Дисклексија, аутизам и АДХД у инклузивној настави

Код одобреног скупа: 525  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Дисклексија, аутизам и АДХД у инклузивној настави

Упознавање са начинима пружања додатне подршке ученицима са дислексијом, аутизмом и АДХД-ом и са заначајем заједничког приступа и умрежавања тимова за додатну подршку током образовања и васпитања, од предшколског узраста, током основне и средње школе, до запослења

1. Дислексија, аутизам и АДХД у инклузивној настави у нашим школама, након првих десет година од увођења програма инклузовног образовања 2. Примери добре праксе у инклузивној настави са освртом на дислексију, аутизам и АДХД 3. Проблеми са којима се суочавају наставници и стручно особље у спровођењу програма инклузивне наставе 4. Где је Србија у односну на друге земље Европе када је у питању додатна подршка у образовању ученика са дислексијом, аутизмом и АДХД-ом? 5. Умрежавање као начин побољшања учинка и услова рада наставника ангажованих у области инклузивне наставе 6. Пројекат СЕН Тоолкит као пример међународне сарадње у области инклузивног образовања

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

500 РСД