Стручна конференција о безбедности деце “Безбедност и одговорност 2020”

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 533  

Конференција

Фондација Тијана Јурић
Максима Горког 47, 24000 СуботицаНина Давидовић
ninadavidovic@tijana.rs
024552423
0695524230

Стручна конференција о безбедности деце “Безбедност и одговорност 2020”

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

мастер психолог Нина Давидовић , Фондација Тијана Јурић
дипл.економиста Илија Ђукановић , Општина Суботица
дипл. педагог и психотерапеут Маријана Василијевић , ош Моша Пијаде Суботица
мастер социолог Маријана Темуновић , Дом ученика средњих школа Суботица
мастер дефектолог Катарина Тадић , Удружење На пола пута, Панчево
Final year of bachelor's degree Борис Радановић , South West Grid for Learning, Exeter, UK

1 недеља (укупно време рада: мин.)

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Нина Давидовић

Члан програмског одбора
0695524230
ninadavidovic@tijana.rs
Звање:

мастер психолог 

Установа:

Фондација Тијана Јурић 

Радно место:

Пројектна менаџерка 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Фондација Тијана Јурић стручни сарадник - психолог
2016 2017 ОШ Матија Губец Таванкут стручни сарадник - психолог
2015 2016 Геронтолошки центар Суботица стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
организација стручних скупова, семинара, трибина, конференција, округлих столова и других сличних догађаја Коаутор https://tijana.rs/bezbednost-i-odgovornost/ 2019

Илија Ђукановић

Реализатор
024626888
ilija.djukanovic@subotica.rs
Звање:

дипл.економиста 

Установа:

Општина Суботица 

Радно место:

члан Градског већа - област соц.заштита 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Општина Суботица члан Градског већа - област соц.заштита
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Координатор Локалног тима за борбу против трговине људима Извођач http://www.atina.org.rs/sr/lokalni-tim-u-subotici-o-podr%C5%A1ci-%C5%BErtvama-trgovine-ljudima 2019

Маријана Василијевић

Реализатор
0637421975
vasilijevicmarijana@gmail.com
Звање:

дипл. педагог и психотерапеут 

Установа:

ош Моша Пијаде Суботица 

Радно место:

стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Центар за лични развој «Спектрум» Суботица Интегративни дечији психотерапеут
2007 2020 ОШ «Моша Пијаде» стручни сарадник - педагог
2008 2009 Хемијско технолошка средња школа Суботица стручни сарадник - педагог
2005 2007 Пољопривредна школа Бачка Топола стручни сарадник - педагог
2003 2004 Средња медицинска школа Суботица стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Voditelj katatimske imaginativne psihoterapija (KIP)- Guided Affective Imagery Реализатор https://www.centarspektrum.com/ 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сарадња са Канцеларијом за младе Града Суботице, сарадња са Фондацијом Данило Киш у Суботици на пројектима везаним за ментално здравље младих

Маријана Темуновић

Реализатор
0637421975
marijanatemunovic@gmail.com
Звање:

мастер социолог 

Установа:

Дом ученика средњих школа Суботица 

Радно место:

социолог - васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 Дом ученика средњих школа Суботица социолог - васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Породица и породични капитал из угла методолошких специфичности“ Аутор Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за социологију 2003

Катарина Тадић

Реализатор
0600203744
katarina.tadic@napolaputa.org
Звање:

мастер дефектолог 

Установа:

Удружење На пола пута, Панчево 

Радно место:

Оперативни организатор социјалне заштите 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Удружење На пола пута, Панчево Оперативни организатор социјалне заштите
2007 2018 Асоцијација за промовисање инклузије Србије- АПИ Србије координатор службе подршке
2005 2007 Асоцијација за промовисање инклузије Србије- АПИ Србије асистент службе подршке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Појам о себи особа са интелектуалним тешкоћама – импликације за развој програма подршке. Коаутор Специјална едукација и рехабилитација. 11 (4), 521-545. 2012
Капацитети за самозаступање у контексту социјалне укључености особа са различитим степеном интелектуалних тешкоћа. Коаутор Књига резимеа са ВИИ конференције „Дани примењене психологије“', Филозофски факултет, Ниш – М64 (0.5) 2011
Квалитет живота у контексту социјалне укључености особа са различитим степеном интелектуалних тешкоћа. Коаутор Књига резимеа са 2 Конференције Савремени треднови у психологији, Нови сад – М64 (0.5) 2011
Квалитет живота особа са интелектуалним тешкоћама – могућности самопроцене путем упитника. ---- 2010
У очекивању новог Закона о социјалној заштити: могућности остварења права особа са тешкоћама из перспективе пружаоца социјалних услуга у заједници. Коаутор Зборник резимеа са стручног скупа ’’Дани дефектолога Србије’’, Друштво дефектолога Србије, Златибор – М64 (0.5) 2010
Квалитет живота особа са интелектуалним тешкоћама као индикатор квалитета програма становања уз подршку, Коаутор Књига резимеа са 5. конференције ''Дани примењене психологије'', Филозофски факултет, Ниш – М64 (0.5) 2009
Могућности самопроцене капацитета за самозаступање особа са интелектуалним тешкоћама путем упитника. Коаутор Примењена психологија, 2 (3), 231-251 – М53 (1) 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Аутор Акредитоване обуке “Становање уз подршку – теоријски и практични аспекти пружања услуге“. Аутор

Борис Радановић

Реализатор
0693418752
Boris.Radanovic@swgfl.org.uk
Звање:

Final year of bachelor's degree 

Установа:

South West Grid for Learning, Exeter, UK 

Радно место:

Engagement and Partnership Manager 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 South West Grid for Learning, Exeter, UK Engagement and Partnership Manager
2015 2018 Safer Internet Centre Croatia, Osijek (Croatia) Awareness coordinator for SIC Croatia
2015 2018 Center for Missing and Exploited Children, Osijek (Croatia) Social media and marketing manager
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Expert conference "Challenges in the protection of children online" - Osijek, Croatia November 2017. Предавач Conference speaker 2017
2nd yearly conference on the safety of children - Subotica, Serbia - September 2017 Предавач Keynote Speaker 2017
EU TAIEX Expert Mission Internet Safety For Children, Podgorica, Montenegro - June 2017. Реализатор Expert speaker and organizer 2017
EU TAIEX Expert Workshop challenges and best practice to counteract child sexual abuse online, Minsk, Belarus - March 2017. Предавач Expert speaker 2017
Expert conference "Internet, an ideal place for predators?" - Zagreb, Croatia November 2016. Реализатор Organiser/Moderator 2016
European Crime Prevention Network - Best practice conference, Luxembourg - December 2015. Предавач Presenter 2015
Safer internet forum, Luxemburg – October 2015. Предавач Speaker 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Entangled story" - story on split screen depicting the conversation between an online predator and a young child. https://www.youtube.com/watch?v=Tw1L_fghorY Аутор
"5 tips for online safety" - general tips created and developed with cooperation from our Youth panel - https://www.youtube.com/watch?v=ygV-eUJCGM4 Аутор
Nice word" campaign, which had the aim to raise awareness about the hate speech in Croatia. -https://www.youtube.com/watch?v=hUvX3YiFqWg Аутор
"#tellus campaign" - national campaign to raise awareness about the toll-free telephone number of our HOTLINE. Posters, jumbo posters, online and offline campaign https://csi.hr/p/recinama Аутор