Математика - јуче, данас, сутра

Код одобреног скупа: 53  

Конференција

Друштво математичара Новог Сада
Трг Доситеја Обрадовића 4, Нови СадРозалија Мадарас Силађи
rozi@dmi.uns.ac.rs
021455290
0642419111

Математика - јуче, данас, сутра

Обележавање 150. годишњице рођења Михаила Петровића Аласа, спрпског математичара, научника, професора и личности која је одиграла изузетну улогу у историји српске науке и културе. Упознавање и едукација наставника и професора математике са развојем математичке едукације у Србији, и надоградња њихових стручних компетенција у циљу ефикаснијег и успешнијег приступа ученицима различитог нивоа способно

1. Живот и време Михаила Петровића Аласа 2. Математичко дело Михаила Петровића Аласа 3. Теорија алгебарских једначина Мике Аласа 4. Настава математике - јуче, данас, сутра 5. Једино математички хаос није хаотичан

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

70

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД