станчић , Филозофски факултет Универзитет у Београду
Ванредни професор Наташа Матовић , Филозофски факултет Универзитет у Београду
ванредни професор Виолета Орловић Ловрен , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Редовни професор Радован Антонијевић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
редовни професор Снежана Медић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Редовни професор Шефика Алибабић Хоџић , Филозофски факултет у Београду
Доцент Владета Милин , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Доктор педагошких наука Зорица Шаљић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Доктор педагошких наука Ивана Јеремић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Ванредни професор Јелена Врањешевић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Доцент Мирјана Сенић Ружић , Филозофски факултет у Београд
Доцент Наташа Николић , Филозофски факултет у Београду
Редовни професор, доктор педагогију Наташа Вујисић Живковић , Филозофски факултет у Београду
ванредни професор Биљана Бодрошки Спариосу , Филозофски факултет у Београду
редовни професор Миомир Деспотовић , Филозофски факултет у Београду
Доцент Саша Дубљанин , Филозофски факултет у Београду
Редовни професор Вера Спасеновић , Филозофски факултет у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Емилија Марковић

Модератор
0641840678
markovicemilija@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Музичка школа "Даворин Јенко" 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2016 Шеста београдска гимназија Наставник грађанског васпитања и педагог
2016 2020 Музичка школа "Даворин Јенко" Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изгубљено и нађено: Музичке активносрти које спроводе наставници у основној школи у Аустралији Аутор Педагошке новине 2018
Систем школства у Јапану Аутор Просветни преглед 2005
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прво места на Националном конкурсу "Креативна школа" Креативна школа 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Александра Петковић

Модератор
062217022
aleksandra.sanja.petkovic@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

Гимназија "Светозар Марковић" Ниш 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2017 Основна школа "Иван Вушовић" Ражањ педагог
2016 2020 Основна школа "Његош" педагог
2020 2021 Гимназија "Светозар Марковић", Ниш педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како са децом пратити напредовање у процесу учења Аутор Заједница учења педагога и психолога на Националном образовном профилу 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Весна Богићевић

Модератор
0642031461
bogicevic.vesna@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Основна школа "Браћа Вилотијевић" 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2000 Основна школа "Димитрије Туцовић" приправник
2000 2020 Основна школа "Браћа Вилотијевић" педагог
2000 2004 Дански савет Сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
нема рада ---- 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, Националне асоцијације наставника и родитеља Србије

Тијана Ђокић

Модератор
0642439557
t.djokic80@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Основна школа "Доситеј Обрадовић" 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2020 Основна школа "Доситеј Обрадовић" педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
нема рада ---- 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Биљана Радосављевић

Члан програмског одбора
0607447040
biljana.radosavljevic1@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Основна "Мирослав Антић" 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2000 Основна школа "Милентије Поповић" Педагог
2000 2002 Основна школа "Милентије Поповић" Вршилац дужности директора
2002 2006 Основна школа "Милентије Поповић" директор школе
2006 2020 Основна школа "Мирослав Антић" Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
нема рада ---- 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за примену посебног протокола о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама Коаутор
Приручник за планирање стручног усавршавања и напредовања Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, члан Образовног форума, Просветног савета

Маја Врачар

Члан програмског одбора
0641833455
vracarmaja@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Зуботехничка школа 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2009 Педагошко друштво Србије Координатор омладинског центра за медијацију
2007 2010 Техничка школа "Дрвоарт" Педагог
2010 2011 Техничка школа "Дрвоарт" Помоћник директора
2011 2013 Педагошко друштво Србије Секретар
2013 2020 Зуботехничка педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Положај педагога у школама и анализа развоја, компетенција у условима савремених промена у образовању Коаутор Зборник радова 2014
Вршњачка медијација у школи-један модел васпитног рада Коаутор Годишњак српске академије и образовања 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, члан радне групе Уницеф-а за програм "Школа без насиља", ЦАРС

