Нови трендови у еколошкој безбедности,климатске промене и утицај пандемије на економију

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 515  

Вебинар

Интернационална полицијска организација
Савска 9/3, БеоградВесна Рудић
police.ipo@gmail.com
0116685669
69642332

Нови трендови у еколошкој безбедности,климатске промене и утицај пандемије на економију

Јачање еколошке свести и унапређење знања из еколошке и опште безбедности, одрживог развоја и екомоских мера са освртом на пандемијску кризу

-Еколошко-безбедносни изазови у Београду -Безбедносни и економски аспекти у савременом окружењу -Адаптација на климатске промене у функцији еколошке безбедности и одрживог развоја -Систем раног упозорења као одговор на праћење климатских промена и могући утицај на катастрофе -Управљање еколошком економијом -Људски потенцијали у превазилажењу новонастале кризе -Заштита од ширења непроверних електронских информација у новонасталој кризи -Нова правила и приступи у међународном пословању изазвани пандемијском кризом -Безбедност осетљивих група у пандемиским условима-критичне тачке -Еколошка форезника -Значај међународне сарадње у еколошкобезбедносној области

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

мастер безбедности Илија Животић , Скупштина Србије
доктор екологије Јасмина Maџгаљ , Секретаријат за заштиту животне средине
доктор економских наука Кристијан Ристић , Пословни и правни факултет,Универзитет Унион
доктор економских наука Снежана Лекић , Академија пословних струковних студија
магистар безбедности Иван Пекић , Комунална инспекција,Бар
доктор безбедности Прода Шећеров , Министарство одбране
дипломирани економиста Драгана Влашковић , Форум младих са инваидитетом, Трстеник
доктор безбедности Синиша Пепић , ИПО СРБИЈА
доктор безбедности Дарко Обрадовић , Институт за националну и међународну безбедност
доктор безбедности Елдар Шаљић , Аерички институт ,Емирати

1

11

наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
директор/помоћник директора

0 РСД