Решавање проблема - стимулација интелектуалног развоја (примери добре праксе)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 512  

Сусрети и дани

Удружење Креативни учитељи
Војвођанска 115/16, Нови БеоградМомчило Степановић
stlamomcilo@gmail.com
0112280932
0641357278

Решавање проблема - стимулација интелектуалног развоја (примери добре праксе)

- да се васпитачи и наставници ближе упознају са појмом даровитости и важности стимулисања интелектуалног развоја; - да се укаже на тренутно стање у нашем образовању и образовању у Азијским земљама према проблемској настави и стимулацији интелектуалног развоја; - да се издвоје и награде примери добре праксе који су реализовани током обележавања Дана интелигенције 2020.

- Међусобна условљеност интелектуалног и емоционалног развоја - "МИСЛИМ ДА МИСЛИМ ДА МИСЛИМ - како настаје теорија ума" - Креативно решавање проблема- компетенција број један на тржишту рада - "Математика и логичко мишљење у оку азијских тигрова" - Како развити елементе алгоритамског начина размишљања код ученика низих разреда основне школе? - Представљање пројекта Дан интелигенције 2020 и победника наградног конкурса - Приказ добрих примера праксе награђених на конкурсу Дана интелигенције 2020

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

педагошки саветник Тања Олеар Гојић , ОШ,,Драган Лукић“, Београд
Самостални педагошки саветник Момчило Степановић , ОШ "Бановић Страхиња" Београд
дипломирани математичар Милена Марић , Девета гимназија „Михаило П. Алас“ - Нови Београд
виши научни сарадник Ђорђе Баралић , Математички институт САНУ
др психологије, Лада Маринковић , Висока школа струковних студија за образовање васп
Професор струковних студија Иван Анић , ИТС – Висока школа струковних студија за информаци

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД