XXXIV Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 531  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXIV Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије
Доктор дидактичко-методичких наука Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Електронски факултет, Ниш; ЗВКОВ
Дипломирани политиколог Ивона Симић , HR Team by Ivona Simic
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Професор разредне наставе Анита Перић , ОШ „Деспот Стефан“, Горњи Степош, Крушевац
Педагошки саветник, мср обр. политика Иван Миловановић , ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан
Професор разредне наставе Каролина Нешковић , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић
Проф. разр. наст., МА образ. политика Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2020 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2020 ОШ "Николај Велимировић" Шабац Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Стручни скуп 2019
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Стручни скуп 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Стручни скуп 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Стручни скуп 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије

Марија Максимовић

Члан програмског одбора
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџер за стручне програме
2015 2020 Савез учитеља Републике Србије Секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лет кроз Дигитални свет Коаутор Акредитован стручни скуп 2020
XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Коаутор Акредитован стручни скуп 2019
Саветовање „Школа у борби против вршњачког насиља“ Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
Организација, координација реализације и учешће у изради концепција великог броја акредитованих обука сталног стручног усавршавања и стручних скупова из различитих области Извођач / 2020
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Извођач / 2020
Ангажовање у истраживањима и другим активностима које су се односиле и различите теме из области образовно-васпитног процеса Извођач / 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије

Славица Јашић

Реализатор
0648134668
slavica.jasic@mpn.gov.rs
Звање:

Доктор дидактичко-методичких наука 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Руководилац Групе за осн.образовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац Групе за послове основног образовања и васпитања
2011 2013 Министарство просвете, Сектор за основно и предшколско образовање и васпитање Виши саветник за стручне послове у области стр-пед. надзора
2009 2011 Министарство просвете, Сектор за основно и предшколско образовање и васпитање Начелник – виши саветник
2006 2009 Министарство просвете, ШУ Београд Просветни саветник
2003 2006 ОШ „Бранко Радичевић“ Београд Професор разредне наставе
1985 2003 ОШ „Раде Драинац“ Београд Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Сензорне игре у ситуацијама учења“, Дани дефектолога Србије. Аутор Објављен рад 2017
„Реформске иновације као детерминирајући фактор примене иновација у настави“, Учитељски факултет у Врању, конференција Аутор Излагање 2017
Prevention of digital violence in educational institutions, published in Journal Plus Education, Vol 16, No 2 Аутор Prevention of digital violence in educational institutions, published in Journal Plus Education, Vol 16, No 2 2017
Излагач на бројним конференцијама, округлим столовима на теме из области основног образовања и васпитања Предавач Излагање 2020
Учешће у имплементацији бројних пројеката, студијским путовањима, у изради у реализацији бројних обука Реализатор Излагање 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Информатор о средњим школама - (наставни предмети у средњим школама), форма сајта, GIZ, Национална служба за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Коаутор
Природа и друштво - уџбеник и радна свеска за природу и друштво Коаутор

Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Електронски факултет, Ниш; ЗВКОВ 

Радно место:

Доцент, Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
2012 2015 Градско веће Ниш Члан Градског већа
2008 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Директор
2018 2020 Учитељски факултет, Лепосавић Наставник ангажован екстерно за извођење наставе
1994 2020 Електронски факултет, Ниш Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Computing Transitive Cloisure Problem on Linear Systolic Arrays Коаутор Lecture Notes in Computer Science 3401 (2005), 416-423. (M23, IF-2005 0.302) 2005
Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Michael P. Bekakos, Branislav M. Randjelović: Finding Minimum Cost Spanning Tree On Bidirectional Linear Systolic Array Коаутор Filomat 23 (2009), 1–12. (M23, IF-2010 0.101) 2009
Branislav Randjelovic, Kazunari Shinagawa, Zoran Nikolic: A Mathematical Approach to Ostwald Ripening Due to Diffusion and Deformation in Liquid Bridge Коаутор Science of Sintering 45, Vol 3, International Institute for Science of Sintering, Serbian Academy of Science and Art (2013), 261-271. (M22, IF-2013 0. 2013
Branislav M. Randjelović, Lidija V. Stefanović, Bratislav M. Danković: Numerical Solution of Impulsive Differential Equation Коаутор Facta Universitatis, Ser. Math. Inform. Vol.15 (2000), 101-111. (M51) 2000
Branislav M. Randjelovic, Emina I. Milovanovic, Igor Ž. Milovanovic: Systolic Algorithms for Matrix Multiplication on Space Optimal 1D Systolic Arrays Коаутор Facta Univ. Ser. Math. Inform. Vol.29 No.3 (2014), 243-259. (M51) 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 20011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I.Milovanović, Ružica M. Stanković, Branislav M. Randjelović: The Elements of Discrete Mathematics, High Bussines School, Blace, 2008, V+312 pp. (Serbian) Коаутор
Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Marjan M. Matejić: Theory of Series - for students of technical faculties, SKC, Nis, 2006, V+103 pp. (Serbian). Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Discrete Mathematics - Collection of Problems, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2001, V+192 pp. (Serbian) Коаутор
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 2011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор

Ивона Симић

Реализатор
063384760
ivona.simic@gmail.com
Звање:

Дипломирани политиколог 

Установа:

HR Team by Ivona Simic 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 HR Team by Ivona Simic Директор
2016 2017 Министарство државне управе и локалне самоуправе Посебни саветних за људске ресурсе
2012 2014 McCann Group Директор HR сектора/HR бизнис партнер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Преко 20 година искуства из области људских ресурса у осмишљавању и имплементацији свих HR активности, укључујући селекцију, администрацију, мапирање тренинг потреба запослених и креирање њихових годишњих тренинг планова, као и реализацију великог броја обука на појединачне HR теме. Реализатор / 2020
Искуство у раду са јавним, непрофитним и профитним секторима на осмишљавању и имеплемнтацији организационих процедура, креирању радних планова, спровођењу мониторинга, евалуацији учинка и имплементацији програма вредновања учинка, као и на процесима селекције, запошљавања, евалуације запослених Реализатор / 2020
Искуство у креирању иновативних тренинг методологија и програма, укључујући осмишљавање тренинг плана, припреме тренинг материјала, спровођење великог броја тренинга, као и евалуације и имплементације тренинг алата. Реализатор / 2020
Дугогодишње искуство у извођењу и фацилитацији различитих врста тренинга, укључујући офлајн и онлајн тренинге јавног наступа, тренинга за тренере, као и коучинг обуке за групе и појединце. Реализатор / 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Америчка привредна комора, HR Task Force, члан
Америчка привредна комора, HR Forum, председавајући
Савет за стручно усавршавање у локалним самоуправама, члан

Ана Младеновић

Модератор
0600251652
anamladenovic66@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш Професор разредне наставе
2001 2019 ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Безбедност за све Коаутор Зборник (електронски) радова „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ СУРС 2020
У туђим ципелама Аутор Зборник (електронски) радова „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ СУРС 2019
Истраживање „Искуства и ставови запослених у основним школама о реализацији онлајн наставе“ Коаутор Савез учитеља Републике Србије 2020
Бајка о рибару и рибици Коаутор Бајка о рибару и рибици 2012
ИКТ у настави Грађанског васпитања Аутор Дигитални час, Зборник радова 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални филм „Чије име носи наша школа“ – наставно средство, Друштво за академски развој „Култура на дар 2“, 2015. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Учитељског друштва Ниш Учитељско друштво Ниш 2015
Признање „Најуспешнија жена у послу“ Унија занатлија и предузетника региона Јужне Србије 2016
Титула „Најбољи наставник бивше Југославије“ Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља РС - ЧЛАН Управног одбора
Учитељско друштво Ниш - секретар
Републички фестивал дечјег стваралаштва „Ризница талената“ – идејни аутор

Анита Перић

Модератор
0648480701
anita-peric@hotmail.com
Звање:

Професор разредне наставе  

Установа:

ОШ „Деспот Стефан“, Горњи Степош, Крушевац 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2020 ОШ „Деспот Стефан“, Горњи Степош, Крушевац Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програм стручног усавршавања „Заједно против насиља“ Аутор Пример добре праксе: „Еколошке радионице“, Електронски зборник радова, 2011, СУРС Београд 2011
Програм стручног усавршавања „Планирање професионалног развоја и управљање каријером“ Аутор Пример добре праксе: „Правилан став, живот здрав“, Електронски зборник радова, 2012. СУРС Београд 2012
„Како до ефикасније наставе“ Аутор Пример добре праксе: „Читалачка олимпијада“, Електронски зборник радова, 2015. СУРС Београд 2015
„Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења“ Аутор Пример добре праксе: „Рециклажа“, MARCH обука Министарства просвете Републике Србије (увођење науке у школе) 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије - члан Управног одбора
Друштво учитеља Крушевца - секретар

