Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све (I)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 526  

Вебинар

Канцеларија Савета Европе са седиштем у Београду
Шпанских бораца 3, 11070 БеоградАна Вушуровић Лазаревић
avusurovic@cep.edu.rs
0113347557
069644616
0113347557

Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све (I)

Циљ стручног скупа је унапређење компетенција запослених у основним и средњим школама које учествују у пројекту „Квалитетно образовање за све“ за спровођење активности у циљу развијања компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе. Циљ стручног скупа је унапређење капацитета директора, наставника и стручних сарадника за развијање ученичких вештина за сарадњу, вештина за решавање сукоба и отворености према другим културама, уверењима, погледима на свет и праксама, кроз целошколски приступ који обухвата спровођење активности у настави (укључујући и учење на даљину), ваннаставних активности и активности школе локалној заједници.

Примена Модела компетенција за демократску културу у школама, развијање вештина за сарадњу, развијање вештина за решавање учења, и развијање компетенције отвореност према другим културама, уверењима, погледима на свет и праксама, примена учења кроз сарадњу, спровођење онлајн активности школа.

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

мастер образовних политика Ана Вушуровић Лазаревић , Центар за образовне политике
мастер психолог Милица Тодоровић , Центар за образовне политике
мастер педагог Софија Вујовић , Центар за образовне политике
Мастер психолог образовања Ивана Ценерић , Центар за образовне политике
Доктор дидактичко-методичких наука Дијана Вучковић , Филозофски факултет Универзитета Црне Горе

2

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 https://us02web.zoom.us/j/85842342257?pwd=V0ZMSldsT1FYRVpoUGtYd1ppNXJIQT09 16.11.2020. 22
2 https://us02web.zoom.us/j/89806211044?pwd=Szgxa2RxMEVncmJQcUpkNkh0N3VCQT09 16.11.2020. 14
3 https://us02web.zoom.us/j/89120277603?pwd=KzhEOHVBODNoMTdRTEZuZUpKQ0FpUT09 17.11.2020. 29
4 https://us02web.zoom.us/j/83733364675?pwd=OEp6UmpJYzhpdkwrSklrT3Y5eVNUUT09 17.11.2020. 22
5 https://us02web.zoom.us/j/82206871849?pwd=NlpyU2grOHhVd1Z5RzNXYm9ld08vZz09 18.11.2020. 20
6 https://us02web.zoom.us/j/86765865270?pwd=VFdQbHVqdlhvZkZrb096NVlid1cwZz09 18.11.2020. 25
7 https://us02web.zoom.us/j/87262412116?pwd=Z0d5TkdQQWl1Y1VRMnN4bUdmbk5jdz09 19.11.2020. 28
8 https://us02web.zoom.us/j/83885046709?pwd=Y2Noa09PM2tqWERTK3UzL0NzeFdldz09 19.11.2020. 24