Заштита деце од непредвиђених ситуација, насиља и злоупотребе психоактивних супстанци

Код одобреног скупа: 532  

Трибина

Интернационална полицијска организација
Савска 9/3, БеоградВесна Рудић
police.ipo@gmail.com
0116685669
69642332

Заштита деце од непредвиђених ситуација, насиља и злоупотребе психоактивних супстанци

Упознавање са превентивним и интервентним поступцима у непредвиђеним ситуацијама и случајевима насиља, као и са факторима ризика од злоупотребе интернета и психоактивних супстанци

Заштита деце од непредвиђених ситуација (пожар, земљотрес и терористички напад); Значај и механизми јачања сарадње између породица и образовних институција у борби против вршњачког насиља, злоупотребе интернета и психоактивних супстанци; Значај обезбеђивања подстицајног и безбедног окружења за целовит развој детета; Значај дефинисања процедура у превентивном деловању, поступању и заштити од високотехнолошких кривичних дела; Примена протокола о поступању установе у одговору на насиље.

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

3000 РСД