Промоција културне разноликости, међукултурног дијалога и толеранције кроз медијску и информацијску писменост

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 528  

Вебинар

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
Јове Илића 165Ана Милојевић
ana.milojevic@fpn.bg.ac.rs
0113092836
062522003

Промоција културне разноликости, међукултурног дијалога и толеранције кроз медијску и информацијску писменост

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

ДОЦЕНТ Ана Милојевић , Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
редовни професор Данијела Петровић , Универзитет у Београду - Филозофски факултет
доцент Драгана Штекел (Stoeckel) , Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
ванредна професорка Ана Мартиноли , Универзитет уметности-Факултет драмских уметности
доцент Сарина Бакић , Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву
редовна професорка Маријана Пајванчић , Правни факултет, Универзитет у Новом Саду
истраживач приправник Тијана Речевић , Универзитет у Београду - Факултет политичких наука

3 недеља (укупно време рада: мин.)

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Ана Милојевић

Члан програмског одбора
0600888684
ana.milojevic@fpn.bg.ac.rs
Звање:

ДОЦЕНТ 

Установа:

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука 

Радно место:

наставно-научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 УБ-ФПН доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Hierarchy of influences on transitional journalism: Corrupting relationships between political, economic and media elites Аутор European Journal of Communication, Vol. 33, Issue 1, 37-56 2018
The Future of Journalism as a System, Profession and Culture: The Perception of Journalism Students Аутор Media Research, vol. 22, no. 2, 83-105 2016
Methodological Approaches to Study of Interactivity in Communication Journals Аутор Comunicar, vol. 21, no. 41, 93-103 2013
"What we do is not actually journalism": Role negotiations in online departments of two newspapers in Slovenia and Serbia Коаутор JOURNALISM, vol. 15, no. 8, 1023-1040 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
MILOJEVIĆ, Ana, VELJANOVSKI, Rade (Eds.) (2018). Verodostojnost medija: odnos finansiranja i sadržaja/Media Accountability: Relation of financing and content. Belgrade: Faculty of Political Science: Čigoja štampa, 273 pages Коаутор
Event-, Politics-, and Audience-Driven News: A Two-Year Comparison of Populism in European Media Coverage. In: Communicating populism. Comparing Actor Perceptions, Media Coverage and Effects on Citizens in Europe, London:Routledge, pp 127-145, 2019 Коаутор
MILOJEVIĆ, Ana, KRSTIĆ, Aleksandra (2018). Dimensional approach to populism: party communication during 2014 elections in Serbia. In: Nikolić, M. and Dragićević Šešić, M. (eds.) Situating populist politics: Arts & Media Nexus, Belgrade: Clio, pp. 141-162. Коаутор
RADOJKOVIĆ, M, MILOJEVIĆ, A. (2016) Serbia: A market pushed by digital media - a challenge for curricula. In: CAR, V, RADOJKOVIĆ, M and ZLATEVA, M (eds.) Requirements for modern journalism education: the perspective of students in South East Europe.Berlin: Konrad Adenauer Stiftung, pp 136-162. Коаутор

Данијела Петровић

Реализатор
063411073
dspetrov@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - Филозофски факултет 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2020 УБ-ФФ редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стицање интеркултуралних компетениција у светлу Развојног модела интеркултуралне осетљивости Милтона Бенета Аутор Годишњак Педагошког факултета у Врању 2018
Конструктивистички приступ интеркултуралном образовању Коаутор Годишњак Педагошког факултета у Врању 2018
The structure of teacher-specific intercultural competence: Empirical evidence on the 'Beliefs, Values, and Goals' dimension Коаутор Психологија 2018
Self-Regulatory Dimension of Teachers’ Intercultural Competence: Development and Psychometric Evaluation of New Scales Коаутор Психолошка истраживања 2017
Motivational Aspects of Teachers’ Intercultural Competence: Development and Psychometric Evaluation of New Scales for the Assessment of Motivational Orientation Коаутор Психологија 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Петровић, Д.С. (2019). Умешност комуницирања - Теоријски и практични аспекти. Београд: CLIO. M42 Аутор
Petrović, D. S. (2014). Interkulturalna interakcija i razvoj interkulturalne osetljivosti, Beograd: Institut za psiholgiju i Centar za primenjenu psihologiju. M42 Аутор
Petrović, D. S., Leutwyler, B., Zlatković, B., Mantel, C., Dimitrijević, B. M. (2013). Teachers’ Intercultural Sensitivity: An Approach for Teacher Education, Vranje: Plutos. Коаутор
Gošović, R., Mrše, S., Jerotijević, M., Petrović, D.S. & Tomić, V. (2012). Vodič za unapređenje interkulturalnog obrazovanje, Beograd, Grupa MOST i Fond za otvoreno društvo (drugo izdanje). Коаутор

Драгана Штекел (Stoeckel)

Реализатор
0692182949
dragana.stank@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука 

Радно место:

наставно-научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2020 УБ-ФПН доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стандарди за образовање социјалних радника у Србији – Развој компетенција за квалитетну професионалну праксу Коаутор Факултет политичких наука, issn: 978-86-6425-007-8 2016
Србија између транзита и одредишта Аутор Ризици и изазови социјалних реформи (стр. 113 – 126). У: Д. Вуковић, Н. Перишић (Ур.). Београд: Факултет политичких наука у Београду 2012
Harmonisation of Asylum and Integrations Policy With the European Union Legislation Коаутор Serbian Political Thought, Institute for Political Studies, Belgrade, vol. 5, no. 4, pp. 67 – 81. 2012
Имиграциона политика Европске уније између државе и супранационалне заједнице Коаутор Социјалне реформе – садржај и резултати. У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (Ур.) Факултет политичких наука (стр. 60 – 74). Београд: Факултет политичких на 2011

