XXXIV Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 531  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXIV Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Упознавање учесника са актуелним темама из области образовања и васпитног рада и развој професионалних компетенција учесника у области општеобразовних и изборних предмета, планирања наставе оријентисане на исходе, ваннаставног и инклузивног образовања, као и подстицање примене нове методологије у настави кроз презентацију и размењивање примера добре праксе и мотивисање учесника за примену иновација, а све у циљу остваривања образовних исхода.

АКТУЕЛНОСТИ И САВРЕМЕНИ ПРАВЦИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ И НАСТАВНОМ РАДУ: - Савез учитеља Републике Србије у образовном систему - Актуелности у основном образовању и васпитању - Да ли је ово крај образовања какво ми познајемо? - Резултати праћења начина учешћа и процеса учења учесника из осетљивих група током остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину - Како превазићи себе? - Магија у рукама наставника ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ: Категорије: - Обавезни предмети - Изборни предмети - Савремени начини планирања образовно-васпитног процеса - Инклузивно образовање - Ваннаставне активности - Васпитне ситуације . Дидактичко средство, наставна средства - Пројектна настава

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије
Доктор дидактичко-методичких наука Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Електронски факултет, Ниш; ЗВКОВ
Дипломирани политиколог Ивона Симић , HR Team by Ivona Simic
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Професор разредне наставе Анита Перић , ОШ „Деспот Стефан“, Горњи Степош, Крушевац
Педагошки саветник, мср обр. политика Иван Миловановић , ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан
Професор разредне наставе Каролина Нешковић , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић
Проф. разр. наст., МА образ. политика Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

1

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

700 РСД