На мапи Читалића

Код одобреног скупа: 509  

Конференција

Удружење грађана ,,Читалићи''
Шуматовачка 52, 18220 АлексинацМаја Радоман Цветићанин
citalici.pisalici@gmail.com
018802376
062268463

На мапи Читалића

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор струковних студија Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских студија
дипл.филолог за српски језик и књижевност Маја Радоман Цветићанин , Центар за културу и уметност Алексинац
ванредни професор Јелена Панић Мараш , Учитељски факултет у Београду
Професор струковних студија Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студија- Одсек Алексинац
доцент Снежана Божић , Филозофски факултет у Нишу
доктор наука; редовни професор Зорана Опачић , Учитељски факултет Универзитета у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Жељко Младеновић

Реализатор
0643148490
liderzeljko@yahoo.com
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских студија 

Радно место:

Наставник за ужу научну област 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Интернационални универзитет у Новом Пазару Доцент за ужу научну област
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Читање књижевних дела и развој емпатије. Учење и настава, Београд: КЛЕТ Друштво за развој образовања. 5(1). 11–26, ISSN Аутор Објављен рад 2019

Маја Радоман Цветићанин

Реализатор
062 268 463
majaradoman.cvet@gmail.com
Звање:

дипл.филолог за српски језик и књижевност 

Установа:

Центар за културу и уметност Алексинац 

Радно место:

в.д.директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 - Центар за културу и уметност Алексинац директор
2016 2017 Центар за културу и уметност Алексинац в.д.директора
2014 2016 Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић”, Алексинац наставник српског језика
2013/td> 2016 ОШ „Вожд Карађорће”, Алексинац наставник српског језика
2000/td> 2013 више основних школа општине Алексинац и Ћићевац наставник српског језика и школски библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Читалићи” Аутор Школски библиотекар 2013
,,Да читање победи нечитање'' Аутор Школски библиотекар 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Блог „Читалићи” Аутор
Блог „Српски лако” Аутор
Алексиначки језички поучник, 2019. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи рад у тематским целинама „Библиотека и интернет“ о ,,Библиотекар као лидер''за рад Блог Српски лако Друштво школских библиотекара Србије, (Смотра стваралаштва школских библиотекара) 2012
Награда „Мина Караџић“, најбољи школски библиотекар 2013/2014. године Друштво школских библиотекара Србије 2014
Похвале на конкурсу ,,Креативна школа'' за више радова који су ушли у Базу знања ЗУОВ 2011/12, 2012/13
Похвала на конкурсу ,,Сазнали на семинару применили у пракси'' за блог ,,Српски лако''који је ушао у Базу примера добре ЗУОВ 2011/12
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Смотра читалаштва ,,Читалићи'', аутор
Удружење "Читалићи", оснивач
Међународна смотра ,,Креативна чаролија'', члан жирија

Јелена Панић Мараш

Предавач
0691772716
Jelena.panic@uf.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Учитељски факултет у Београду 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 - Учитељски факултет у Београду Сарадник, асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Деца се крећу Богу знања истину да моле – О поезији за децу Владислава Петковића Диса“ Аутор часопис Иновације у настави, бр. 4, Учитељски факултет у Београду, 76-88. UDC 821.163.41-93-14 821.163.41-14.09: 929 Петковић-Дис, В. ISSN 0352-2334 2015
„Манифест дечје поезије чуда – Бора Ћосић и дечја поезија српска“ Аутор Детињство, бр. 3, XLI, Нови Сад, 18-29. UDC 821.163.41–93–14.09 Ćosić B. 821.163.41–93–14.09 ISSN 0350-5286 2015
„Enffant terrible у поезији за децу Рајка Петрова Нога“ Аутор Зборник радова Поетика Рајка Петрова Нога, Београд/ Требиње: Институт за књижевност и уметност, Дучићеве вечери поезије, 535-554. УДК 821.163,41,09-1 Ного Р.П. 82.0 ISBN 978-86-7095-216-4 (IKU; broš.) 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Певање и приповедање, путеви модернизма у српској књижевности за децу , 2019, Учитељски факултет у Београду Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Невен“
Награда „Плави чуперак“
Награда „Меша Селимовић“

