Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 510  

Вебинар

Фондација Темпус
Руже Јовановић 27аИвана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
0640662035

Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

2 недеља (укупно време рада: мин.)

230

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн 22.10.2020. 96

Радне биографије


Марко Банковић

Члан програмског одбора
0113342430
euroguidance@tempus.ac.rs
Звање:

професор енглеског језика и књижевности 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

помоћник управитеља 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Фондација Темпус помоћник управитеља
2014 2019 Фондација Темпус координатор групе за каријерно вођење, информисање и мобилно
2017 2020 CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training, Солун Национални експерт за целоживотно вођење и образовање за кар
2013 2014 Фондација Темпус Саветник за каријерно вођење и мобилност - Euroguidance
2015 2015 Фондација Темпус контакт особа за Европску мрежу политика целоживотног вођења
2012 2013 ГИЗ - Немачка организација за међународну сарадњу Консултант за покретање каријерних инфо кутака у КЗМ
2007 2010 Универзитет у Крагујевцу Управник Универзитетског центра за развој каријере
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи: основни појмови и доступни ресурси за наставнике и ученике на националном и европском нивоу” Коаутор Акредитована обука ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи”, каталошки број 47, школска 2016/17 2017
Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи Реализатор Национална Еuroguidance конференција у организацији са МПНТР и МОС, 2013-2018 2018
Сесија Innovative Practices and Peer Learning Предавач EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policy and Practice 2017
Презентација Употреба ИКТ алата у каријерном вођењу Предавач Конфренција Нове технологије у образовању 2017
Презентација ”Euroguidance CBS као пример сарадње у области каријерног вођења” Извођач Заједнички састанак Euroguidance, EQF и Europass мреже са Европском комисијом 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
”Каријерно вођење и саветовање” - приручник за наставнике средњих школа, 2014, Фондација Темпус Коаутор
Career Guidance in the Republic of Serbia, 2013. Фондација Темпус Аутор
Counselling Methods for Fighting Youth Unemployment - Compendium of Euroguidance cross- border seminar 2014. (National survey) 2014: Euroguidance Croatia, 2014 Коаутор
Подршка студентима: Како се припремити за студенте који долазе и како припремити студенте који одлазе на мобилност” у: Мобилност у високом образовању, 2015 Коаутор
"Career guidance in Europe – resources for guidance practitioners from Serbia", зборник конференције Serbia within European Paradigm of Career Guidance, 2013 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Победник међународног такмичења за израду образовних апликација које решавају друштвене проблеме: IATEFL Мађарска Learnathon, Будимпешта 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ICCDPP Symposium 2019- члан делегације Р. Србије, 2019
Експертска група CareersNet - европска мрежа националних експерата за целоживотно вођење и образовање за каријеру, 2017-2020
Радна група за развој стандарда услуга каријерног вођења и саветовања, 2017
Радна група за израду Националне стратегије за младе до 2020. године, 2015
Европска мрежа политика целоживотног вођења - национална контакт особа за делегацију Р. Србије, 2015

Ивана Вулић

Члан програмског одбора и модератор
0113342430
euroguidance@tempus.ac.rs
Звање:

Дипломирани мастер психолог 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

координатор за образовне политике и КВиС 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Фондација Темпус координатор за образовне политике и КВиС
2016 2019 Фондација Темпус Саветник за каријерно вођење и мобилност
2015 2016 „Прва српска кошаркашка гимназија Колеџ“, Београд Стручни сарадник и наставник психологије
2014 2016 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи Реализатор Национална Еuroguidance конференција у организацији са МПНТР и МОС, 2019. године 2019
Interdisciplinary teams for career guidance as a mechanism for improvement of career guidance services Коаутор Излагање на конференцији: Career Guidance for Inclusive Society, 43. Интернационална конференција IAEVG 2019
Webinars and Online Courses as Tools in Career Guidance Коаутор Излагање на конференцији: NICE Academy Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling, Krakow, Poland 2018
Квалитет у каријерном вођењу и саветовању Предавач 2. Регионална конференција ЕПАЛЕ: Квалитет у образовању одраслих. Бања Лука 2017
Провера ефекта стручних усавршавања на заступљеност индикатора инклузивног развоја школе Коаутор Савремени трендови у психологији. Нови Сад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике основних и средњих школа, 2019, Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
Skills for The future - Compendium of Euroguidance cross- border seminar 2019. (National survey): Euroguidance Slovenia Коаутор
”Каријера и мобилност” - годишњи билтен о каријерном вођењу и саветовању, 2019. и 2018.године, Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
Guidance 4.0: Innovative Practices for New Skills - Compendium of Euroguidance cross-border seminar 2017. (National survey) 2015: Euroguidance Serbia Коаутор
Cedefop (2020). Inventory of lifelong guidance systems and practices - Serbia. CareersNet national records. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународна радна група Euroguidance центра за развој компетенција каријерних практичара, 2019-2020
Комисија 4. Сајма тимова за каријерно вођење и саветовање, Београдска отворена школа, 2018
Комисија 5. Сајма тимова за каријерно вођење и саветовање, Београдска отворена школа, 2017
Првостепена комисија Трећег Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2018
Првостепена комисија Другог Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2017
Радна група за развој стандарда услуга каријерног вођења и саветовања, 2016/17

