Решавање проблема - стимулација интелектуалног развоја (примери добре праксе)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 512  

Сусрети и дани

Удружење Креативни учитељи
Војвођанска 115/16, Нови БеоградМомчило Степановић
stlamomcilo@gmail.com
0112280932
0641357278

Решавање проблема - стимулација интелектуалног развоја (примери добре праксе)

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

педагошки саветник Тања Олеар Гојић , ОШ,,Драган Лукић“, Београд
Самостални педагошки саветник Момчило Степановић , ОШ "Бановић Страхиња" Београд
дипломирани математичар Милена Марић , Девета гимназија „Михаило П. Алас“ - Нови Београд
виши научни сарадник Ђорђе Баралић , Математички институт САНУ
др психологије, Лада Маринковић , Висока школа струковних студија за образовање васп
Професор струковних студија Иван Анић , ИТС – Висока школа струковних студија за информаци

1 недеља (укупно време рада: мин.)

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Тања Олеар Гојић

Члан програмског одбора и модератор
0691974128
t.olear.gojic@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ,,Драган Лукић“, Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2000 ОШ ,,Максим Горки“ Београд Наставник разредне наставе
2003 2011 ОШ "Павле Поповић" Вранић Наставник разредне нставе
2011 2020 ОШ "Драган Лукић" Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Активности Менсе Србије за децу, Аутор Зборник сажетака треће међунардне конференције Даровитост потребе 21. века 2019.Крушевац 2019
Развој компетенција и вештина за 21.век употребом ИКТ у образовању Предавач Симпозијум: „Фантастично путовање: Одредиште дигитална учионица“, јун 2020 2020
Коучинг у образовању Коаутор Зборни сажетака треће међунардне конференције Даровитост потребе 21. века 2019 Крушевац 2019
Школа и даровитост ---- 2017
Учимо брзо и лако јер знамо како Коаутор Програм стручног усавршавања акредитован код ЗУОВ-а 2017
Обележавање Дана интелигенције 2019 и 2020 Аутор Менса Србије, Удружење Креативни учитељи и Институт за модерно образовање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Winner of STEM Discoverz Week 2018 Scientix 2018
eTwining национална ознака квалитета за 7 пројеката eTwining 2017
Добар пример праксе еДодатна из математике Савез учитеља Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Менса Србије
Удружење Креативни учитељи
Институт за модерно образовање
ЕПОК тим
Члан организационог одбора међународне конференције Даровитост 2018. и 2019.

Момчило Степановић

Члан програмског одбора и реализатор
0641357278
stlamomcilo@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Бановић Страхиња" Београд 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 ОШ "Бановић Страхиња" Београд Наставник разредне наставе
1988 2016 ОШ "Никола Тесла" Винча Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школа и даровитост Предавач Прва међународна конференција ,,Даровитост– препознавање и подршка“ (Менса Србије, Нови Сад) 2017
Школа и даровитост Аутор Даровитост - препознавање и подршка, Тематски зборник радова међународног значаја, Менса Србије 2017
Уметност васпитања Коаутор Акредитовани програм стручног усавршавања, ЗУОВ 2017
Даровито дете у разреду - од скривеног талента до ИОП-а 3 Коаутор Акредитовани програм стручног усавршавања, ЗУОВ 2017
Обележавање Дана интелигенције 2019 и 2020 Аутор Програм стручног усавршавања акредитован код ЗУОВ-а 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Маштачи, 2018, Удружење Креативни учитељи Аутор
Радна свеска за Математику за 4. разред, Нови Логос, Београд, 2015. Коаутор
Креативна математика - дидактички комплет, Ленадор студиос, Београд, 2018. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање "Добра играчка 2018" - Креативна матемнатика Пријатељи деце Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење Креативни учитељи
Менса Србије
Члан организационог одбора међународне конференције Даровитост 2018. и 2019.
Институт за модерно образовање

Милена Марић

Реализатор
063432546
milena.maric@petlja.org
Звање:

дипломирани математичар 

Установа:

Девета гимназија „Михаило П. Алас“ - Нови Београд 

Радно место:

