Четрнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Код одобреног скупа: 508  

Сусрети и дани

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Пожешка 12, 11000 БеоградВиолета Врцељ Одри
violeta.vodry@gmail.com
024557403
0654100294

Четрнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ "Дечја радост", Панчево
дипломирани логопед Бранка Бирач , ПУ Бошко Буха, Палилула
дипломирани психолог Драгана Тица , ПУ Радосно детињство, Нови Сад
дипломирани педагог Душанка Мудринић , Предшколска установа-дечи вртић Маштоленд, Нов
дипломирани педагог Јасмина Кукић , ПУ „Наша радост“ Суботица
дипломирани педагог Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипломирани психолог Јелена Гољић , ПУ “Олга Јовичић-Рита” Краљево
дипломирани психолог Катарина Ђурић , ПУ Чукарица, Београд
дипломирани психолог Марија Перић , ПУ „Бамби“ Параћин
дипломирани професор физичког васпитања Миланка Пејчић , ЈПУ " Пчелица"Ниш
дипломирани педагог Милица Лазаревић , ПУ Раковица
дипломирани социјални радник Милица Марковић , Предшколска установа Чукарица
дипломирани социјални радник Наташа Стаменковић , Предшколска установа „Наше дете“, Врање
дипломирани педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“
дипломирани психолог Жана Ердељан , Центар за едукацију ''КОРАЦИ''
дипломирани педагог Виолета Врцељ Одри , ПУ "Наша радост", Суботица
дипломирани педагог Ивана Милорадовић Костић , Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“, Краљев
дипломирани педагог Марија Чоловић Савић , Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
доцент (доктор педагошких наука) Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду

2 дана (укупно време рада: мин.)

200

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Александра Ружичић

Члан програмског одбора и модератор
06923890
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ "Дечја радост", Панчево 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 ПУ "Дечја радост", Панчево психолог
2005 2011 ПУ "Дечја радост", Панчево помоћник директора
2011 2020 ПУ "Дечја радост", Панчево психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
10.Стручни сусрети стручних сарадника ''Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитета предшколске делатности“ Аутор излгање 2016
11.Стручни сусрети стручних сарадника“ Стручни сарадник и сарадник - активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи“ Аутор излгање 2017
12.Стручни сусрети стручних сарадника“ Континуитет у грађењу културе вртића као заједнице која учи “ Стручна конференција медицинских сестара предшколских установа Србије- '' Хоризонтална размена у функцији професионалног развоја медицинске сестре васпитача'', Брзеће 2018 Аутор изглагање 2018
2.Конгрес стручних радника предшколских установа Србије- СРПУС , Златибор 2018 Предавач излгање 2018
Пројекат ''Успостављање мрежа практичара за подршку предшколском васпитању и образовању'' и Обука уа примену Основа програма ПВО ''Године узлета'' Реализатор излагање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' Креативни центар, Београд. 2010. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
''Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије''- секретар Удружења
Члан програмског одбора 9, 10, 11, 12.13. стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан програмског одбора 2. Конгреса стручних радника предшколских установа Србије ''Предшколско васпитање и образовање- Ка квалитетној пракси''; 2017. година
Члан програмског одбора стручне конференција медицинских сестара предшколских установа Србије – Аспекти квалитетне праксе ; 2017 година
Члан програмског одбора стручне конференција за медицинске сестре васпитаче- ''Лутка-играчка у контексту васпитно образовне праксе која подржава учење и развоj''; 2017. година

Бранка Бирач

Члан програмског одбора и модератор
0692220585
b.birac.bb@gmail.com
Звање:

дипломирани логопед 

Установа:

ПУ Бошко Буха, Палилула 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 ПУ Чика Јова Змај логопед
2012 2020 ПУ Бошко Буха логопед
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
IX Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ ,,Самовредновање или само вредновање'' Реализатор објављен рад 2015
X истражицачки дани васпитача ,,Компетенције васпитача'' Коаутор објављен рад 2013
XI истраживачки дани васпитача Реализатор излагање 2014
Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ ,,Улога стручних сарадника и сарадника у унапређивању квалитета рада ПУ'' Извођач објављен рад 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
Удружење логопеда Србије

