Примена и планирање адаптираних садржаја футсала – малог фудбала у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом у физичком и здравственом васпитању и спорту

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 540  

Вебинар

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156Мирослав Марковић
sspfvs@gmail.com
0112086389
063249937

Примена и планирање адаптираних садржаја футсала – малог фудбала у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом у физичком и здравственом васпитању и спорту

Упознавање наставника са применом адаптираних садржаја футсала (малог фудбала) у раду са ученицима са сметњама у развоју и њихово планирање у оквиру ИОП-1 и ИОП-2

- Развојне карактеристике деце са сметњама у развоју; - „Кооперативне и компетитивне игре деце са сметњама у развоју и инвалидитетом“ - Адаптирани садржаји футсала (малог фудбала) за децу са сметњама у развоју; - Адаптирани садржаји футсала (малог фудбала) за децу са инвалидитетом; - Фудбал као параолимпијски спорт.

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Универзитетски професор Душан Перић , Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,
Универзитетски професор Горан Касум , Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет
универзитетски професор Станислава Попов , Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,
саветник координатор Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања

2

70

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

0 РСД