Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави

Код одобреног скупа: 51  

Трибина

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
др Бошка Вребалова 1а, Велико ГрадиштеЈасмина Стојковић
drustvovgig@gmail.com
0646445379
0645722457

Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

професор разредне наставе Ивица Жупањац , ОШ ,,Милун Ивановић", Ушће
педагошки саветник Снежана Милојковић , ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Ивица Жупањац

Члан програмског одбора и реализатор
0603934760
sajberuca@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ ,,Милун Ивановић", Ушће  

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 ОШ ,,Милун Ивановић", Ушће професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и реализатор online акредитованог семинара ,,Школски електронски дневник у служби креативности ученика“ Аутор Излагање 2016
Аутор и реализатор online акредитованог семинара ,,Школски електронски дневник у служби креативности ученика“ Аутор Излагање 2017
Аутор и реализатор online акредитованог семинара ,,Школски електронски дневник у служби креативности ученика“ Аутор Излагање 2018
,,Центар за учење на даљину“-Међународна конференција Нове технологије у образовању Реализатор Излагање 2017
ИКТ у савременој настави Предавач Излагање 2015
,,Наш крај и прошлост краја“ - Сабор учитеља Републике Србије Реализатор Објављен рад 2015
Едукативни сајтови - www.sajberucitelj.com www.sajber.weebly,com www.uporisnetackeumatematici.weebly.com Аутор Излагање 2016
„Обука просветних радника за коришћење ИКТ у настави и креирање наставно образовних садржаја на интернету“ Аутор Излагање 2015
Семинар - Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање 2016
Семинар - Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање 2017
Семинар - Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање 2018
,,Примена ИКТ-а у образовању" - Образовање без алтернативе - Дигитално окружење и образовање, Сплит. Коаутор Објављен рад 2018
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Зелена блага Србије“, Друга награда на конкурсу ,,Дигитални час“. Министарство трговине , туризма и телекомуникације 2013
,,Виртуелно путовање до Бразила“, Трећа награда на конкурсу ,,Дигитални час“ Министарство трговине , туризма и телекомуникације 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Краљево - члан
Савез учитеља Републике Србије - члан
Нове технологије у образовању-блогер

Снежана Милојковић

Реализатор и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

педагошки саветник  

Установа:

ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште  

Радно место:

МА образовних политика, проф.раз.наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2018 ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор излагање 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор излагање 2015
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор излагање 2017
,,Јачање комуникације и сарадње између ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор излагање 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор излагање 2012
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор излагање 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор излагање 2017
Стручни скуп – Трибина ,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави” Аутор излагање 2017
,,Примена ИКТ-а у образовању" - Образовање без алтернативе - Дигитално окружење и образовање, Сплит. Коаутор Објављен рад 2018
Сајт едукативни www.uporisnetackeumatematici.weebly.com Аутор Објављен рад 2016
Пројекат Развионице Подршка у развоју људског капитала и истраживања и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала) и онлајн програм Дигиталне ризнице Реализатор излагање 2015
Зимски сусрети учитеља (Радионице: Математика, Интеркултуралност у школи – изазови и могућности, Обука за стандарде) Реализатор излагање 2011
Зимски сусрети учитеља Реализатор излагање 2017
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор излагање 2013
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор излагање 2017
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Објављен рад 2015
,,Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Аутор Објављен рад 2015
,,Значај интеркултуралног образовања за стварање модерне европске Србије“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Коаутор Објављен рад 2014
,,Велико З за нас!!!“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2017
,,Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2017
,,Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Коаутор Објављен рад 2016
,,Све боје Ускрса“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2015
,,Пшеница“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2014
,,Дај нам сунца...“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2013
,,Ми у саобраћају” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Кроз време” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Загрљај вреди више од хиљаду речи” - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2012
,,Ово је моја планета" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2011
,,Први и Други светски рат" - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2011
,,Кап, облак, пахуља, вода" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2009
,,Математика у малом... “ Аутор Излагач на семинару 2010
,,Математика у малом... “ Аутор Излагач на семинару 2017
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагач на семинару 2016
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагач на семинару 2017
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагач на семинару 2018
Семинар ,,Обука за смањење ризика од катастрофа” Реализатор Излагач на семинару 2017
Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог приступа/дете/ученик- инклузивно образовање и индивидуални образовни план Реализатор Излагач на семинару 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2014. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2017. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан Управног одбора
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, председник

Јасмина Стојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник  

Установа:

ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд  

Радно место:

Спец.мет.наст.математике, мастер учитељ  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2009 ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Браничево професор разредне наставе
2009 2016 ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште професор разредне наставе
2016 2016 ОШ ,,Драгојло Дудић“ Београд в.д. директор школе
2016 2017 ОШ ,,Краљ Александар I“ Нови Београд професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2015
Стручни скуп - Трибина ,,Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе" Аутор Излагање на трибини 2017
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2012
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2013
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2014
Стручни скуп - Трибина ,,Изазови подучавања" Аутор Излагање на трибини 2017
Стручни скуп - Трибина ,,Наставник – кључни фактор промена у образовању" Аутор Излагање на трибини 2017
Стручни скуп – Трибина ,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави” Аутор Излагање на трибини 2017
Математика у малом... Аутор Излагање на семинару 2010
Математика у малом... Аутор Излагање на семинару 2018
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање на семинару 2016
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање на семинару 2017
Упоришне тачке у настави математике Аутор Излагање на семинару 2018
,,Примена ИКТ-а у образовању" - Образовање без алтернативе - Дигитално окружење и образовање, Сплит. Коаутор Објављен рад 2018
Сајт едукативни www.uporisnetackeumatematici.weebly.com Аутор Објављен рад 2016
Пројекат Развионице Подршка у развоју људског капитала и истраживања и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала) и онлајн програм Дигиталне ризнице Реализатор Излагање 2015
Зимски сусрети учитеља (Радионице: Математика, Интеркултуралност у школи – изазови и могућности) Реализатор Излагање 2011
Зимски сусрети учитеља Реализатор Излагање 2017
Стручни скуп – XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2015
Стручни скуп – XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2016
Стручни скуп – XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2017
Наставничка удружења – пут до квалитетног образовања - РАНОН Реализатор Излагање 2014
Члан Радне групе МПНТР за израду предлога правилника о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи Извођач Излагање 2015
На листи оцењивача уџбеника МПНТР Извођач Излагање 2016
,,Јачање комуникације и сарадњеизмеђу ученика, родитеља и школе” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2014
,,Радост учења – Изазови подучавања” - Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац Аутор Излагање 2015
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор Објављен рад 2015
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Објављен рад 2015
,,Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Аутор Објављен рад 2015
,,Значај интеркултуралног образовања за стварање модерне европске Србије“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Коаутор Објављен рад 2014
,,Васпитни стилови наспрам дечјег понашања – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2016
,,Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2017
,,Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2016
,,Све боје Ускрса“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор Објављен рад 2015
,,Пшеница“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2014
,,Дај нам сунца...“ - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2013
,,Ми у саобраћају” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Кроз време” - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2012
,,Загрљај вреди више од хиљаду речи” - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2012
,,Ово је моја планета" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2011
,,Први и Други светски рат" - Дигитални час. Аутор Објављен рад 2011
,,Кап, облак, пахуља, вода" - База знања, Креативна школа. Аутор Објављен рад 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште,2014. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица. 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан
Друштво учитеља Београда,члан
Креативна чаролија, жири