Драгана Тица

Члан програмског одбора и модератор
06356065
draganatica.ns@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ Радосно детињство, Нови Сад 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1992 Средња саобраћајна школа ''Херој Пинки'' , Нови Сад психолог и наставник психологије
1992 2000 Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител ''Солидарност'' психолог
2000 2020 ПУ Радосно детињство, Нови Сад психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заједница која учи Аутор објављен рад 2019
ИСТРАЖИВАЊЕ ПРАКТИЧАРА : искуства пројекта'' Педагошка документација у вртићу'' Коаутор објављен рад 2017
Стручни сарадник као активан учесник самоевалуације и рефлексије педагошке документације васпитача – кроз примену акционог истраживања Коаутор излагање 2016
Вртић као сигурна база : унапређење сарадње између вртића и установа социјалне заштите у области хранитељства Предавач излагање 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска повеља ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад 2009
Захвалница за сарадњу и свестрану помоћ Удружење васпитача Војводине 2014
Захвалница за учешће у пројекту ОШ ''Соња Маринковић'' Нови Сад 2013
Захвалница за успешну сарадњу Гимназија ''Светозар Марковић'' Нови Сад 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан комисије за одабир радова за Четрнаесте стручне сусрете стручних сарадника и сарадника у организацији Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центра за професионални развој запослених у образовању
Тренер/ментор у пројекту ''Развој и примена програма изградње капацитета у склопу подршке и примени Основа програма ПВО у Србији ''Године узлета''
Члан комисије за полагање испита за дозволу за рад – лиценцу; Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
Саветник спољни сарадник за заштиту од насиља ШУ Нови Сад, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Душанка Мудринић

Члан програмског одбора и модератор
06411249
dusankamudrinic@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа-дечи вртић Маштоленд, Нов 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1993 ПУ Радосно детињство Нови Сад васпитач
1993 1996 ПУ Радосно детињство Нови Сад педагог
1996 1998 Дечји клуб Маштоленд педагог
1998 2004 Установа за дневни боравак деце Маштоленд педагог
2004 2020 ПУ Дечји вртић Маштоленд, Нови Сад педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Могућности стручног усавршавања васпитача кроз међународно партнерство, Аутор објављен рад 2017
``Интеркуллтурална размена као вид стручног усавршавања васпиача`` (приказ активности програма Еразмус плус КА1) Аутор објављен рад 2018
Дани кинеског језика и културе у ПУ Маштоленд Коаутор објављен рад 2018
Рад на пројекту као могући приступ раду са даровитима , међународна стручно-научна конференција ``Изазови у едукацији``, Нови Сад Аутор објављен рад 2018
Улога педагога у самоодрживости промене праксе дечјег вртића, Аутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Квадро конструктори у физичком васпитању и образовању деце предшколског узраста, Новка Марковић и Душанка Росић, 1990 Коаутор
Дечја песмарица, Прометеј, 2007 Аутор
Дани кинеског језика и културе, ПУ Маштоленд, 2015 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије.
Удружење васпитача Нови Сад
Удружење приватних предшколских установа, Нови Сад

Јасмина Кукић

Члан програмског одбора и модератор
06952922
kukicjasmina.su@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ „Наша радост“ Суботица 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2020 ПУ „Наша радост“ Суботица педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Покретање промене у јаслицама Коаутор излагање 2018
Улога стручног сарадника у унапређењу простора у јаслицама Коаутор објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лопте у лопте – играчка за децу у јаслицама Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење предшколских педагога Србије

