,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави”

Код одобреног скупа: 54  

Трибина

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
др Бошка Вребалова 1а, Велико ГрадиштеЈасмина Стојковић
drustvovgig@gmail.com
0646445379
0645722457

,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави”

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

професор разредне наставе Ивица Жупањац , ОШ ,,Милун Ивановић", Ушће
педагошки саветник Снежана Милојковић , ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Ивица Жупањац

Реализатор и модератор
0603934760
sajberuca@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе  

Установа:

ОШ ,,Милун Ивановић", Ушће  

Радно место:

професор разредне наставе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 ОШ ,,Милун Ивановић", Ушће професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и реализатор online акредитованог семинара ,,Школски електронски часопис у служби креативности ученика Аутор Излагање 2017
,,Центар за учење на даљину“-Међународна конференција Нове технологије у образовању Реализатор Излагање 2017
Школа модерација онлајн семинара Реализатор Излагање 2015
Нове технологије у образовању,,Предузетништво у образовању“ Реализатор Излагање 2017
Нове технологије у образовању British Counsil - Стрип у настави математике – креативно учење Извођач Излагање 2017
Савремене технологије у настави математике, IV Аутор Објављен рад 2017
„THE USE OF ICT IN EDUCATION", II Међународна знанствена конференција "Дигитално окружење и образовање", Сплит, 2018. Аутор Објављен рад 2018
Семинар - Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Бразил ” - Дигитални час. (друга награда) Министарство трговине , туризма и телекомуникације 2013
„Зелена блага Србије“ Дигитални час (трећа награда) Министарство трговине , туризма и телекомуникације 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Краљево - члан
Савез учитеља Републике Србије - члан
Нове технологије у образовању-блогер

Снежана Милојковић

Реализатор и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

педагошки саветник  

Установа:

ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште  

Радно место:

МА образовних политика, проф.раз.наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2018 ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање 2017
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања Аутор Излагање 2017
,,Јачање комуникације и сарадње између ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2014
Стручни скуп – Трибина ,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави” Аутор Излагање 2017
,,Примена ИКТ-а у образовању" - Образовање без алтернативе - Дигитално окружење и образовање, Сплит. Аутор Објављен рад 2016
Пројекат Развионице Подршка у развоју људског капитала и истраживања и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала) и онлајн програм Дигиталне ризнице Реализатор Излагање 2015
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина Аутор Објављен рад 2017
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Објављен рад 2015
„THE USE OF ICT IN EDUCATION", II Међународна знанствена конференција "Дигитално окружење и образовање", Сплит, 2018. Аутор Објављен рад 2018
Нове технологије у образовању British Counsil - Стрип у настави математике – креативно учење Извођач Излагање 2017
Професионална сарадња и умрежавање школа, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
,,Први и Други светски рат" - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2011
,,Ово је моја планета" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2011
,,Кроз време” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Ми у саобраћају” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Дај нам сунца...“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2013
,,Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2016
,,Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2017
Математика у малом.. Аутор Излагање 2017
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2017. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан Управног одбора
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, председник

Јасмина Стојковић

Реализатор и модератор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник  

Установа:

ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд  

Радно место:

Спец.мет.наст.математике, мастер учитељ  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2009 ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Браничево професор разредне наставе
2009 2016 ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште професор разредне наставе
2016 2016 ОШ ,,Драгојло Дудић“ Београд в.д. директор школе
2016 2017 ОШ ,,Краљ Александар I“ Нови Београд професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе Аутор Излагање 2017
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање 2017
Стручни скуп - Трибина ,,Наставник – кључни фактор промена у образовању" Аутор Излагање 2017
Стручни скуп – Трибина ,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави” Аутор Излагање 2017
Математика у малом... Аутор Излагање 2017
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање 2017
,,Примена ИКТ-а у образовању" - Образовање без алтернативе - Дигитално окружење и образовање, Сплит Аутор Обајављен рад 2016
Сајт едукативни www.uporisnetackeumatematici.weebly.com Аутор Обајављен рад 2017
Пројекат Развионице Подршка у развоју људског капитала и истраживања и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала) и онлајн програм Дигиталне ризнице Реализатор Излагање 2015
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2017
Зимски сусрету учитеља Реализатор Излагање 2017
Наставничка удружења – пут до квалитетног образовања - РАНОН Реализатор Излагање 2014
Члан Радне групе МПНТР за израду предлога правилника о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи Извођач Излагање 2015
На листи оцењивача уџбеника МПНТР Извођач Излагање 2016
,,Јачање комуникације и сарадњеизмеђу ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2014
,,Богатство различитости” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2015
,,Радост учења – Изазови подучавања” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2017
,,Јачање комуникације и сарадњеизмеђу ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2016
Методе учења и подучавања у служби креативне наставе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2016
,,Комуникацијске вештине у настави” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2016
,,Изађи из конфликта” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2016
Нове технологије у образовању British Counsil - Стрип у настави математике – креативно учење Аутор Излагање 2017
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина Аутор Oбјављен рад 2017
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина Аутор Oбјавњен рад 2017
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Oбјавњен рад 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Oбјављен рад 2015
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Oбјављен рад 2015
,,Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Аутор Oбјављен рад 2015
,,Значај интеркултуралног образовања за стварање модерне европске Србије“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда Аутор Oбјављен рад 2014
,,Васпитни стилови наспрам дечјег понашања – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Oбјављен рад 2016
,,Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Oбјављен рад 2017
,,Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Oбјављен рад 2016
,,Све боје Ускрса“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Oбјављен рад 2015
,,Пшеница“ - База знања, Креативна школа. Аутор Oбјављен рад 2014
,,Дај нам сунца...“ - База знања, Креативна школа. Аутор Oбјављен рад 2013
,,Ми у саобраћају” - Дигитални час. Аутор Oбјављен рад 2012
,,Кроз време” - Дигитални час. Аутор Oбјављен рад 2012
,,Загрљај вреди више од хиљаду речи” - База знања, Креативна школа. Аутор Oбјављен рад 2012
,,Ово је моја планета" - База знања, Креативна школа. Аутор Oбјављен рад 2011
,,Први и Други светски рат" - Дигитални час. Аутор Oбјављен рад 2011
,,Кап, облак, пахуља, вода" - База знања, Креативна школа. Аутор Oбјављен рад 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2014. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица. 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан
Друштво учитеља Београда- члан
Креативна чаролија, жири