Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све (II)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 527  

Вебинар

Канцеларија Савета Европе са седиштем у Београду
Шпанских бораца 3, 11070 БеоградАна Вушуровић Лазаревић
avusurovic@cep.edu.rs
0113347557
069644616
0113347557

Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све (II)

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

мастер образовних политика Ана Вушуровић Лазаревић , Центар за образовне политике
мастер психолог Милица Тодоровић , Центар за образовне политике
мастер педагог Софија Вујовић , Центар за образовне политике
Мастер психолог образовања Ивана Ценерић , Центар за образовне политике
Доктор дидактичко-методичких наука Дијана Вучковић , Филозофски факултет Универзитета Црне Горе

2

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 https://us02web.zoom.us/j/84047228789?pwd=TnQrem1wcTFrcHlaK0xiWndjZmErdz09 30.03.2021. 26
2 https://us02web.zoom.us/j/82487765349?pwd=OWhIRWZhMnZiS2R6QzhUSWxCa2pxdz09 29.03.2021. 20
3 https://us02web.zoom.us/j/88174777792?pwd=Si9LZnV1VEZMcFFIaGpOZ3RHZDRLdz09 29.03.2021. 33
4 https://us02web.zoom.us/j/82662088854?pwd=UzJDbkcrMFRtTlh3d2srb2s2dDVRQT09 30.03.2021. 21
5 https://us02web.zoom.us/j/87944610834?pwd=UllnWVYraEFkaGZQbzc1OFF6UTZxQT09 31.03.2021. 31
6 https://us02web.zoom.us/j/82636593704?pwd=WXM5TFF3N21yTjJUeFBKOU42YXNsZz09 31.03.2021. 25
7 https://us02web.zoom.us/j/88489941341?pwd=NXJRODludGJQQllGOHlGNC9XbUQ1Zz09 01.04.2021. 25
8 https://us02web.zoom.us/j/88959441405?pwd=V1ZGK05oNGc1OUV2WFh3WmNUMEF3Zz09 01.04.2021. 27

Радне биографије


Ана Вушуровић Лазаревић

Реализатор и модератор
069644616
avusurovic@cep.edu.rs
Звање:

мастер образовних политика 

Установа:

Центар за образовне политике 

Радно место:

Истраживачица, координаторка истраживања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 Центар за образовне политике Истраживачица, координаторка истраживања
2017 2017 Proman S.A, Луксембург Млађа истраживачица
2016 2017 Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Млађа истраживачица
2013 2016 Група за анализу и креирање јавних политика Предавачица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вебинар за школе у пројекту „Квалитетно образовање за све“ – Референтни оквир компетенција за демократску културу Савета Европе Реализатор Излагање 2020
Обука за менторе у пројекту „Квалитетно образовање за све“ за пружање подршке школама у развијању компетенција за демократску културу Реализатор Излагање 2019
Обука за школе у пројекту „Подстицање демократске културе у школама у Србији“ Реализатор Излагање 2018
Обука за школе у пројекту „Подстицање демократске културе у школама у Србији“ Реализатор Излагање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за школе – планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика из образовног система, 2016, Центар за образовне политике Коаутор
Како до школе друштвене бриге – студија о ефектима мера превенције и интервенције за спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије, 2016, Центар за образовне политике Коаутор
Приручник за школе у реализацији стручног упутства за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања, 2017, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији
Група за анализу и креирање јавних политика

Милица Тодоровић

Реализатор и модератор
069644620
mtodorovic@cep.edu.rs
Звање:

мастер психолог  

Установа:

Центар за образовне политике  

Радно место:

Млађа истраживачица  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Центар за образовне политике млађа истраживачица
2016 2017 Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва програмска асистенткиња
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вебинар за школе у пројекту „Квалитетно образовање за све“ – Референтни оквир компетенција за демократску културу Савета Европе Реализатор Излагање 2020
Обука за менторе у пројекту „Квалитетно образовање за све“ за пружање подршке школама у развијању компетенција за демократску културу Реализатор Излагање 2019
Обука за школе у пројекту „Подстицање демократске културе у школама у Србији“ (мај) Реализатор Излагање 2018
Обука за школе у пројекту „Подстицање демократске културе у школама у Србији“ (новембар) Реализатор Излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Подстицање демократске културе у школама Како до демократске културе у школама – примери добре праксе, 2019, Канцеларија Савета Европе у Београду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији

Софија Вујовић

Реализатор и модератор
069644612
svujovic@cep.edu.rs
Звање:

мастер педагог  

Установа:

Центар за образовне политике  

Радно место:

истраживачица, координаторка истраживања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Центар за образовне политике истраживачица, координаторка истраживања
2011 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветница за вредновање програма огледа, образовно-васпитног
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вебинар за школе у пројекту „Квалитетно образовање за све“ – Референтни оквир компетенција за демократску културу Савета Европе Реализатор Излагање 2020
Обука за школе у пројекту „Превниција раних дечијих бракова“- Превенција оспипања ученика из образовног система Реализатор Излагање 2019
Обука за школе у пројекту „Заједно ка средњој школи“-Превенција осипања ученика из образовног система Реализатор Излагање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Заменица члана управног одбора пројекта „Развој демократске културе у школама“ (2017-2019)
Чланица „Радне групе за ревизију Националног оквира квалитета рада образовно-васпитних установа“ (2019)

Ивана Ценерић

Реализатор и модератор
069644695
iceneric@cep.edu.rs
Звање:

Мастер психолог образовања  

Установа:

Центар за образовне политике  

Радно место:

Истраживачица, координаторка истраживања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 Центар за образовне политике Истраживачица, координаторка истраживања
2016 2016 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Посебни саветник
2015 2016 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Посебни саветник и шеф кабинета
2015 2015 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник
2013 2014 Public policy and managament institute, Литванија Истраживач/аналитичар
2013 2013 УНИЦЕФ Асистент у раду Националног просветног савета
2012 2013 УНИЦЕФ Консултант
2011 2013 Министарство просвете и науке Консултант
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука за менторе у пројекту „Квалитетно образовање за све“ за пружање подршке школама у развијању компетенција за демократску културу Реализатор Излагање 2019
Обука за школе у пројекту „Подстицање демократске културе у школама у Србији“ (мај) Реализатор Излагање 2018
Обука за школе у пројекту „Подстицање демократске културе у школама у Србији“ (новембар) Реализатор Излагање 2018
Обука за школе у пројекту „Подстицање демократске културе у школама у Србији“ Реализатор Излагање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како до квалитетне допунске наставе – ослонци за унапређење и примери добре праксе, 2017, Центар за образовне политике Аутор
Како до демократске културе у школама - Примери добре праксе, 2019, Канцеларија Савета Европе у Београду Коаутор
Анализа: Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању“, 2014, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и УНИЦЕФ Коаутор
Приручник за школе у реализацији Стручног упутства за укључивање ученика узбеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања - Различитост у школи 21. века, 2017, Центар за образовне политике Аутор
Наша прича, 2019, Центар за образовне политике Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији
Центар за примењену политику
Национални комитет за борбу против антисемитизма у образовању

Дијана Вучковић

Реализатор
068160140
dijanav@ucg.ac.me
Звање:

Доктор дидактичко-методичких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета Црне Горе  

Радно место:

Доцент  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2020 Филозофски факултет Универзитета Црне Горе Доцент
2005 2010 Филозофски факултет Универзитета Црне Горе Асистент
2000 2005 ОШ "Душан Ђукановић", Никшић Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Експерт Савета Европе у пројекту везаном за Модел компетенција за демократску кутлуру који се реализује у Црној Гори Предавач Излагање 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
A Fairy tale (r)evolution: the value and the critical reading of fairy tales in the contemporary educational context., 2018, HECL: History of Education and Children's Literature, vol. XIII, no. 2, pp. 309-336. Аутор
Contemporary educational value of studing folk fairytale ‒ literary, social and psychological elements of fairytale in the Mediterranean cultural metanarrative, 2018, ANNALES Series Historie et Sociologia, 28(1), 119–138 Коаутор
Reincarnation of the vampire character in literature for children and youth in the Twilight series by Stephenie Meyer. 2017, HECL: History of Education and Children's Literature, vol. XII, no. 2, pp. 301-322. Коаутор
Teacher education in Montenegro, in K.G. Karras, C.C. Wolhuter (eds.), International handbook on teachers education worldwide, Nicosia, 2018, ΗΜ Studies and Publishing, pp. 710-725 Коаутор