"Office 365 Google - креирање видео часа, активности и видео конференције у настави"

Код одобреног скупа: 524  

Трибина

Центар за учење едукацију и развој креативности МИНА
Краља Петра 42/1 ЧачакМарко Станојевић
kreativnamina.2016@gmail.com
0325381945
0665279506

"Office 365 Google - креирање видео часа, активности и видео конференције у настави"

Циљна група су запослени просветни радници у предшколским установама, основним и средњим школама, школама за децу са сметњама у развоју, уметничким и музичким школама, школама за образовање одраслих, као и просветни радници у домовима ученика.

- Значај теме за образовање у Републици Србији - Изазови учења у време пандемије Covid 19 - Учење на даљину Microsoft Office 365 i Google servis -Стварање виртуелне учионице -Комуникација са учесницима - Мрежни састанци - Виртуелно одржавање наставе или мрежних састанака

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

230000 РСД