Математика - јуче, данас, сутра

Код одобреног скупа: 53  

Конференција

Друштво математичара Новог Сада
Трг Доситеја Обрадовића 4, Нови СадРозалија Мадарас Силађи
rozi@dmi.uns.ac.rs
021455290
0642419111

Математика - јуче, данас, сутра

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Розалија Мадарас Силађи

Члан програмског одбора и модератор
0642419111
rozi@dmi.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор универзитета 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1990 ПМФ Нови Сад асистент
1990 1995 ПМФ Нови Сад доцент
1995 1999 ПМФ Нови Сад ванредни професор
1999 2018 ПМФ Нови Сад редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
On the composition of fuzzy power relations, Коаутор Fuzzy Sets and Systems, 271, 81-87 2015
Compatibility of fuzzy power relations Аутор Fuzzy Sets and Systems (ISSN: 0165-0114) 2015
Retraction closure property Коаутор Часопис: Algebra Universalis (ISSN: 0002-5240(pISSN);1420-8911(eISSN);) Врста рада: Научни рад Волумен: 69 Број: 3 Пагинација: 279-285 2013
Уџбеници математике за први разред Коаутор у монографији „Квалитет уџбеника за млађи школски узраст“, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 2007, 133-149. 2007
Проблеми наставе математике и кула од слоноваче Аутор Настава математике, 2011, LVI, No 3-4, 12-17. 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
П. Ђапић, Р. Мадарас, П. Марковић, Збирка задатака из Универзалне алгебре, ПМФ у Новом Саду, 2014. Коаутор
Р. Мадарас, Од скупова до универзалних алгебри, ПМФ у Новом Саду, 2006.. Аутор
Р. Мадарас, С. Црвенковић, Увод у теорију аутомата и формалних језика, Универзитет у Новом Саду, 1995. Коаутор
Р. Мадарас, С. Црвенковић, Релационе алгебре, Математички институт САНУ, Београд, 1992. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Друштво математичара Новог Сада
American Mathematical Society

Загорка Лозанов Црвенковић

Члан програмског одбора и модератор
0641285094
zlc@dmi.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1990 ПМФ Нови Сад асистент
1990 1994 ПМФ Нови Сад доцент
1994 1999 ПМФ Нови Сад ванредни професор
1999 2018 ПМФ Нови Сад редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kernel theorem for the spaces of tempered ultradistibutions,2010 Коаутор Објављен рад 2010
П-вредност и/или интервали поверења, 2012 Аутор Објављен рад 2012
Selection of regression model for prediction of maximal daily pavement temperatures at Awbari in Libya , 2015 Коаутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Статистика, 2012, Природно математички факултет у Новом Саду Аутор
Статистика у фармацији, 2007, Медицински факултет у Новом саду Аутор
Збирка задатака из вероватноће и статистике, 1999, Природно математички факултет у Новом Саду Коаутор
Математика са збирком задатака за 4 разред средњег образовања и васпитања, 1990, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад Коаутор
Вероватноћа и статистика – збирка задатака, 2002 Фељтон Нови Сад Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Друштво математичара Новог Сада
Статистичко друштво Србије
Интернационални статистички институт

Бојан Башић

Члан програмског одбора и модератор
063836511
bojan.basic@dmi.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2010 ПМФ Нови Сад Истраживач сарадник
2010 2013 ПМФ Нови Сад асистент
2013 2018 ПМФ Нови Сад доцент
2018 2018 ПМФ Нови Сад ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Counter-intuitive answers to some questions concerning minimal-palindromic extensions of binary words, 2012 Аутор Објављен рад 2012
On d-digit palindromes in different bases: The number of bases is unbounded, 2012 Аутор Објављен рад 2012
A note on the paper “On Brlek-Reutenauer conjecture”, 2012 Аутор Објављен рад 2012
The existence of n-flimsy numbers in a given base, 2016 Аутор Објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Бојан Башић, Теорија бројева, збирка решених задатака, ПМФ, Нови Сад, 2017. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Друштво математичара Новог Сада

