Стручна конференција о безбедности деце “Безбедност и одговорност 2020”

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 533  

Конференција

Фондација Тијана Јурић
Максима Горког 47, 24000 СуботицаНина Давидовић
ninadavidovic@tijana.rs
024552423
0695524230

Стручна конференција о безбедности деце “Безбедност и одговорност 2020”

Конференција „Безбедност и одговорност“ се одржава једном годишње, с намером да на једном месту окупи представнике државних институција и домаћих и страних организација, како би могли да размене знања, искуства, сучеле мишљења и дођу до заједничких закључака на различита питања која се тичу безбедности деце. Намера нам је да на овај начин стручној јавности представимо нове механизме у заштити деце од насилника, разменимо искуства са службама и организацијама из Европе и региона, и пошаљемо јавности јединствену поруку о тренутном стању безбедности деце у Србији. Крајњи циљ је да утврдимо да ли је безбедност деце задовољавајућа, да размотримо примере добре праксе из земаља у региону и да оно што је добро почнемо да примењујемо и код нас.

1. Брига о несталој деци и унапређење механизама потраге за несталом децом - “Лажни нестанци деце” – Шта наводи децу да својевољно напусте кућу? - Деца и млади у ризику од трговине људима - Како изгледа нестанак детета из перспективе родитеља? - Амбер алерт - Кампања Фондације Тијана Јурић 2. Посебно вулнерабилне групе - проблеми и ризици - Угрожена безбедност деце, младих и одраслих особа са лаким интелектуалним тешкоћама - Деца као жртве развода родитеља 3. Безбедност деце на интернету – Примери добрих пракси - South West Grid for Learning, Велика Британија - Центар за сигурни интернет, БиХ 4. Дечија панел дискусија “Колико бринеш о својој безбедности на интернету” 5. Едукативна представа за децу и одрасле “Невидљиви”

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

мастер психолог Нина Давидовић , Фондација Тијана Јурић
дипл.економиста Илија Ђукановић , Општина Суботица
дипл. педагог и психотерапеут Маријана Василијевић , ош Моша Пијаде Суботица
мастер социолог Маријана Темуновић , Дом ученика средњих школа Суботица
мастер дефектолог Катарина Тадић , Удружење На пола пута, Панчево
Final year of bachelor's degree Борис Радановић , South West Grid for Learning, Exeter, UK

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД