"Архимедесова" 434. математичка трибина

Код одобреног скупа: 52  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 434. математичка трибина

јачање стручних л+капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе (видокруга) наставника

Михаило Петровић Алас (поводом 150 година од рођења)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Александар Липковски , Математички факултет Универзитета у Београду

1

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД