Акција за климу Прилагођавање на измењене климатске услове

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 514  

Конференција

Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Јована Рајића 5д/6Александра Младеновић
amladenovic71@gmail.com
0631173797
0631173797

Акција за климу Прилагођавање на измењене климатске услове

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар биолошких наука Александра Младеновић , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
просветни саветник Марина Дрндарски , ОШ „Дринка Павловић“, МШ „Мокрањац“ Гимназија Плус
доктор Анђелка Михајлов , Амбасадори одрживог развоја и животне средине

1 недеља (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, са учешћем екошколских координатора из целе Србије 19.11.2020. 157

Радне биографије


Александра Младеновић

Члан програмског одбора и модератор
0631173797
amladenovic71@gmail.com
Звање:

магистар биолошких наука 

Установа:

Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Радно место:

Биолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Амбасадори одрживог развоја и животне средине председник
2003 2009 Регионални центар за животну средину руководилац пројекта
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Циркуларна економија као модел одрживог развоја друштва, Министарство заштите животне средине, Коаутор https://ambassadors-env.com/ 2019

Марина Дрндарски

Члан програмског одбора и реализатор
063309866
marinasova@gmail.com
Звање:

просветни саветник 

Установа:

ОШ „Дринка Павловић“, МШ „Мокрањац“ Гимназија Плус 

Радно место:

наставник биологије у гимназији, основно 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2020 ОШ Дринка Павловић наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Уџбеник за 6. разред основне школе Коаутор Нови Логос 2019
Уџбеник за 6. разред основне школе Коаутор Нови Логос 2020

Анђелка Михајлов

Члан програмског одбора и реализатор
063316355
anmihajlov@gmail.com
Звање:

доктор 

Установа:

Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2014 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду Водећи истраживач
2014 2014 Двопер Руководилац тима
2014 2015 Институт за јавну политику, Подгорица руководилац тима
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Студију о зеленој економији за Србију Аутор Рио+20 у Бразилу 2012