"Архимедесова" 434. математичка трибина

Код одобреног скупа: 52  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 434. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Александар Липковски , Математички факултет Универзитета у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Александар Липковски

Реализатор
063255698
acal@matf.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Математички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 2018 Математички факултет у Београду Сва звања и радна места од асистента до редовног професора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Б.Лазић, А.Липковски: Развој методике наставе аритметике код Срба, I, Коаутор "Настава математике", LVIII,3-4 2013
Б.Лазић, А.Липковски: Развој методике наставе аритметике код Срба, II, Коаутор "Настава математике", LIX, 1-2 2014
Несклад математике и природних наука у школи: може ли боље? Симпозијум TIPNUD 2 (са међународним учешћем) Аутор Хемијски факултет у Београду : Књига радова 2014
Александар Т. Липковски: Михајло Пупин - проналазач, прпфесор, патриота (поводом 160 година рођења) Аутор Гласник Mitteilungen, Хумболтов клуб Србије, 16 2014
Lambić D, Lipkovski A.: Measuring if the students' attitudes influence oh the process of acquiring knowledge in Mathematics Коаутор Croatian Jornal of Education 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, Завод за уџбенике, Београд Аутор
Књига: Колико коштају илузије: либерализација образовања у Србији -поглавље: Нови тоталитаризам и образовање. Унија синдиката просветних радника Србије, Београд, 2014. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета поводом 70 година рада Друштва математичара Србије Друштво математичара Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Математичко друштво "Архимедес", Београд
Mathematical Society of South Easstern Europe MASSEE (потпредседник)