Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду АЛОС20 - Примена теоријских модела у пракси: могућности и ограничења

Код одобреног скупа: 519  

Конференција

Висока школа социјалног рада
Теразије 34Ивана Ристић
roksandic.ivana32@gmail.com
0114040839
062323789

Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду АЛОС20 - Примена теоријских модела у пракси: могућности и ограничења

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

редован професор Владимир Илић , Висока школа социјалног рада
ванредни професор Милорад Ђурић , Висока школа соција
доцент Весна Дуканац , Висока школа социјалног рада
доцент Ивана Ристић , Висока школа социјалног рада

2 дана (укупно време рада: мин.)

200

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Владимир Илић

Члан програмског одбора
0631120409
vladimir.ilic@asp.edu.rs
Звање:

редован професор 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

дипломирани економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2006 Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије помоћник министра за сектор социјалне заштите
2006 2007 Минисатрство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије државни секретар за социјалну политику
2007 2015 Фондација ;Солидарнист Србије" директор
2011 2017 Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум шеф департмана за социјални рад
2017 2020 Висока школа социјалног рада директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ugljesa Jankovic, Vladimir Ilić (2018). Supervision in social work – implementation phase in the reform process of the system of social and child protection in Republic of Montenegro, Journal of social policy, 14, year 11, pages 111-154, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje. Коаутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Stojanović, Đ. i Ilić V. (2020) ,,Strukturalizam i post-strukturalizam: teoretske tenzije i dimenzije”, Srpska politička misao, ISSN 0354-5989, УДК 165.75:321.01, DOI: 10.22182/spm.6712020.2, M24-4 Коаутор

Милорад Ђурић

Члан програмског одбора
063272872
miloraddjuric1@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Висока школа соција 

Радно место:

политиколог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1994 Центар за социјални рад Вршац социолог-истраживач
1994 1997 Извршно веће СО Вршац члан Извршног већа
2000 2004 Супштина Општине Вршац председник Скупштине
2004 2008 Извршно веће АП Војводине секретар за информације
2008 2012 Покрајинска Влада секретар за културу
2012 2012 Покрајинска Влада заменик секретара за културу
2016 2017 Факултет пословне економије, Универзитет ЕДУКОНС доцент
2017 2020 Висока школа социјалног рада доцент
2020 2020 Висока школа социјалног рада ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Đurić, M. La culture des villes globales, in: Innovation culturelle et transformation des villes, p. 33 – 41, L’ Harmattan, Paris, France, 2019. Аутор објављен рад 2019
Đurić, M. Global Communications and Changing Perspectives: The World as a World Society, časopis Journalism and Mass Communication, p. 589 – 598, Vol. 7, Number 11, November 2017, David Publishing, New York, USA, 2017. Аутор објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Изван круга: глобализацијски изазови демократије, 2017, Академска књига Нови Сад Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мир, вера, напредак АНМИЛ под покровитељством председника Италије 2009

Весна Дуканац

Члан програмског одбора и реализатор
0641288705
vesna.dukanac@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

психијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1991 КБЦ ,,Др Драгиша Мишовић" лекар на специјализацији
1992 1996 КЦС Институт за психијатрију лекар на специјализацији
1997 1998 Завод за церебро-васкуларна обољења ,,Свети Сава" лекар специјалиста
1998 2020 Институт за ментално здравље, Београд шеф Дипанзера за ментално здравље деце и младих
2017 2020 Висока школа социјалног рада доцент
2018 2020 Висока школа социјалног рада шеф Катедре за социјални рад
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dukanac, V., Nikčević, Lj., Trifunović, D. (2019). The impact of telecommunication advanceş on the functioning of individual and family systems, the formation of new systems of values and the changes in the broader social community. In: Ilić V. Social Politic in Serbia at the Crossroads sf Centuries Аутор објављен рад 2019
Дуканац В., Чуровић М., Дуканац Д. (2020). Теоријски модели кризе адолесцентног доба у сусрету са пандемијом Корона вируса, Парадигма, 4:55-69, Висока школа социјалног рада Аутор објављен рад 2020
Dukanac, V., Đurđević, S. (2017). Porodice adolescenata u susretu sa novim vremenom: izmenjeno funkcionisanje ili novi vid zavisnosti. Socijalna politika, 2-3, 35-51. Аутор објављен рад 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психоаналитичких психотерапеута Србије
Српско лекарско друштво Србије
Европска фондација за психоаналитичку психотерапију

Ивана Ристић

Члан програмског одбора и реализатор
062323789
roksandic.ivana32@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

дипломирани дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2004 ОШ ,,Радивој Поповић" наставник фонетске ритмике
2004 2009 ОШ ,,Радивој Поповић" наставник индивидуалне наставе
2009 2014 ОШ ,,Радивој Поповић" васпитач у групи ученика
2014 2018 ОШ ,,Радивој Поповић" наставник индивидуалне наставе
2018 2020 Висока школа социјалног рад доцент
2019 2020 Висока школа социјалног рада шеф Катедре за окупациону терапију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Степановић С., Ристић И., Грбић А.,Павковић И. (2019). The Possibilties of Using Assistive Tehnology in Inclusive Preschool Education. International Journal: Knowledge, Institut of Knowledge Management, Vol.31, No.2 ,pp 441-447 ISSN 1857-923X (for e-version); ISSN 2545-4439 (for printed version) Коаутор објављен рад 2019
Ivana Roksandić, Ivana Pavković, Jasmina Kovačević (2018).The characteristics of behavior of deaf and hard-of-hearing learners in different types of school environment,Human Research in Rehabilitation, Volume 8, Issue 1, April (in the press), Institute for Human Rehabilitation Аутор објављен рад 2018
Ivana R., Savić Kukolj R., Tomanović, T. (2020) (2020).Sensory integration in the school context. Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Visoka škola socijalnog rada Аутор објављен рад 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије