68. Конгрес психолога Србије: ПСИХОЛОГИЈА ИЗ ДАНА У ДАН: Свакодневни проблеми у пракси психолога и примена психологије у свакодневном животу

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 529  

Вебинар

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

68. Конгрес психолога Србије: ПСИХОЛОГИЈА ИЗ ДАНА У ДАН: Свакодневни проблеми у пракси психолога и примена психологије у свакодневном животу

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

ванредни професор Дарко Хинић , Универзитет у Крагујевцу
Дипломирани школски психолог, мастер обр Сања Татић Јаневски , без установе
Доцент Зорана Јолић Марјановић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Оливер Тошковић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
ванредни професор Драгица Павловић Бабић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду

1 недеља (укупно време рада: мин.)

300

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 27.11.2020. 37

Радне биографије


Дарко Хинић

Члан програмског одбора
034336223
dhinic@kg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Крагујевцу 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2008 Друга крагујевачка гимназија психолог
2009 2014 Државни универзитет у Новом Пазару доцент
2014 2020 Универзитет у Крагујевцу, ПМФ и Филум ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Hinić, D. et al. Relationship of Problematic Internet use and Positive orientation indicators in adolescents. Коаутор Psihologija, 2020, 53 (4), 341-357 2020
Jović, J., Hinić, D. et al. The development of Temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego - Auto-questionnaire for adolescents (A-TEMPS-A) in Serbian sample. Коаутор Psychiatria Danubina, 2019, 31(3): 308-315. 2019
Jaredić, B., Hinić, D. et al. Affective temperament, social support and stressors at work as the predictors of life and job satisfaction among doctors and psychologists. Коаутор Vojnosanitetski pregled, 2017, 74 (3), 241-248. 2017
Hinić, D. et al. Followership styles and job satisfaction in secondary school teachers in Serbia. ---- 2016
Hinić, D. et al. Validation of the TEMPS-A in university student population in Serbia. Коаутор Journal of Affective Disorders, 2013, 149 (1-3), 146-151. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Комуникологија и комуницирање у организацији (2009). Државни универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар. ISBN 978-86-86893-18-5 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Секција универзитетских наставника психологије образовања
Европска федерација психолошких асоцијација

Сања Татић Јаневски

Реализатор
0637115400
sanja.janevski@gmail.com
Звање:

Дипломирани школски психолог, мастер обр 

Установа:

без установе 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2019 Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд Саветник координатор у центру за професионални развој запосл
2002 2006 ОШ ''Јосиф Панчић'', Београд Стручни сарадник
1997 2002 ОШ ''Аца Милосављевић'', Београд Стручни сарадник
1992 1997 ОШ ''Милентије Поповић'', Београд Стручни сарадник
1988 1992 ОШ ''Браћа Барух'', Београд Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предавање за студенте: Динамичка процена потенцијала за учење, метод Рувена Фојернштајн У оквиру предмета Процењивање когнитивних способности Предавач 13.01.2019. Факултет за медије и комуникацију Универзитета Сингидунум 2019
Процес идентификације и видови образовне подршке даровитим ученицима у Србији Предавач Процес идентификације и видови образовне подршке даровитим ученицима у Србији 2017
Конференција „Свако дете може да учи“ Индивидуализација процеса учења даровитих ученика. Предавач Нови Сад, ЕТШ “Михајло Пупин“ (мај 2016.) 2016
Tatić Janevski, s. & Altaras Dimitrijević, a.. supporting the implementation of individual education plans for gifted students in serbian elementary schools: insights from a two-year project. rad izložen na 14th international echa conference (re:thinking giftedness: giftedness in the digital age), Коаутор rad izložen na 14th international echa conference (re:thinking giftedness: giftedness in the digital age), september 17-20, 2014, Љубљана, Словенија. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Образовање ученика изузетних способности – научне основе и смернице за школску праксу ЗУОВ 2016. (I издање) и 2019. Године(I I издање) (II издање Коаутор
Tatić Janevski, S., Starčević, JIdentifikacija darovitih u osnovnim školama u Srbiji, (41-65) u Altaras, A. (ur.) Darovitost: pogledi i ogledi, Beograd: Filozofski fakultet Beograd. Коаутор
Šefer, J. and Tatić Janevski, S. (2010) Curricula for gifted students in Serbia (380-392) коаутор in Maker, J. and Schiever W. S. (eds) Curriculum Development and Teaching Strategies for Gifted Learners (3th ed), Austin Texas: PRO ED Inc. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Живорад Жижа Васић Друштво психолога Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Feuerstein Institute, Jerusalem, 2006. Лиценца за Динамичку процену потенцијала за учење (LPAD standard)

