Промоција културне разноликости, међукултурног дијалога и толеранције кроз медијску и информацијску писменост

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 528  

Вебинар

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
Јове Илића 165Ана Милојевић
ana.milojevic@fpn.bg.ac.rs
0113092836
062522003

Промоција културне разноликости, међукултурног дијалога и толеранције кроз медијску и информацијску писменост

Циљ је да полазници овладају начинима промоције културне различитости, међукултуралног дијалога и толеранције уз поспешивање компетенција медијске и информацијске писмености.

медијска и информацијска писменост у функцији међукултуралног разумевања, улога комуникације у међукултуралном дијалогу, мултикултуралност и антидискриминативне политике и праксе у србији, разноликост и једнакост – искључивање, сегрегација, интеграција, инклузија, превенција ширења насилног екстремизма и дерадикализација младих, разноликост и равноправност: дискусија као метод и пут до толеранције, улога дигиталних медија за поспешивање међукултуралног дијалога у образовању,

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

ДОЦЕНТ Ана Милојевић , Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
редовни професор Данијела Петровић , Универзитет у Београду - Филозофски факултет
доцент Драгана Штекел (Stoeckel) , Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
ванредна професорка Ана Мартиноли , Универзитет уметности-Факултет драмских уметности
доцент Сарина Бакић , Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву
редовна професорка Маријана Пајванчић , Правни факултет, Универзитет у Новом Саду
истраживач приправник Тијана Речевић , Универзитет у Београду - Факултет политичких наука

3

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД