Лет кроз Дигитални свет

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 520  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Лет кроз Дигитални свет

Упознавање учесника са планирањем, садржајима и исходима новог наставног предмета Дигитални свет, као и упознавање са уџбеницима за исти.

- Дигитални свет: настава информатике у првом циклусу основног образовања и васпитања - Дигитални свет у контексту плана наставе и учења - Дигитални свет: од програма до учионице - Дигитални свет: представљање уџбеника

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

1000

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

500 РСД