Дисклексија, аутизам и АДХД у инклузивној настави

Код одобреног скупа: 525  

Трибина

Регионални центар Чачак
Цара Душана ббГорица Станојевић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Дисклексија, аутизам и АДХД у инклузивној настави

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Љубомир Васојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0642378987
ljubomir.vasojevic@blackbird.co.rs
Звање:

директор 

Установа:

Језичка школа Блек Брд 

Радно место:

професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2000 Економска школа Чачак наставник
2000 2020 Језичка школа Блек Брд директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука наставника енглеског језика у средњим школама за рад коришћење комуникативних уџбеника у раду са ученицима Коаутор излагање 2002
Обука наставника енглеског језика у основним школама за рад са ученицима првог разреда основне школе Коаутор излагање 2003
Инфо графици за инклузивну наставу-методички и сручни садржаји, као подршка школама Аутор рад 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Групација за приватно образовање при Привредној комори Србије, активан члан и потпредседник Групације
YALS - Удржење језичких школа Србије, активно учешће у раду Удружења, носилац пројеката обуке наставника

Слађана Парезановић

Реализатор
0648134638
sladjana.parezanovic@mpn.gov.rs
Звање:

руководилац Школске управе Чачак 

Установа:

Школска управа Чачак 

Радно место:

професор српског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 OШ „Таковски устанак“, Таково, Г.Милановац професор српског језика
1999 2003 ОШ „Д. Максимовић“ , Г.Милановац професор српског језика
2003 2005 Школска управа Краљево саветник за развојно планирање
2005 2020 Школска управа Чачак руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Припрема учитеља за улазак у реформу- курикулум Реализатор рад 2003
Школске трибине о инклузији Реализатор излагање 2011
Учешће на конференцији посвећеној инклузији Реализатор излагање 2012
Акредитован стручни скуп: „Превенција насиља и инклузивно образовање“ Аутор излагање 2012
Школе Моравичког округа као модел за... предстојеће рационализације у образовању Аутор рад 2010

Мартин Блумфилд

martin.bloomfield@gmail.com
Звање:

Експерт за дислексију и инклузивну наставу 

Установа:

York Associates 

Радно место:

Предавач и аутор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 и даље York Associates, York, United Kingdom Предавач, стручни сарадник, аутор програма и консултант - експерт за инклузивно образовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
SEN Toolkit пројекат за израду програма обуке за наставнике у инклузивном образовању Коаутор Платформа за израду програма обуке 2020

Маја Гавриловић Максимовић

Реализатор
064 11 08 116
livingstonschool@gmail.com
Звање:

Мастер клинички психолог 

Установа:

Језичка школа Ливингстон 

Радно место:

Предавач енглеског језика, власник језичке школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 и даље Језичка школа Ливингстон Власник школе и предавач за енглески језик
2005 и даље Асоцијација језичких школа ЈАЛС Подпредседник асоцијације, инспектор за квалитет наставе
2017 и даље Привредна комора Србије Председинк Групације за приватно образовање при Привредној комори Србије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програм обуке наставника за рад са дислексичним ученцима Коаутор 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Групација за приватно образовање при Привредној комори Србије, активан члан и потпредседник Групације
YALS - Удржење језичких школа Србије, активно учешће у раду Удружења, носилац пројеката обуке наставника

Радунка Лазић

Реализатор
066 903 5398
nukadar75@gmail.com
Звање:

Инжењер геологије 

Установа:

 

Радно место:

Инжењер геологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 и даље Београдско удружењe за помоћ особама са аутизмом Потпредседник
2015 и даље Лингуа Логос логопедски центар Сарадник - консултант
2015 и даље Удружење мултипле склерозе Нови Београд Сарадник - консултант
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сага о аутизму, приручник за родитеље и све у непосредном контакту Коаутор 2020