Едукација о филантропији за учитеље и стручне сараднике - Упознај филантропију

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 517  

Вебинар

Фондација Ана и Владе Дивац
Илије Гарашанина 53а/7, БеоградЈелена Потрић
jelena.igracev@gmail.com
0113088447
0646436105

Едукација о филантропији за учитеље и стручне сараднике - Упознај филантропију

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Координатор пројекта Жељко Митковски , Фондација Ана и Владе Дивац
Педагошки саветник Наташа Николић Гајић , ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац

1 недеља (укупно време рада: мин.)

25

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Онлајн платформа Фондације Ана Владе и Дивац, http://gotomeet.me/upoznajfilantropiju 23.09.2020. 31

Радне биографије


Жељко Митковски

Реализатор и модератор
0603103357
zeljko.mitkovski@divac.com
Звање:

Координатор пројекта 

Установа:

Фондација Ана и Владе Дивац 

Радно место:

Дипломирани инжењер организационих наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2020 Фондација Ана и Владе Дивац Координатор пројекта
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унапређење оквира за донирање хране Реализатор https://odgovornoposlovanje.rs/vesti/fop/odrzan-sektorski-konsultativni-sastanak-povodom-unapredjenja-zakonskog-okvira-za-doniranje-viska-hrane 2020
Давање за опште добро из дијаспоре Реализатор https://www.divac.com/upload/document/divac_web.pdf 2019

Наташа Николић Гајић

Реализатор
0646445370
gajicpo@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2020 ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац Наставник разредне наставе
2010 2020 ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац Педагошки саветник и Наставник разредне наставе
1997 2018 Друштво учитеља Општине Пожаревац Члан извршног одбора, потпредседник
2018 2020 Друштво учитеља Општине Пожаревац Председник
2006 2014 Савез учитеља Републике Србије Члан управног одбора, потпредседник
2014 2018 Савез учитеља Републике Србије Председник
2017 2020 МПНТР Саветник спољни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан Тима за спољашње вредновање, као саветник спољни сарадник, при Школској управи Пожаревац Реализатор Излагање 2019
Оцењивање ученика у првом разреду - саветовање - као саветник спољни сарадник, при Школској управи Пожаревац Предавач Излагање 2019
Стручна трибина: Оцењивање ученика у основној школи Предавач Излагање о искуству 2013
Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи Аутор Излагање и извођење 11 реализација на дату утему. 2017
ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар: Оцењивање ученика – национална обука Извођач Излагање на 11 обука. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2019). Учитељска свеска – педагошка документација за други разред. Београд: Савез учитеља Републике Србије. Аутор
Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2015). Учитељска свеска – педагошка документација за први разред. Београд: Савез учитеља Републике Србије. Аутор
Збирка задатака из српског језика, математике и природе и друштва за крај првог циклуса обавезног образовања, ЗВКОВ Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета ОШ "Краљ Александар I" за значајан допринос у раду и остваривање програмских задатака школе ОШ "Краљ Александар I", Пожаревац 2015
Награда СО Пожаревац за Дан радника у образовању за остварене резултате у области васпитања и образовања будућих генерација нашег друштва Скупштина Општине Пожаревац 2007
Захвалница СО Пожаревац за укупан допринос у развоју културе у СО Пожаревац Скупштина Општине Пожаревац 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља општине Пожаревац
Савез учитеља Републике Србије
Удружење грађана "Акција"