Наташа Стојановић

Члан програмског одбора
063698048
savapedagog@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Гимназија "Свети Сава", Педагошко друштво Србије 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 Основна школа "Вук Караџић" Стручни сарадник
1993 1997 Основна школа "Вук Караџић" педагог
1997 2002 Основна школа "Стеван Јаковљевић" педагог
2002 2020 Гимназија "Свети Сава" педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
нема ---- 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак напред у сарадњи школе и родитеља, 2016, Педагошко друштво Србије, Коаутор
Предузетничко учење у гимназијама, 2010, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, Образовни форум

Невенка Крагуљац

Члан програмског одбора
0642508359
nenekraguljac@yahoo.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

Основна школа "Филип Филиповић" 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1988 Основна школа "Иво Лола Рибар" педагог
1988 2020 Основна школа "Филип Филиповић" педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Улога ПП службе у школи" Аутор Часопис "Директор" 1992
"Исходи у настави географије" Коаутор Зборник радова са научног скупа 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, Друштво учитеља Београд

Александар Тадић

Члан програмског одбора
0646355744
aleksandar.tadic@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2015 Учитељски факултет Универзитет у Београду Доцент
2015 2019 Филозофски факултет Универзитет у Београду Доцент
2019 2020 Филозофски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Ефекти медијског оглашавања на понашање деце" Коаутор Педагогија 2013
"Васпитање као одговро на изазове савременог доба" Коаутор Зборник радова са научног скупа 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Наставнички модели и стратегије разредне дисциплине", 2015, Учитељски факултет Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Александра Илић Рајковић

Члан програмског одбора
0113206161
avilic@f.bg.ac.rs
Звање:

Доктор педагогије 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2020 Филозофски факултет Универзитет у Београду асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Испит зрелости као услов за наставак школовања у Србији краје 19.и почетком 20. века" Аутор Андрагошке студије 2010
"Прве студије о квалитету образовања у Србији" Аутор Институт за педагогију и андрагогију 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеници и национално васпитање у Србији (1878 - 1918), 2010, Филозофски факултет Универзитет у Београду Аутор
Основање и делатност Педагошког друштва Србије, 2019, Педагошко друштво Србије Аутор

Александра Пејатовић

Члан програмског одбора
063319016
apejatov@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2014 Oдељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду Доцент
2014 2019 Oдељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор
2019 2022 Oдељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Чиниоци партиципације наставника у професионалном усавршавању" Коаутор Часопис "Андрагошке студије" 2013
"Политика развоја образовања одраслих у Републици Србији" Коаутор Публикација, Програм реформе средњег стручног образовања 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Обука за одрасле-сусрет, очекивања и процењивања", 2019, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду Аутор
"Образовање и квалитет живота", 2006,Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за књигу "Образовање и квалитет живота". као допринос развоја андрагошке науке Фонд "Проф Боривој Самоловчев", при Матици Српској (Нови Сад) 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво андрагога Србије, Савет Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду, Савет за стручно образовање и образовање одраслих

Емина Хебиб

Члан програмског одбора
0638821612
ehebib@f.bg.ac.rs
Звање:

Доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2006 Филозофски факултет Универзитет у Београду асистент
2006 2013 Филозофски факултет Универзитет у Београду доцент
2013 2020 Филозофски факултет Универзитет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Ефективно управљање школом као претпоставка унапређивања квалитета школског образовања" Аутор Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду 2015
"Школска клима и школска култура: оквир за изградњу школе као безбедне и подстицајне средине за учење и развој" Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Школа као систем", 2009, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду Аутор
"Улога педагога у вредновању рада наставника", 1996, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Кристинка Овесни

Члан програмског одбора
0611954367
kovesni@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2008 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду асистент
2008 2015 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду доцент
2015 2020 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Посвећеност наставника професији и школи у којој су запослени" Коаутор Настава и васпитање 2014
"Детерминанте неразумевања између ученика и наставника" Коаутор Настава и васпиање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Организација која учи: андрагошка перспектива", 2014, Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду и Друштво андрагога Србије Аутор
"Андрагошки кадрови - професија и професионализација" 2009, Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду и Друштво андрагога Србије Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за књигу "Андрагошки кадрови - професија и професионализација", као допринос развоја андрагошке науке Фонд "Проф Боривоје Самоловчев" при Матици Српској (Нови Сад) 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Европско друштво за истраживање образовања одраслих

Лидија Мишкељин

Члан програмског одбора и реализатор
063239869
lidija.miskeljin@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент, доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Доцент, наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2004 Центар за професионални развој запослених Саветник-координатор за развој и вредновање програма
2004 2007 Завод за унапређивање образовања и васпитања Центар за професионални развој РУководилац сектора за осигурање квалитета програма
2007 2013 Висока школа стурковних студија за образовање васпитача у Кикинди Професор педагошке групе предмета
2013 2020 Филозофски факултет Универзитет у Београду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Менторство као колаборација практичата- перспектива ментора" Аутор Настава и васпитање 2016
"Мапирање значења као начин грађења и развијања курикулума" Коаутор Зборник радова 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Приручник за диверсификацију Програма предшколског васпитања", 2014, Министарство посвете, науке и технолошког развоја Коаутор
"Дечји вртић као извор курикулума", 2008, Задужбина Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Лидија Радуловић

Члан програмског одбора
0641683533
liradulov@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1990 Дечји вртић "Савски венац" васпитач
1990 2020 Филозофски факултет Универзитет у Београду асистент приправник, асистент доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Разноврсност наставних метода у нашим школама" Коаутор Настава и васпитање 2014
"Елементи за стратегију грађења квалитета наставе" Коаутор Филозофски факултет Универзитет у Београду 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Слике о наставнику", 2016, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду Аутор
"Образовање наставника за рефлексивну праксу", 2011, Филозофски факултет Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, уредник часописа "Настава и васпитање"

Милан Станчић

Члан програмског одбора
0653466462
mstancic@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2014 Филозофски факултет Универзитет у Београду Истраживач и докторанд ангожован у настави
2014 2016 Институт за педагошка истраживања Филозофски факултет Универзитет у Београду Истраживач, научни сарадник
2016 2020 Филозофски факултет Универзитет у Београду Наставник (ванредни професор)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Перспективе о настави будућих наставника: у шта верују, чему би тежили и шта би радили у настави" Коаутор Андрагошке студије 2013
"Како развијати ученичке приступе у учењу: искуства из реализације програма заснованом на корегулисаном учењу" Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Школска пракса у образовању будућих наставника: водић кроз школску праксу", 2014, Центар за образовање наставника, Филозофски факултет Универзитет у Београду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Наташа Матовић

Члан програмског одбора
0643349000
nmatoci@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2004 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду асистент
2004 2014 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду доцент
2014 2020 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Припремљеност наставника разредне и предметне наставе за рад са децом са сметњама у развоју" Коаутор Настава и васпитање 2015
"Прогностичка ваљаност критеријума за избор студената на студије педагогије Аутор Настава и васпитање 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Мерење у педагошким истраживањима",2007, Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Виолета Орловић Ловрен

Члан програмског одбора
063240531
violeta.orlovic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2003 Завод за заштиту природе Србије Руководилац службе за образовање и међународну сарадњу
2003 2013 Пројекти - УСАИД и ЕУ Тренинг менаџер и тренинг експерт
2013 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Наставник на Одељењу за педагогију и андрагогију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Универзитетски наставници у транзицији ка одрживом развоју: Један концепт и бројна питања" Аутор Иновације у настави 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Како се заштитити од природних непогода, приручник за учитеље", 2018, УНИЦЕФ и Савез учитеља Србије Коаутор
"Паметне школе-водич за јачање отпорности на ризике од непогода", 2015, Нови Сад: Архус Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан друштва андрагога Србије

Драгана Павловић Бренеселовић

Члан програмског одбора
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1985 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Библиотекар
1985 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Компетенције или компетентност: различити дискурси професионализма васпитача" Аутор "Васпитање и образовање" 2014
"Партнерство у образовању" Аутор Андрагошке студије 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Где станује квалитет - истраживање са децом пракса дечјег вртића", 2015, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Аутор
"Калеидоскоп: основе диверсификованих програма предшкослког васпитања и образовања", 2017, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Радован Антонијевић

Члан програмског одбора
0638118889
aa_radovan@yahoo.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2007 Институт за педагошка истраживања научни сарадник
2007 2020 Одељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду наставник (доцент, ванредни професор и редовни професор)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Студија ТИМСС као модел вредновања квалитета образовања" Аутор Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет, Универзитет у Београду 2011
"Концепција истраживања ТИМСС 2003" Аутор Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет, Универзитет у Београду 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Систем знања у настави", 2006 Аутор
"Општа педагогија", 2013, Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, БАСОПЕД