Иван Миловановић

Модератор
0646445381
ivan.ucitelj@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, мср обр. политика 

Установа:

ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан Наставник разредне наставе, педагошки саветник
1998 2014 ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан Наставник разредне наставе
1995 1998 ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан Наставник музичке културе, историје и техничког образовања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитализација вођења школске и педагошке документације кроз есдневник Коаутор Стручни скуп - трибина, Факултет педагошких наука, Јагодина 2019
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење Електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала Реализатор Водитељ и ментор у оквиру националне обуке (ЗУОВ) 2019
Дигитално кроз наставу и учење Коаутор Акредитовани програм стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 2019
ХХХI Сабор учитеља Републике Србије Реализатор Члан програмског одбора 2017
ХХХ Сабор учитеља Републике Србије Реализатор Члан програмског одбора 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Интерактивни час природе и друштва подржан компјутером", Зборник радова: Дигитални час 2010/11. Аутор
"Дан по дан – Школски календар сећања", Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд Аутор
"Међународни Е-твининг пројекат – Тепих Сјерпинског", Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Јагодина
Савез учитеља републике Србије

Каролина Нешковић

Модератор
0658838193
karolina.neskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2020 ОШ “Драгољуб Илић“ Драчић Наставник разредне наставе
1991 1991 ОШ „Драгојло Дудић“ Мионица Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тематски дан ''Вода је наше благо'' Аутор Тематски дан ''Вода је наше благо'' 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Друштва учитеља Ваљева
Члан Управног одбора Савеза учитеља Републике Србије

Невена Перић

Модератор
062545054
nsrper@gmail.com
Звање:

Проф. разр. наст., МА образ. политика 

Установа:

ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1997 ОШ „Илија Милосављевић Коларац“, Колари Наставник разредне наставе
1997 2020 ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево Педагошки саветник и наставник разредне наставе
2012 2020 ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево Педагошки саветник и наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лет кроз Дигитални свет Дигитални свет: од програма до учионице Предавач Акредитован стручни скуп 2020
Конференција „Дигитално образовање 2020.“: Дигиталне навике наставника – предуслов за дигитализацију наставе Предавач / 2020
САБОР УЧИТЕЉА Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Објављен рад/излагање 2017
Планирање примене наставних метода и техника оцењивања у циљу остваривања исхода учења у области екологије - Перић, Н., Милетић, С. (2017.) Учитељ, година XXXV, број 1 Аутор Објављен рад 2017
ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ – ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ ЗАСНОВАНА НА РЕЗУЛТАТИМА ИСТРАЖИВАЊА - Наташа Николић Гајић, Невена Перић (2016), рад објављен у часопису Учитељ, година XXXIV, број 1, стр.57-78. Аутор Објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Перић, Н., Николић Гајић, Н. (2020). Дигитални свет, Радна свеска. Београд: Креативни центар. Коаутор
Перић, Н., Николић Гајић, Н. (2020). Пројектна настава 3 - приручник за учитеље. Београд: Креативни центар. Коаутор
Перић, Н. (2019). Пројектна настава 2 - приручник за учитеље. Београд: Креативни центар. Аутор
Перић, Н. (2018). Пројектна настава - приручник за учитеље. Београд: Креативни центар. Аутор
Гачпар, Т.и Перић, Н. (2013). Завичајна школа наслеђа. Смедерево: Музеј у Смедереву Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Дигитални час“, трећа награда - рад „Путовање у прошлост помоћу мобилних телефона“ Дигитални час“, трећа награда - рад „Путовање у прошлост помоћу мобилних телефона“ 2018
„Дигитална ризница знања”, трећа награда - рад „Наше наслеђе“ БИГЗ школство 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у Учитељском друштву општине Смедерево
Чланство у Савезу учитеља Републике Србије (СУРС)
Комисија СУРС –а за селекцију примера добре праксе за САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ И СМОТРУ СТВАРАЛАШТВА УЧИТЕЉА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ, Савез учитеља Републике Србије уз подршку МПНТР, Београд