Борис Шобот

Члан програмског одбора и модератор
06420371
sobot@dmi.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 ПМФ Нови Сад асистент приправник
2005 2010 ПМФ Нови Сад асистент
2010 2018 ПМФ Нови Сад доцент
2018 2018 ПМФ Нови Сад ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
A game on Boolean algebras describing the collapse of the continuum Коаутор Објављен рад 2009
Power collapsing games Коаутор Објавњен рад 2008
Divisibility in the Čech-Stone compactification ---- 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из математичке логике и алгебре, одабрани задаци са решењима, 2003, Универзитет у Новом Саду Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Милева Марић-Ајнштајн за најбољи магистарски рад ПМФ Нови Сад 2004
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Друштво математичара Новог Сада

Маја Пех

Члан програмског одбора и модератор
064328027
maja@dmi.uns.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2001 ПМФ Нови Сад истраживач приправник
2001 2005 ПМФ Нови Сад асистент приправник
2005 2009 ПМФ Нови Сад асистент
2009 2015 ПМФ Нови Сад доцент
2012 2015 Универзитет за технологије Дрезден, Немачка професор
2015 2018 ПМФ Нови Сад ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
On chains and antichains in the partially ordered set of traces of maximal clones,2004 Коаутор Објављен рад 2004
On the structure of the poset of endomorphism monoids of central relations, 2005 Аутор Објављен рад 2005
Towards a Ryll-Nardzewski-type Theorem for weakly oligomorphic structures , 2016 Коаутор Објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из комбинаторике, 2015, Департман за математику и информатику, ПМФ, Нови Сад Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Новог Сада

Небојша Мудрински

Члан програмског одбора и модератор
064295388
nmudrinski@dmi.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2010 ПМФ Нови Сад асистент
2010 2015 ПМФ Нови Сад доцент
2015 2018 ПМФ Нови Сад ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Uniform Mal’cev Algebras With Small Congruence Lattices, Algebra Universalis 72 (2014), 57 – 69. Аутор Објављен рад 2014
2-supernilpotent Mal’cev Algebras, Monatshefte für Mathematik 172 (2013), 161 – 166. Аутор Објавњен рад 2013
Notes on Endomorphisms of Henson Graphs and Their Complements, Ars Combinatoria 96 (2010), 173 – 183. Аутор Објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из теорије аутомата, 2005. година, Универзитет у Новом Саду Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за студента генерације ПМФа ПМФ Нови Сад 2001
Милева Марић ПМФ Нови Сад 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Друштво математичара Новог Сада

Каја Маричић

Члан програмског одбора и модератор
062226129
kjmaricic@gmail.com
Звање:

дипломирани математичар – специјалиста  

Установа:

Средња машинска школа Нови Сад 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1990 ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад и Основна школа „Борис Кидрич“, Нови наставник математике
1990 2018 „Средња машинска школа“, Нови Сад наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Correlation of GeoGebra and CAD software in the analysis of cycloid meshing, 2012. Коаутор Излагање 2012
PSU GeoGebra – The Case of Geometry, 2011. Аутор Излагање 2011
Geogebra у решавању математичких проблема 2011. Аутор Излагање 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
ДИПЛОМА за освојено I место у категорији средњих школа републике Србије на конкурсу „ИКТ У НАСТАВИ 2006“ MICROSOFT - Београд и ЦНТИ - Нови Сад 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Члан жирија и водитељ програма завршне свечаности поводом проглашења победника наградног конкурса „ИКТ У НАСТАВИ 2008“, 10.10.2008.

Мирјана Јовановић

Члан програмског одбора и модератор
0643076065
mirjana.jovanovic.ns@gmail.com
Звање:

професор математике 

Установа:

Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2018 Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Математичко моделовање(Mathematical Modelling), 2015. Аутор Излагање 2015
Математичко моделовање у GeoGebra окружењу (Mathematical modeling with GeoGebra), 2015. Аутор Излагање 2015
Увод у испитивање квадратне функције (Introduction to Quadratic Function), 2014. Аутор Излагање 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Новог Сада
Друштво математичара Србије
INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication