Примена и планирање адаптираних садржаја футсала – малог фудбала у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом у физичком и здравственом васпитању и спорту

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 540  

Вебинар

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156Мирослав Марковић
sspfvs@gmail.com
0112086389
063249937

Примена и планирање адаптираних садржаја футсала – малог фудбала у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом у физичком и здравственом васпитању и спорту

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Универзитетски професор Душан Перић , Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,
Универзитетски професор Горан Касум , Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет
универзитетски професор Станислава Попов , Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,
саветник координатор Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања

2 недеља (укупно време рада: мин.)

70

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Душан Перић

Реализатор и модератор
0641230619
dperic@tims.edu.rs
Звање:

Универзитетски професор  

Установа:

Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,  

Радно место:

редовни професор физичког васпитања и кинезитерапије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду Асистент
1997 2003 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду доцент и ванредни професор
2003 2005 Факултет за менаџмент у спорту, Београд Редовни професор
2005 2020 Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс Нови Сад Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
2. Perić, D., Salapura, S., Džinović-Kojić, D., & Nešić, M. (2018). Effects of adapted karate program in the treatment of persons with mild intellectual disability. Archives of Budo, 14(1), 159-167. Аутор Овјавлјен рад и 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Перић, Д. (2006). Методологија научних истраживања. Нови Сад: Факултет за спорт и турузам Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Београда

Горан Касум

Реализатор
0605253125
goran.kasum@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

Универзитетски професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет  

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2020 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Касум, Г., Глигоров, С. и Настасић-Стошковић, Т. (2011). Борилачки спортови за особе са инвалидитетом. Физичка култура, vol.65(1), 60-69. ISSN 0350-3828 [COBISS.SR-ID 1340932]; Аутор Објављен рад 2011
Касум, Г., Лазаревић, Љ., Јаковљевић, С., Бачанац Љ.и Еминовић, Ф. (2012). Personality characteristics of serbian male wheelchair and profesional basketball players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 42(2), 41-47. ISSN 1212-1185, eISSN 1213-8312.; Аутор Објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Касум, Г. (2015). Спорт особа са инвалидитетом. Београд: Универзитет у Београду ФСФВ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Вицешампион европе у рвању Европска рвачка федерација 1990
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Београда

Станислава Попов

Реализатор
0641230619
stanislava.popov@tims.edu.rs
Звање:

универзитетски професор 

Установа:

Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,  

Радно место:

доцент психологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица доцент наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
8. Popov, S., Radanović, J., & Biro, M. (2015) Self-evaluation and mental health: An experimental assessment. Journal of EvidenceBased Psychotherapies, 15 (2), 219-236. Аутор Објављен рад 2015
Попов, С. и Секулић-Бартош, O. (2016). Нарцизам у контексту менталног здравља адолесцената. Психолошка истраживања, 19 (2), 147-163. ---- 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос раду Друштва психолога Србије Друштво психолога Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Мирослав Марковић

Реализатор
063249937
miroslav73markovic@gmail.com
Звање:

саветник координатор 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2012 ОШ "Филип Вишњић" Београд наставник физичког васпитања
2012 2020 Завод за унапређивање образовања и васпитања саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ИОП у наставни физичког васпитања у основним школама; Предавач Излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставу физичког васпитања за 6 разред основне школе, Завод за уџбеника, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за допринос развоју школског спрота Савез за школски спорт Београда 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Српског савеза професора физичког васпитања и спорта