Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све (II)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 527  

Вебинар

Центар за образовне политике
Цариградска 21/20, БеоградАна Вушуровић Лазаревић
avusurovic@cep.edu.rs
0113347557
069644616
0113347557

Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све (II)

Циљ стручног скупа је унапређење компетенција запослених у основним и средњим школама које учествују у пројекту „Квалитетно образовање за све“ за спровођење активности у циљу развијања компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе. Циљ стручног скупа је унапређење капацитета директора, наставника и стручних сарадника за развијање ученичких компетенција за развој демократске културе (одговорности, емпатије и знања и критичког разумевања света), кроз примену целошколског приступа који обухвата спровођење активности у настави (укључујући и учење на даљину), ваннаставних активности и активности школе локалној заједници.

Примена Модела компетенција за демократску културу у школама, развијање компетенција одговорност, емпатија, знање и критичко разумевање света, спровођење онлајн активности школа, радионица за ученике, спровођење активности школе у локалној заједници.

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

мастер образовних политика Ана Вушуровић Лазаревић , Центар за образовне политике
мастер психолог Милица Тодоровић , Центар за образовне политике
мастер педагог Софија Вујовић , Центар за образовне политике
Мастер психолог образовања Ивана Ценерић , Центар за образовне политике
Доктор дидактичко-методичких наука Дијана Вучковић , Филозофски факултет Универзитета Црне Горе

2

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 https://us02web.zoom.us/j/84047228789?pwd=TnQrem1wcTFrcHlaK0xiWndjZmErdz09 30.03.2021. 26
2 https://us02web.zoom.us/j/82487765349?pwd=OWhIRWZhMnZiS2R6QzhUSWxCa2pxdz09 29.03.2021. 20
3 https://us02web.zoom.us/j/88174777792?pwd=Si9LZnV1VEZMcFFIaGpOZ3RHZDRLdz09 29.03.2021. 33
4 https://us02web.zoom.us/j/82662088854?pwd=UzJDbkcrMFRtTlh3d2srb2s2dDVRQT09 30.03.2021. 21
5 https://us02web.zoom.us/j/87944610834?pwd=UllnWVYraEFkaGZQbzc1OFF6UTZxQT09 31.03.2021. 31
6 https://us02web.zoom.us/j/82636593704?pwd=WXM5TFF3N21yTjJUeFBKOU42YXNsZz09 31.03.2021. 25
7 https://us02web.zoom.us/j/88489941341?pwd=NXJRODludGJQQllGOHlGNC9XbUQ1Zz09 01.04.2021. 25
8 https://us02web.zoom.us/j/88959441405?pwd=V1ZGK05oNGc1OUV2WFh3WmNUMEF3Zz09 01.04.2021. 27