Софија Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
0113342430
info@tempus.ac.rs
Звање:

Мастер професор језика и књижевности 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

координатор групе за информисање и мобил 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Фондација Темпус координатор групе за информисање и мобил
2017 2019 Фондација Темпус Саветник за информисање и мобилност
2015 2017 Фондација Темпус Сарадник за административне и програмске послове
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација ,,Значај самопроцене и Europass алати за самопроцену знања и вештина” Коаутор Акредитована обука „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима”, каталошки број 70 2019
Презентација ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи: основни појмови и доступни ресурси за наставнике и ученике на националном и европском нивоу” Коаутор Акредитована обука ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи”, каталошки број 35 2018
Радионица ,,Вебинари и онлајн алаити за каријерно вођење и мобилност” Извођач Прекогранични семинар Euroguidance мреже - „Иновативне праксе за нове вештине“ 2017
Презентација ,,Ресурси за каријерно вођење у средњем образовању” Предавач Трећа национална Euroguidance конференција 2016
Презентација ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи” Коаутор Он-лајн стално доступан курс Euroguidance центра ,,Увод у каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Каријера и мобилност” - годишњи билтен о каријерном вођењу и саветовању, 2015-2019, Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународна радна група Euroguidance мреже за развој компетенција практичара, 2019
Експертска група за индикаторе квалитета мобилности зарад учења у организацији Савета Европе у Будимпешти, 2017-2019
Међународна радна група за мобилност Euroguidance мреже, 2015-2019

Ружица Маџаревић

Члан програмског одбора и реализатор
0113342430
euroguidance@tempus.ac.rs
Звање:

Дипломирани мастер психолог 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

Саветник за каријерно вођење и саветовањ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 Фондација Темпус Саветник за каријерно вођење и саветовањ
2013 2015 IV Гимназија у Београду Школски психолог, наставник психологије и наставник грађанск
2011 2016 Дефектолошко саветовалиште „Ентера” у Београду и Подгорици аутор и реализатор обука
2012 2013 Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ Ментор за развој услуга каријерног вођења и саветовања у КЗМ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Низ предавања на тему: Унапређење компетенција омладинских радника за развој услуга и активности каријерног вођења и саветовања Коаутор Онлајн обука за омладинске раднике у трајању од 8 сати 2020
Радионица: Interdisciplinary teams for career guidance as a mechanism for improvement of career guidance services Коаутор Извођење на конференцији: Career Guidance for Inclusive Society, 43. Интернационална конференција IAEVG 2019
Презентација: Организација активности каријерног вођења и саветовања у школи: Представљање елемената процеса планирања Коаутор Акредитована обука „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање” 2018
Онлајн обука „Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања” Коаутор Акредитована обука на даљину, каталошки број 88 2018
Радионица: Webinars and Online Courses as Tools in Career Guidance Коаутор NICE Academy Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling, Krakow, Poland 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Каријерно вођење и саветовање-приручник за спровођење активности, 2020 (у припреми) Коаутор
”Каријера и мобилност” - годишњи билтен о каријерном вођењу и саветовању, 2018. и 2019. Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
Guidance and Counselling in the School Curriculum. Experiences, Practices, Innovations and Responses to Current Challenges - Compendium of Euroguidance cross- border seminar 2018. (National survey): Euroguidance Romania Коаутор
Guidance 4.0: Innovative Practices for New Skills - Compendium of Euroguidance cross-border seminar 2017. (National survey) 2015: Euroguidance Serbia Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународна радна група Euroguidance центра ѕа развој компетенција каријерних практичара, 2020
Првостепена комисија Трећег Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2019
Првостепена комисија Трећег Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2018
Првостепена комисија Трећег Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2017
Радна група за развој стандарда услуга каријерног вођења и саветовања, 2016/17