Снежана Медић

Члан програмског одбора
0113282985
smedic@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2001 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет, Универзитет у Београду ванредни професор
2001 2020 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет, Универзитет у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Вредносне разлике као изазов у интергенерацијском и интеркултурном учењу" Коаутор Андрагошке студије 2013
"Писменост као кључна компетенција у европској политици образовања одраслих" Коаутор Иновације у настави 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Образовање и социјализација одраслих", 1993, Завод за уџбенике и наставна средства Аутор
"Око амфитеатра - изазови и улоге универзитетског професора", 2018, Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво андрагога Србије

Шефика Алибабић Хоџић

Члан програмског одбора
0638496558
salibabi@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

Универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1977 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Универзитетски наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Менаџмент променама у образовању" Аутор Зборник радова 2007
"Писменост као кључна компетенција у европској политици образовања одраслих" Коаутор Иновације у настави 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Образовање одраслих и менаџмент: хармонија моћи", 2018, Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет, Универзитет у Београду Аутор
"Накнадно стицање основног образовања - андрагошки приручник", 2012, Сарајево, ГИЗ Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос развоју науке (награђена књига "Теорија организације образовања одраслих) Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво андрагога Србије

Владета Милин

Члан програмског одбора
0631706706
vladeta.milin@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2007 Београдска отворена школа демонстратор
2009 2017 Институт за педагошка истраживања Истраживач-сарадник
2017 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
нема ---- 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег студента одељења за педагогију Филозофски факултет, Универзитет у Београду 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан уредништва научног часопписа "Настава и васпитање"

Живка Крњаја

Члан програмског одбора
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2008 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица Професор струковних студија
2000 2008 Виша школа за образовање васпитача Београд Професор струковних студија
2008 2013 Филозофски факултет, Универзитет у Београду доцент
2013 2016 Филозофски факултет, Универзитет у Београду ванредни професор
2016 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Београду редовни
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике" Аутор "Настава и васпитање" 2014
"Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања" Коаутор "Педагогија" 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Где станује квалитет, књ.3 Развијање праксе дечјег вртића", 2016, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАСОПЕД, Педагошко друштво Србије, ЕСАРЕА

Зорица Шаљић

Члан програмског одбора
0631199999
d.una04@gmail.com
Звање:

Доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2015 Филозофски факултет, Универзитет у Београду асистент
2015 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Београду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Инклузија у образовању као циљ и садржај реформи савремених школских система" Коаутор Настава и васпитање 2017
"Улога педагога у унапређивању евалуације школског рада" Коаутор Педагогија 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Превенција антисоцијалног понашања ученика - шта и како радити у школи?", 2017, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАСЕД

Ивана Јеремић

Члан програмског одбора
0643331645
ivana.jeremic@f.bg.ac.rs
Звање:

Доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2010 Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Одељење запедагогију и андрагогију Сарадник у настави
2010 2017 Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Одељење запедагогију и андрагогију асистент
2017 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Одељење запедагогију и андрагогију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
нема ---- 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, Центар за примењену педагогију

Јелена Врањешевић

Члан програмског одбора
0628080315
jelena.vranjesevic@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2014 Учитељски факултет Београд доцент на предмету Развојна психологија
2014 2015 Филозофски факултет у Београду Доцент на предмету Развојна и педагошка психологија
2015 2020 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор на предмету Развојна психологија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Улога и значај, консултација са децом у образовање" Аутор Настава и васпитање 2017
"Деца као(ко)истраживачи: партиципативна истраживања и најбољи интерес детета Аутор Примењена психологија 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Развојне компетенције и партиципација деце: од стварног ка могућем", 2012, Учитељски факултет у Београду Аутор
"Промена слике о себи: аутопортрет адолесценције", 2001, Задужбина Андрејевић Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда "Љуба Стојић" за допринос радуДруштва психолога Србије Друштво психолога Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Друштво истраживача у образовању Србије

