Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави

Код одобреног скупа: 51  

Трибина

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
др Бошка Вребалова 1а, Велико ГрадиштеЈасмина Стојковић
drustvovgig@gmail.com
0646445379
0645722457

Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави

Упознавање и оснаживање наставника са значајем и могућностима употребе наставних средстава и веб алата у савременој настави у циљу побољшања квалитета наставе и заинтересованости ученика.

Од подучавања ка учењу; Ефективност наставе и иновативни модели наставе и учења; Значај и улога наставних средстава у савременој настави; Примена ИКТ–а и њихове могућности; Употреба блога у настави; Израда едукативних игара помоћу алата https:/learningapps.org; Савремена презентација; Креирање квиза помоћу алата http://www.quizyourfriends.com/; Виртуелне учионице и комуникација помоћу интернета. Google classroom. Креирање виртуелне учионице. Постављање саопштења, задатака, питања. Начин оцењивања и праћења.

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

професор разредне наставе Ивица Жупањац , ОШ ,,Милун Ивановић", Ушће
педагошки саветник Снежана Милојковић , ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

500 РСД