Дани Вука Караџића – Вукови претходници и следбеници у рефорсми српског језика и писма

Код одобреног скупа: 521  

Саветовање

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Цара Душана бб, ЧачакДанијела Ковачевић Микић
cuvaridelavkca@gmail.com
032311273
0648134507

Дани Вука Караџића – Вукови претходници и следбеници у рефорсми српског језика и писма

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука Весна Ломпар , Филолошки факултет у Београду
доктор наука Оливера Крупеж , ОШ „Милица Павловић", Чачак
професор српског језика и књижевности Сања Перовановић , Медицинска школа Чачак
мастер Данијела Ковачевић Микић , Школска управа Чачак

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Чачак 06.11.2020. 28

Радне биографије


Весна Ломпар

Реализатор
0112639869
lomparvesna@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Филолошки факултет у Београду 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 Филолошки факултет асистент-приправник
1992 2006 Филолошки факултет асистент
2006 2016 Филолошки факултет доцент
2016 2020 Филолошки факултет ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Систематизација врста речи у савременом српском језику Аутор Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 32/3, стр. 35–51. 2003
Значај појединачних примера за дефинисање језичких појмова Аутор Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 33/3, стр. 47–55. 2004
Неличне заменице и заменички прилози у настави српског језика као страног Аутор Српски као страни језик у теорији и пракси: зборник радова, Београд, стр. 131–139. 2007
Род именица и тип деклинације у настави српског језика као страног Аутор Српски као страни језик у теорији и пракси II: тематски зборник радова, Београд, стр. 19–27. 2011
Специфичност вежби у онлајн курсу српског као страног језика Коаутор Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 42/3, стр. 115–124 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Граматика, уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2012, стр. 172. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Друштва за српски језик и књижевност
Међународни славистички центар

Оливера Крупеж

Члан програмског одбора и реализатор
0642660953
oliverakrupez@zahoo.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ОШ „Милица Павловић", Чачак 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 ОШ „Драгојло Дудић" Мионица наставник српског језика и књижевности
1989 1990 ОШ „М. Катанић“ Бресница наставник српског језика и књижевности
1990 1994 ОШ „В. Петковић Дис“ Заблаће наставник српског језика и књижевности
1994 2002 ОШ „Милица Павловић“ Чачак наставник српског језика и књижевности
2002 2006 ОШ „Милица Павловић“ Чачак директор
2006 2020 ОШ „Милица Павловић“ Чачак наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Методички приступ митолошкој народној песми Вила зида град Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХV/3–4. 2018
О постанку првог словенског писма у уџбеницима и приручницима за основну и средњу школу, Аутор Клет образовање, Учење и настава, година II, број 2, (315–334). 2016
Методички приступи шаљивој народној причи Еро с онога свијета у читанкама и приручницима за основну школу Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХII/2, (3–17). 2016
Нормирање базичних знања, умећа и резултата учења Аутор Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Универзитет у Нишу. 2013
Угледни часови у функцији истраживања и коришћења васпитних потенцијала српских народних приповедака на примеру бајке Златна јабука и девет пауница Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХ/1, (27–44). 2013
Речник мање познатих и непознатих речи и појмова из дела народне књижевности у програму за основну школу Коаутор Школска библиотека и креативни тим, електронски зборник радова са Смотри стваралаштва школских библиотекара, (48–59), Београд: Друштво школских библи 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Час за углед Едука 2019
Похвала Друштво за српски језик и књижевност 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за српски језик и књижевност
Удружење „Чувари дела Вука Караџића"

Сања Перовановић

Члан програмског одбора и реализатор
0642220514
sanjaperovanovic4@gmail.com
Звање:

професор српског језика и књижевности 

Установа:

Медицинска школа Чачак 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 ОШ „Филип Филиповић", Чачак наставник српског језика и књижевности
2001 2005 „Галебгрупа" д.о.о. комерцијално-административни радник
2008 2009 Техничка школа, Чачак наставник српског језика и књижевности
2009 2010 ОШ „Милица Павловић", Чачак наставник српског језика и књижевности
2010 2020 Медицинска школа, Чачак наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Његошев лајфкоучинг илити васпитна улога Његошевих афоризама Аутор Школски час, број 5 2019
Комуникативност поезије Добрице Ерића Аутор Школски час, број 1 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за паметну и лаку комуникацију – пример добре праксе Тима за каријерно вођење, Медицинска школа, Чачак Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Европски дневник ЕУ 2017
Европски дневник ЕУ 2019
Задужбинар године Удружење „Чувари дела Вука Караџића", Чачак 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница Друштва за српски језик и књижевност за Моравички округ
Удружење „Чувари дела Вука Караџића"
Члан жирија за литерарну награду за ђаке за Дисово пролеће у организацији Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис"
Члан жирија за такмичење у лепом говору, Пријатељи деце, Чачак

Данијела Ковачевић Микић

Члан програмског одбора и модератор
0648134507
cuvaridelavkca@gmail.com
Звање:

мастер 

Установа:

Школска управа Чачак 

Радно место:

просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1997 ОШ „Исидора Секулић", Београд стручни сарадник - библиотекар и медијатекар
1997 2001 ОШ „Ослободиоци Београда", Београд наставник српског језика и књижевности
2001 2006 Гимназија, Ивањица наставник српског језика и књижевности
2006 2020 Школска управа Чачак просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развијање језичких компетенција наставника и ученика и унапређивање наставе српског језика (област: Усмено изражавање) Аутор Зборник радова „Образовање и савремени универзитет", Филозофски факултет, Ниш 2011
Нова организација простора и опремања иновативне школе у информационом друштву Аутор Годишњак Српске академије образовања, Београд 2012
Пројектна настава као стратегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижевност Аутор „Учење и настава", I, Београд 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Критичка (не)сагласја Славка Гордића, Библиотека „Радоје Домановић", Велика Плана, 2014. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница Друштва за српски језик и књижевност
Члан Управног одбора Вукове задужбине у Београду
Председник Удружења „Чувари дела Вука Караџића", Чачак
Председник Организационог одбора „Дисовог пролећа", Чачак