Зорана Јолић Марјановић

Члан програмског одбора
0642795012
zjolic@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Доктор психолошких наука  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2008 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент приправник; асистент
2008 2020 Филозофски факултет Асистент; доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремени приступи процени интелигенције – предиктивна ваљаност тестова социо-емоционалне и практичне интелигенције Аутор Докторска дисертација, 2014. година 2014
Whichever intelligence makes you happy: The role of academic, emotional, and practical abilities in predicting psychological well-being Коаутор Објављен рад, 2018. година 2018
Reliability, construct and criterion-related validity of the Serbian adaptation of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) Коаутор Објављен рад, 2014. година 2014
Наставничке оцене информативности и корисности извештаја са тестирања способности: да ли динамичка процена нуди више од статичке процене? Коаутор Објављен рад, 2014. година 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Педагошка психологија, 2017, ФАСПЕР, Издавачки центар факултета. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
International Society for Emotional Intelligence

Оливер Тошковић

Члан програмског одбора
0642040211
otoskovi@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

психолог, наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2010 Филозофски факултет у Косовској Митровици, Универзитета у Приштини Асистент/доцент
2007 2009 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду доцент
2007 2011 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду доцент
2010 2020 Филозофски факултет, Универзитета у Београду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Mandic-Maravic, V. Coric, V. Mitkovic-Voncina, M. Djordjevic, M. Savic-Radojevic, A. Ercegovac, M. Matic, M. Simic,T. Lecic-Tosevski, D. Toskovic, O. Pekmezovic, T. Pljesa-Ercegovac, M. Pejovic-Milovancevic, M. (2019). Interaction of glutathione s-transferase polymorphisms and tobacco smoking durin Коаутор Рад у часопису 2019
Terkenli, T.S., Bell, S., Živojinović, I., Tomićević-Dubljević, J., Panagopoulos, T., Straupe, I., Toškovic, O., Kristianova, K., Straigyte, L. and O’Brien, L., 2017. Recreational Use of Urban Green Infrastructure: The Tourist’s Perspective. In The Urban Forest (pp. 191-216). Springer, Cham. Коаутор Рад у часопису 2017
Vujcic, M., Tomicevic-Dubljevic, J., Grbic, M., Lecic-Tosevski, D., Vukovic, O. and Toškovic, O., 2017. Nature based solution for improving mental health and well-being in urban areas. Environmental research, 158, pp.385-392. Коаутор Рад у часопису 2017
Tošković, O. Jovanović, Lj., 2014. May the force be with you – aesthetic preference and perceptual forces. International proceedings: Art and its role in the history (between durability and transient – isms), pp. 817-832. Аутор рад у зборнику 2014
Tošković, O., 2011. The anisotropy of perceived distance: The eyes story. Psihologija, 44(1), pp.23-37. Аутор рад у часопису 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Pavlović, Z, Tošković, O, Altaras A, Jolić, Z, (2019) Psihologija, udžbenik za srednje škole. Eduka, Beograd. Коаутор
Tošković, O. Damjanović-Vasilić, Lj. Radović, I.(2018). Academic Guidebook For Young Researchers. In Cvetković Ilić, D. (Eds.), Scientific and Technical Communication. University of Niš. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друштва психоога Србије Жижа Васић, за популаризацију психологије Друштво психоога Србије 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакције међународног часописа Психологија 2012 – 2018
Члан редакција часописа Proteomics & Bioinformatics: Current Research, i COJ Nursing & Healthcare
Члан америчког удружења истраживача визуелног опажања Vision Science Society, USA
Члан Друштва психолога Србије

Драгица Павловић Бабић

Реализатор
063425158
Dragica.pavlovic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2020 Филозофски факултет Универзитет у Београду Истраживач, наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dialogical PISA: correct answers are all alike, every incorrect answer is incorrect in its own way Коаутор European Journal of Educational research, Vol. 33, issue 3, pp. 467-487 2019
New approaches in designing educational assessment instruments and its use in international (assessment) studies Предавач Proceedings 7th International Science Conference Technics and Informatics in Education. pp. 19-24. Čačak, Serbia, 25-27th May 2018. Čačak: University 2018
Приступи процењивању образовних постигнућа ученика: критички осврт Аутор Зборник Института за педагошка истраживања, 2011, Вол. 43 (1), 63-85 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Friedman, E., Pavlović Babić, D., Simić, N. (2015). Inclusive Education in Serbia Policies, Practice, and Recommendations. Beograd: The World Bank, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Western Balkans Investment Frame work Коаутор
Pavlović Babić, D., Baucal, A. (2016). Škola - zajednica koja uči. 3P Prepoznaj, promoviši i proširi: Priče o uspešnim školama. Beograd: UNICEF Srbija Коаутор
Павловић Бабић, Д., Бауцал, А. (2013). Подржи не, инспириши ме, ПИСА 2012 у Србији: први резултати, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Центар за примењену психологију, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за популаризацију савремене психологије „Живорад Жижа Васић“ Друштво психолога Србије 2014
Друштвено признање „Љубомир Љуба Стојић“ за ангажовање у психолошкој заједници Друштво психолога Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Federation of Psychologists' Associations (EFPA), члан Одбора за психологију образовања
Председник националне асоцијације Друштво истраживача у образовању у Србији
EERA Council (European Educational Research Association), члан Савета
Друштво психолога Србије, члан
ISCAR - International Society for Cultural and Activity Research, члан
Савет научно-истраживачке станице Петница, члан Савета