Заштита деце од непредвиђених ситуација, насиља и злоупотребе психоактивних супстанци

Код одобреног скупа: 532  

Трибина

Интернационална полицијска организација
Пере Тодоровића 34, БеоградВесна Рудић
police.ipo@gmail.com
0116685669
69642332

Заштита деце од непредвиђених ситуација, насиља и злоупотребе психоактивних супстанци

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Илија Животић

Реализатор
069642332
ilijazivotic@gmail.com
Звање:

мастер безбедности 

Установа:

Скупштина Србије  

Радно место:

посланик 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 Интернационална полицијска организација председник
2020 2024 Скупштина Србије посланик
2017 2018 УКП саветник
2011 2022 Tricollore Doo Belgrade. Директор за корпоративну безбедност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,, Српска корпоративна безбедност, део унутрашње безбедности у 21. веку" Аутор EKOB 2018
Улога НВО безбедносних центара Аутор 9. међународна научна конференција, Реформе система безбедности као предуслов за евроатлантске интеграције, Универзитет Светог Климента Охридског - Би 2018
Сајбер безбедност Коаутор ", Међународни конгрес о човеку, друштвеним наукама и уметности, Универзитет у Тетову, Македонија, 2019
Биолошко оружје и заштита Коаутор 11. међународна научна конференција ,, Међународни дијалог: Исток-Запад ", Међународни славистички универзитет Гаврило Ронановић Македонија 2020
Знање као аспект безбедности одрживог пословања Коаутор 27. међународна научна конференција: Знање за одрживост "21-23. Августа 2020, Струга, Н. Македонија, Институт за управљање знањем, Скопље 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за хуманост и пожртвованост у пружању помоћи у борби против насиља Удружење жртава насиља Хајр 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење ИПО Србија је једино удружење у Србији,члан међународне организације Бечког комитета НВО Viena NGO Committee on Narcotic Drugs,међународне организације у борби против дрога

Ратомир Антоновић

Члан програмског одбора и реализатор
0652881495
antonovicr@gmail.com
Звање:

мастер правних наука 

Установа:

Fond Inex Interexport AD, Београд  

Радно место:

генерални директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2012 Градска општина Звездара одборник и члан Савета за друштвене делатности.
2009 2012 ЈКП „Београдске електране“ члан Управног одбора.
2010 2012 Народна скупштина Републике Србије саветник за правна питања
2012 2018 Фондација „Подржи живот“ управитељ Фондације
2017 2018 Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” у Нишу сарадник у настави
2019 2020 ЈКП Инфостан Технологије стручни сарадник
2019 2020 Fond Inex Interexport AD, Beograd генерални директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Елементи мултиваријантне анализе криминалитета на оскудним скуповима Коаутор ОДИТОРчасопис за менаџмент, право и финфнсије 2017
Правни и безбедносни аспекти миграција и последице мигрантске кризе Аутор Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константнин Велики 2017
Пожар као безбедносни проблем у Републици Србији и механизми превенције Аутор Зборник радова “Примена нових технологија у менаџменту и економији АНТиМ 2018 2018
Правни оквири хуманитарног рада у Републици Србији, Аутор Избор судске праксе, година 26. број 4, стр. 5-8, Београд, 2018
Тероризам као претња универзалним људским правима ---- 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Положен стручни испит за интерног ревизора у јавном сектору.

Марија Шутуловић

Члан програмског одбора и реализатор
0642510668
marijasutulovic@gmail.com
Звање:

дипломирани клинички психолог 

Установа:

Центар за едукацију Бор  

Радно место:

власник и психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2020 Центар за едукацију Бор психолог и директор Центра
2016 2017 ОШ ''3.октобар'' у Бору психолог
2015 2015 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама ''Мозаик'' сарадник
2011 2013 Здравствени центар Бор психолог у развојном саветовалишту и саветовалишту за младе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
'' Ментално здравље у ери корона вируса: водич како победити страх и одржати своје ментално здравље '' Аутор ИПО 2020
''Међународни дан деце жртава насиља'' Аутор ИПО 2020
''26.јун светски дан борбе против дрога'' Аутор ИПО 2020
''Полазак у школу – стрес или не'' Аутор ИПО 2020
''Светски дан превенције самоубистава'' Аутор УПО 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ИПО, ДБА

Рудић Весна

Члан програмског одбора и реализатор
0629633883
vesnardc10@gmail.com
Звање:

мастер економских наука 

Установа:

Пошта Србије  

Радно место:

водећи сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2008 Пошта Србије сарадник
2011 2016 Пошта Србије Руководилац службе
2016 2020 Пошта Србије Водећи сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Менаџмент знања -управљање знањем као вредношћу Коаутор Техника 2010
Корпоративни центар -интегратор стратегија знања у моделу управљања знањем као вредношћу Коаутор Техника 2011
Упутствo у случају нестанка детета ИПО Србија објављеног на сајту https://iposrbija.rs/uputstvo-u-sllucaju-nestanka-deteta/ Коаутор Упутство 2019