Жељко Младеновић

Предавач
064 31 48 490
liderzeljko@yahoo.com
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студија- Одсек Алексинац 

Радно место:

Наставник за ужу научну област психолошке науке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Интернационални универзитет у Новом Пазару Доцент за ужу научну област психолошке науке
2015 2017 ТШ „Прота Стеван Димитријевић“ и ПШ “Шуматовац“ Наставник верске наставе
2015 2015 ОШ“ Вожд Карађорђе“ Алексинац Наставник верске наставе
2013 2014 СШ “Бранислав Нушић“ Соко Бања Наставник психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој визуелне перцепције у првој години живота детета. Аутор Годишњак за психологију. 7 (9). -
Утицај музике на интензитет емоционалног доживљаја филмске сцене, мерен преко просечне величине психогалванског рефлекса и броја откуцаја срца. Аутор Годишњак за психологију. 8 (10). -
Морфологија језика као система сагледана као специјалан случај морфологије природних система. Теме. 4. Аутор
Читање књижевних дела и развој емпатије. Аутор Учење и настава, Београд: КЛЕТ Друштво за развој образовања. 5(1). 11–26, ISSN 2466-2801, УДК 159.942.2.072 -
Психологија читања: између књига и нових технологија. Аутор Универзитетска мисао- часопис за науку, културу и умјетност. [ISSN: 1451-3870]. 17: 45-60. doi:10.5937/univmis1817033M -

Снежана Божић

Предавач
060 68 10 608
snezana.bozic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Нишу 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 - Филозофски факултет у Нишу наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Божић, С. (2020). Емпатијско-етички модел читања у настави књижевности. У: Књижевна историја, часопис за науку о књижевности, Београд: Институт за књижевност и уметност (рад прихваћен за штампу). Аутор 2020
Божић (2020). Утицај интертекстуалности и игривости на комуникативност поезије за децу и младе Попа Д. Ђурђева. У: Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет (рад прихваћен за штампу) Аутор 2020
Божић, С. (2012). На Исидорином трагу – путовање у Норвешку Виде Огњеновић. У: Други о Србима, Срби о другима: зборник радова, Ниш: Филозофски факултет. - (2012), стр. 311-325. Аутор 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Божић, С., Милосаљевић Милић, С., Јовановић, Ј., Бојанић Ћирковић, М. (2018). Похвала: читанка за пети разред основне школе / Београд: Герундијум, (2018), 192 стр. М44Блог „Српски лако”
Назив Улога
Божић, С. (2018). Пријатељство на мрежи – о интернету и настави књижевности / Снежана Божић. Ниш: Филозофски факултет, (2018), 244 стр. Аутор Коаутор
Божић, С., Милосаљевић Милић С., Јовановић Ј., Бојанић Ћирковић, М. (2019). Изазов: читанка за шести разред основне школе. Београд: Герундијум, (2019), 213 стр. М44 Коаутор
Божић, С., Милосаљевић Милић С., Јовановић Ј., Бојанић Ћирковић, М. (2019). Одсјај: читанка за шести разред основне школе. Београд: Герундијум, (2019), 205 стр. М44 Коаутор
М. Јањић, Ј. Максимовић, Г. Ђигић, С. Божић. 2014. Практикум за реализацију професионалне наставне праксе - са студентским портфолиом. Ниш: Филозофски факултет. Коаутор
Награде и признањ
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско књижевно друштво
Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша
Друштво за српски језик и књижевност Ниш
Члан жирија за доделу награда Стеван Сремац, Бранко Миљковић, Рамонда сербика
Члан жирија за доделу награде Биљана Јовановић (актуелно)