Мирјана Сенић Ружић

Члан програмског одбора
0631923923
mirjana.senic@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Београд 

Радно место:

Доктор педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2013 Филозофски факултет у Београду Сарадник у настави
2013 2020 Филозофски факултет у Београду Асистент
2020 2020 Филозофски факултет у Београду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Развијање дигиталне писмености у основној школи" Аутор Филозофски факултет у Београду 2019
"Студенти као креатори образовног садржаја у онлајн образовању одраслих" Коаутор Андрагошке студије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, Центар за образовање и професионални развој Београд

Наташа Николић

Члан програмског одбора
0643714039
natasa.nikolic@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2017 Филозофски факултет у Београду Сарадник у настави
2017 2019 Филозофски факултет у Београду Асистент
2019 2020 Филозофски факултет у Београду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Морална аутономија као циљ моралног васпитања" Коаутор Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет у Београду 2020
"Квалитет проблемски оријентисане наставе и постигнуће ученика" Аутор Иновације у настави 2018
"Наставникова перцепција вредновања ефеката семинара стручног усавршавања" Коаутор Андрагошке студије 2016

Наташа Вујисић Живковић

Члан програмског одбора
0637284411
nvujisic@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор, доктор педагогију 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2012 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет у Београду Наставник - доцент
2012 2015 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет у Београду Наставник - ванредни професор
2015 2020 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофски факултет у Београду наставник - редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Професионални идентитет наставника и образовање између компетенција и идеала Коаутор Теме(Београд) 2013
"Трансмисија педагошког знања у педагошку праксу - историјска и савремена схватања" Аутор Зборник са јануарских Сусрета педагога 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Војислав Бакић и развој педагошке науке у Србији", 2012, Филозофски факултет у Београду Аутор
"Педагошко образовање учитеља - развијање васпитног концепта", 2005, Задужбина Андрејевић, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, Друштво истраживача у образовању и Форум педагога Србије

Биљана Бодрошки Спариосу

Члан програмског одбора
0644177983
bbodrosk@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2008 Филозофски факултет у Београду асистент
2008 2018 Филозофски факултет у Београду доцент
2018 2020 Филозофски факултет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Хербартова концепција васпитања - значај и актуелност основних поставки" Аутор Педагогија 2009
"Сврха универзитетског образовања са становишта хумболтовских неохуманистичких вредности" Аутор Настава и васпитање 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Структура и корелати интересовања ученика за наставне предмете", 1997, Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине Аутор
"Поступци родитеља у васпитању деце и њихов међугенерацијски трансфер", 2010, Филозофски факултет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, БАСОПЕД

Миомир Деспотовић

Члан програмског одбора
0113206159
m.despoto@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1984 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд асистент истраживач
1984 2020 Филозофски факултет у Београду Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Стратегије образовања одраслих - жеље, потребе, могућности и резултати" Коаутор Филозофски факултет у Београду, Институт за педагогију и андрагогију 2014
"Улога наставника у моделовању критичког мишљења одраслих" Коаутор Андрагошке студије 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Радна средина и образовање", 1991, Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет у Београду Аутор
"Развој курикулума у стручном образовању: приступ усмерен на компетенције", 2010, Београд Филозофски факултет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво андрагога Србије, БАСОПЕД

Саша Дубљанин

Члан програмског одбора
0113206266
sdubljan@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2020 Филозофски факултет у Београду асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Значај разумевања у настави" Аутор Настава и васпитање 2015
"Проблеми поучавања и учења у наставној пракси" Аутор Зборник радова са Сусрета 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан редакције часописа "Настава и васпитање"

Вера Спасеновић

Члан програмског одбора
0653446967
vspaseno@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2013 Филозофски факултет у Београду доцент
2013 2018 Филозофски факултет у Београду ванредни професор
2019 2020 Филозофски факултет у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Образовна политика: глобални и локални процеси" Аутор Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет у Београду 2019
"Улога педагога у унапређивању евалуације шкослког рада" Коаутор Педагогија 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Стручни сарадник у школи: компаративни преглед за 12 земаља", 2019, Софија: Бугарско друштво за компаративну педагогију Коаутор
"Школски системи из компаративне перспективе", 2013, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, БАСЕД