Ана Мартиноли

Реализатор
0641200395
ana.martinoli@fdu.bg.ac.rs
Звање:

ванредна професорка 

Установа:

Универзитет уметности-Факултет драмских уметности 

Радно место:

теоретичарка медија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2015 Радио Б92 директорка програма
2003 2020 УУ-ФДУ предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
У сусрет изазовима образовања за медије и културу 21. стољећа: Нова знања и вјештине за дигитално, интерактивно и партиципативно окружење. Аутор Medijska istraživanja, 25 (2), 5-28. стр. 5-28. https://doi.org/10.22572/mi.25.2.1, 1330-6928, 31.77 070 659.3, doi.org/10.22572/mi, 2019
Јавни сервис у дигиталном медијском окружењу - Информисати, образовати, забављати у 21. веку. Аутор Медијска култура, VIII, 16, стр. 11 - 26, 1800-8577, 316.774:654.174}:004.738.5. Подгорица 2018
Black Mirror – Дигитални медији и утицај нових технологија на савремено друштво, Аутор Зборник радова, Факултет драмских уметности, 33, стр. 133 – 146. 1450-5681, 7.097(41) 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Првих 15 година подкастинга – од експеримента до одрживог медијског бизнис модела ISBN - 978-86-82101-83-3 COBISS.SR-ID - 14575881 Факултет драмских уметности, Београд. 2020. Аутор
Регулаторни оквир и пословни модели онлајн медија (уредница и ко-ауторка). Фондација за отворено друштво, Београд.2019. 978-86-82303-58-9 Аутор
Приручник за наставнике основних и средњих школа - Медијска писменост - пројекат Европске комисије и Министарства културе РС. 2020. (у припреми) Аутор

Сарина Бакић

Реализатор
061131360
sarina.bakic@fpn.unsa.ba
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву 

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 ФПН, УС доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dijalog za budućnost: Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja kod mladih, UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, Предавач Uloga medija u jačanju kulturnog identiteta zajednice/ Prevazilaženje predrasuda i stereotipa u multikulturalnom društvu 2019
„Stanje i perspektive interkulturalnog dijaloga s aspekta medijske i informacijske pismenosti Аутор Obrazovanje odraslih, Časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, broj 2., 2019. Bosna i Hercegovina, str.: 107-125 2019
Projektna trening radionica : Kulturološka osjetljivost i upravljanje stresom, za zdravstvene radnike uključene u pružanje usluga populaciji izbjeglica, migranata i tražioca azila u Kantonu Sarajevo, Предавач Kulturološka osjetljivost 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
• Zbornik radova „Međukulturalno razumijevanje i saradnja mladih u Bosni i Hercegovini“, ur. Ehlimana Spahić i Sarina Bakić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2020. (Bakić: Predgovor; Bakić: Društvena integracija u kulturi). Jedna od urednica Zbornika Коаутор

Маријана Пајванчић

Реализатор
063554987
marijana.pajvancic@gmail.com
Звање:

редовна професорка 

Установа:

Правни факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

пензионерка 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1971 2012 Правни факултет, Нови Сад редован професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Protection of Liberties and Rights of Citizens in the Constitutional System of Yugoslavia, U: Jovičić, M. (Ed.): Rapports nationaux pour le quatrieme congrés mondial de l’association interntionale de droit constitutionnel, Tokyo, 1995, Beograd, Association Yougoslave de Droit constitutionnel, 19 Аутор Зборник „Rapports nationaux pour le quatrieme congrés mondial de l’association interntionale de droit constitutionnel,“ Токио 1995
Слободе и права националних мањина – компаративни приступ Аутор Зборник „Положај мањина у СРЈ“ Београд, Српска академија наука и уметности, Београд 1996
Journalism in Intercultural Dialogue Аутор Софиа 2002
Ombudsman in the Constitutional System of Serbia Аутор Зборник „ Essays in Honour of Professor Antal Adam on the Occasion of His 75th Birthday by Antal Adam, Pecs, 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Од сегрегативне ка интегративној политици мултикултуралности (коауторка), Центар за истраживање етницитета, Београд, 2015. Године. Аутор
Приручник за препознавање случајева дискриминације пред органима јавне власти, (коауторка) Београд, Повереник за равноправност, 2016. Године Аутор
Право на равноправност полова, Покрајински завод за равноправност полова, Нови Сад, 2008. Аутор
Уставни оквир равноправности полова, Правни факултет, Нови Сад, 2010 Аутор
Водич за примену антидискриминационог законодавства у процесу креирања прописа на локалном нивоу, Повереник за равноправност, Београд, 2014, стр. 229. Аутор

Тијана Речевић

Реализатор
0653525203
tijana.recevic.92@gmail.com
Звање:

истраживач приправник 

Установа:

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука 

Радно место:

мастер политиколог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 УБ-ФПН истраживач приправник
2015 2016 представништво агенције УН за избеглице у Београду асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
: “Violent Extremism in the Context of Migrant Crisis: Evidence from Serbia” [Насилни екстремизам у контексту мигрантске кризе: Налази из Србије] Аутор Extremism and Violent Extremism in Serbia: 21st Century Manifestations of an Historical Challenge [Екстремизам и насилни екстремизам у Србији: Манифес 2019
“Ontological Insecurity as an Emergent Phenomenon: Bottom Up Securitisation of Migration in Serbia” [Онтолошка безбедност као емергентни феномен: Секуритизација миграција у Србији „одоздо-нагоре“] Коаутор European Psychologist 2020
Европеизација колективних сећања: Сећање на Други светски рат у проширеној Европској унији“ Аутор Политичка ревија, 14/2018, 47-67 2018