Зорана Опачић

Предавач
0628080293
zorana.opacic@gmail.com
Звање:

доктор наука; редовни професор 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 - Учитељски факултет Универзитета у Београду Професор Књижевности за децу и младе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Towards more meaningful teaching of literature in Serbian schools (Paradoxes of curriculum)“ Аутор Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviens, Studia et Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka 2017
„Одрастање као обред преласка у Андрићевим приповеткама о детињству“ Аутор Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад: Матица српска, књ. 65 (2017), св. 2, 401–416 2017
„О живој води – савремена поезија и приповедна проза за децу и младе“/td> Аутор Вуксановић, М. (ур.) Српска књижевност данас, Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Новом Саду, 2018, 298–314.< 2018
„Видови идеолошког дискурса у књижевности за децу“ Аутор Иновације у настави, Учитељски факултет Уноверзитета у Београду, vol. XXX, no. 3, 2017, pp. 75-81 2017
„Свет наопачке (неки видови карневализације у књижевности за децу)“ Аутор Научни скуп слависта у Вукове дане. Карневализација у српској књижевности, 47/2, Београд: МСЦ, 2018, 285-293. 2018
„Идентификација и њена ограничења у тумачењу књижевног текста (од претпостављеног до критичког читаоца)“ Аутор Бајић, Љ., Гинић, Ј., Станковић Шошо, Н. (ур.). Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура. Међународна научна конференција Комисије за наставу словенских језика књижевности Међународног комитета слависта, Зборник радова, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2018, 221–236 2018
„Два детињства у поезији Рајка Петрова Нога“ Аутор Поетика Рајка Петрова Нога, Зборник радова, Уредио Јован Делић, Београд – Требиње: Институт за књижевност и уметност / Дучићеве вечери поезије, 2015, 475-500. 2015
„Витезово путовање кроз сан и јаву – борба за модерни дух дечје песме“ Аутор Поезија као завичај: Поетика Григора Витеза. Зборник радова. Уредили Петар Пијановић, Александар Јовановић, Зорана Опачић. Београд: Учитељски факултет, 2015, 105-118. 2015
„Однос наивне свести према небеској сфери у поезији Мошa Одаловића“ Аутор Хамовић, Драган (ур.), Мошо Одаловић, песник. Зборник радова. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2018, 93–106. 2018
„Претпостављени читалац (културни и деолошки контекст књижевности за децу)“ Аутор Иновације у настави. Бр. 4, вол. 28, 2015, 18–28 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Алхемичар приповедања Станислав Краков, Београд: Учитељски факултет, 2007. Аутор
Поетика бајке Гроздане Олујић, Београд СКЗ, 2011. Аутор
Наивна свест и фикција, Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2011. Аутор
Антологија књижевности за децу 1–2 Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, Нови Сад: ИЦ Матице српске Аутор
(Пре)обликовање детињства, Београд: Учитељски факултет, 2019. Аутор
Аутор лектира за основну школу Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Сима Цуцић за најбољу књигу из науке о књижевности за децу Банатски културни центар, Ново Милошево 2018
Награда Змајевих дечјих игара за изузетан допринос популарисању књижевности за децу Међународни центар књижевности за децу Змајеве дечје игре у Новом Саду 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за наставу језика и књижевности Међународног комитета слависта (од 2017)
Члан Лексикографског одбора Матице српске
Члан редакције научног часописа Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia (Краков, Пољска)
Члан Члан редакције научног часописа Иновације у настави (Београд).
Главна и одговорна коуредница научног часописа Детињство (са проф. др Снежаном Шаранчић Чутуром).
Члан жирија Мали принц (регионални, седиште у Тузли)
Члан жирија Меша Селимовић (Вечерње новости)
Члан жирија Гордана Брајовић (Алексинац)
Члан комисија ЗУОВ-а за наставне планове и програме у вишим разредима основне школе