Професор математике и рачунарства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2014 Aрхитектонска техничка школа Професор математике
2014 2020 Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“ Професор математике и рачунарства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
About one case of research on mahematical knowledge of students, Коаутор International scientific conference "Reserch in Mathematics Education", мај 2019. Београд 2019
Учење програмског језика Python помоћу портала "Петља" Аутор Зимски републички семинар Друштва математичара Србије, 2020. 2020
Значај колаборативног рада при изради домаћих задатака из математике Аутор Научни скуп „Допринос истраживачких налаза унапређењу образовне праксе“, 8. април 2015. године, Београд. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методички приручник за наставнике математике за 2. разред гимназије, Клет Коаутор
Пајтон за основце, ЦЕТ (књига) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Ђорђе Баралић

Реализатор
0637067066
djbaralic@turing.mi.sanu.ac.rs
Звање:

виши научни сарадник 

Установа:

Математички институт САНУ 

Радно место:

математичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Рачунарска гимназија Београд предавач
2008 2020 Математичка гимназија Београд предавач
2008 2020 Математички институт САНУ истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Proofs and surfaces Коаутор Annals of Pure and Applied Logic 171(9):102845 2020 2020
Мај месец математике Коаутор Мај месец математике 2020
Државни семинар ДМС Реализатор Државни семинар ДМС 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
300 припремних задатака за јуниорске математичке олимпијаде - Искуство Србије Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПН Републике Србије 2014
Млади истраживачи по позиву Вијетнамски институт за напредне студије у математици 2017
Млади истраживач Хајделбершки форум лауреата 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Европско математичко друштво
Математички форум Црне Горе

Лада Маринковић

Реализатор
0631128565
lada.marinkovic@gmail.com
Звање:

др психологије,  

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2020 ВШССОВ, Нови Сад Професор струковних студија
2008 2010 Интегрисани државни уницерзитет, Нови Пазар Асистент и доцент за област психологија
2000 2008 Завод за здравствену заштиту студената психолог
1988 2000 Институт за заштиту здравља деце и омладине психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Даровити као огледало друштва Аутор II међународна стручно научна конференција Нови изазови у едукацији. Зборник радова, 2019 2019
Даровито дете као партнер и партиципатор ---- 2018
Даровитост- потребе 21. века, 2019 Коаутор Уредник тематског зборника 2019
Даровитост- потребе 21. века, 2018 Коаутор Уредник тематског зборника 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психологија детињства и адолесценције, 2013, Аутор
ПОТЕНЦИЈАЛНА ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА - Унапређивање компетенција васпитача за препознавање и подстицање креативности и даровитости, 2020, ВССОВ, Нови Сад Аутор
Практикум из психологије детињства и адолесценције, 2020, Медитерран публисхинг, Нови Сад Аутор
Психологија раног развоја и даровитости, 2019. Нови Сад, наставни материјали за студенте мастер студија Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Савез психотерапеута Србије
EpoC tim Srbije

Иван Анић

Реализатор
0648650104
ivan.anic@its.edu.rs
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

ИТС – Висока школа струковних студија за информаци 

Радно место:

Наставник математике и анализе података  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2014 Математички факултет Београд Асистент
2014 2019 ПМФ Нови Сад Доцент
2014 2020 ИТС Београд Проф. струк. студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Rešavanje matematičkih problema u realnom kontekstu: kvalitativna i kvantitativna analiza postignuća Аутор Nastava i vaspitanje, 2011 2011
Napredovanje u matematičkim postignućima tokom gimnazijskog školovanja Аутор XVII naučni skup: Empirijska istraživanja u psihologiji, 2011 2011
A role of geometry in the frame of competencies attainment Аутор Teaching Mathematics and Computer Science, 2015 2015
An ELECTRE approach for evaluating secondary education profiles: evidence from PISA survey in Serbia Аутор Annals of Operations Research, 2016 2016
Measuring Attractiveness of Secondary Education Programs: Evidence from PISA Survey Аутор XI Balkan Conference on Operational Research, 2013 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеници за 5,6,7. разред, 2018, 2019, 2020, БИГЗ Аутор
Формула живота, 2011, Математископ Аутор
Анализа података, 2018, ИТС Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Институт за модерно образовање
Brainfinity
Americal Mathematical Society