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора и реализатор
06334413
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1994 ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева педагог
2000 2001 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор педагог
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац директор
2001 2006 „Шабачка гимназија“ Шабац проф. грађанског васпитања
2006 2010 Висока струковна школа за образовање васпитача Шабац стручни сарадник
2007 2020 ПУ „Наше дете“ Шабац педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Развијање разноврсних облика програма у предшколској установи“- стручни скуп, „VII стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије“, Златибор Аутор објављен рад 2013
„Свакога дана понеси корпу земље на једно место и саградићеш брдо“, стручни скуп, „ VIII стручни сусрети стручних сарадника и сардника ПУ Србије“, Златибор Коаутор објављен рад 2014
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли“ Коаутор објављен рад 2015
УЛОГА СТРУЧНОГ САРАДНИКА У УНАПРЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЈОМ ПРОГРАМА Коаутор објављен рад 2017
Хоризонтално учење у установи као покретач у имплементацији нових основа програма предшколског васпитања и образовања Аутор објављен рад 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања Министарство просвете и спорта РС 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Јелена Гољић

Члан програмског одбора
065300998
goljic.jelena@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ “Олга Јовичић-Рита” Краљево 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 ПУ “Олга Јовичић-Рита” Краљево психолог
2014 2014 Поликлиника Медикус Краљево Консултантско сараднички послови
2014 2014 Болница “Свети Никола” Ратина, Краљево Консултантско сараднички послови
2013 2013 СОС Дечије село, Краљево волонтер
2011 2013 Министарство просвете, науке и технолошког развоја привремено повремени послови
2011 2011 ПУ “Повратак природи”, центар за развој дечијих интересовања, Земун психолог
2010 2010 ПУ “Јуца Дечија откривалица”, Београд психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Однос временских перспектива и самовредновања сопственог рада медицинских сестара васпитача Аутор излагање 2012
Разумевање улога стручних сарадника у заједници која учи Коаутор објављен рад 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Катарина Ђурић

Члан програмског одбора и модератор
064260594
katarinadjuric10@yahoo.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ Чукарица, Београд 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2020 ПУ Чукарица, Београд психолог
1997 2006 Предшколска установа „ Нада Наумовић“ Крагујевац психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка развоју на темељу грађења односа (Какве изборе правимо? Какве односе градимо?) (радионица) Аутор објављен рад 2018
Изазов промене – грађење квалитета односа у реалном контексту васпитно - образовне праксе као основ за покретање промена Аутор објављен рад 2017
Кућне посете породици као ново искуство у раду стручног сарадника психолога у предшколској установи Аутор објављен рад 2016
Мрежа подршке правима детета: предшколска установа, породица, јединице локалне самоуправе и невладине организације Аутор објављен рад 2015
Научена беспомоћност као препрека развоју и начини превазилажења (радионица) Аутор објављен рад 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Посетите нас – специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група: приручник за реализаторе“ Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, 2017. Коаутор
Kроз игру градимо односе, решавамо изазове - „ко дланом о длан“ Зборник радова, Савез васпитача Србије, Смедерево, 2016 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије- председник Надзорног одбора
Тренер /ментор обуке за примену нових Основа програма ПВО-Године узлета

Марија Перић

Члан програмског одбора и модератор
0605599015
marija.peric.pn@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ „Бамби“ Параћин 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2020 ПУ „Бамби“ Параћин психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
КВАЛИТЕТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КРОЗ ПРОЦЕС САМОВРЕДНОВАЊА РАДА УСТАНОВЕ: Тимски рад, методолошки недостаци и добијени резултати Аутор излагање 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење грађана „Дечји видици“ Параћин
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, центар Крагујевац

Миланка Пејчић

Члан програмског одбора и модератор
063118120
pejcicmilanka@gmail.com
Звање:

дипломирани професор физичког васпитања 

Установа:

ЈПУ " Пчелица"Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2020 ЈПУ " Пчелица"Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Знање,покрет и одрастање Аутор излагање 2013
Корак по корак за здрав корак Аутор излагање 2015
Плесом до знања и здравља Аутор излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак по корак за здрав корак,2012.год.Пунта Ниш,ИСБН978-86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичке културе
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
Међународни Атлетски судија

Милица Лазаревић

Члан програмског одбора и модератор
0642329774
milicadlazarevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ Раковица 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2020 ПУ Раковица педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Моје руке могу све”- како игре и активности деце утичу на планирање васпитно –образовног рада Аутор излагање 2019
Искустав у реализацији пројекта „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој Коаутор објављен рад 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
Педагошко друштво Србије

Милица Марковић

Члан програмског одбора и модератор
063264988
milaokiloki@gmail.com
Звање:

дипломирани социјални радник 

Установа:

Предшколска установа Чукарица 

Радно место:

Дипломирани социјални радник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2011 Х.О. „Наша Србија“ Програм координатор
2011 2013 ПУ „Врачар“ Персонални асистент
2013 2020 Предшколска установа Чукарица Социјални радник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Мрежа подршке правима детета: ПУ, породица, ЈЛС и НВО” 2015 Коаутор објављени рад 2015
ПРИКАЗ ПРОФЕСИЈЕ И ПРАКСЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА У ПУ И ДИСТИНКЦИЈА У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ПРОФЕСИЈЕ” 2016 Коаутор објављени рад 2016
,,Модерни начини грађења односа са породицом,, Коаутор објављени рад 2019
“Музиком до промене културе и структуре вртића применом Ел Система методологије“, Аутор објављени рад 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење социјалних радника у предшколским установама и школама РС“
Удружење стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије
Хуманитарна организација „Наша Србија“
Спортско удружење „Спортско удружење Антирејп Група“

Наташа Стаменковић

Члан програмског одбора и модератор
0648864972
natasavrtic@gmail.com
Звање:

дипломирани социјални радник 

Установа:

Предшколска установа „Наше дете“, Врање 

Радно место:

социјални радник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2020 Предшколска установа „Наше дете“, Врање социјални радник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Кругови пријатеља – подршка социјалној инклузији деце са сметњама у развоју и инвалидитетом“ Коаутор излагање 2015
Развој улоге стручног сарадника и сарадника кроз реализацију пројекта „Кругови пријатеља“ Аутор објављени рад 2016
„Вртић као сигурно и постицајно окружење за учење и развој" Коаутор излагач 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење социјалних радника у предшколским установама и школама републике Србије

Тијана Боговац

Члан програмског одбора и модератор
0642057296
tbogovac@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ „Чукарица“ 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 ПУ „Чукарица“ педагог
2014 2016 неплаћено одсуство мастер студије
2009 2014 ПУ „Чукарица“ педагог
2008 2008 Земунска гимназија педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Диверсификација облика рада у предшколској установи: Дечји клуб, 2013 Аутор објављен рад 2013
Разумевање васпитача о властитом професионалном идентитету у Србији, 2016 Аутор објављен рад 2016
Професионални развој педагога, кроз увиде у четири различита система предшколског васпитања и образовања, током студија у иностранству, 2016 Аутор објављен рад 2016
Игре у природи, игре са ризицима, грађење заједнице која учи Аутор објављен рад 2018
Креативни покрет и плес као основ покретања рефлексивности практичара, 2019 Аутор објављен рад 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bogovac, T., & Miškeljin, L. (2019). 15 Early childhood workforce in Serbia as a policy issue. Policification of Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century Vol III, 134. Коаутор
Bogovac, T. (2019). 15 The issue of parent participation in preschool education in Serbia. Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century, 2, 182. Аутор
Bogovac, T. (2018). Early childhood education and care in Serbia. In Garvis, S., Phillipson, S., & Harju-Luukkainen, H. (Eds.). International Perspectives on Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century (Vol. 1). Routledge. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Жана Ердељан

Реализатор
0641751581
erdeljan.zana@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Центар за едукацију ''КОРАЦИ'' 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2018 ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад психолог
2017 2020 Едукативни центар ''Позитивна дисциплина'', Нови Сад психолог
2019 2020 Центар за едукацију ''КОРАЦИ'' психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Позитивна дисциплина - како развијати одговорност и мотивацију деце'' Аутор објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Адаптација у јаслицама'', приручник, Завод за уџбенике, 2012. Коаутор
''Вртић као сигурна база: адаптација деце након јасленог узраста'', Филозофски факултет, Нови Сад, 2015 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Positive Discipline Association *PDA

Виолета Врцељ Одри

Члан програмског одбора и реализатор
0654100294
violeta.vodry@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Наша радост", Суботица 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2020 ПУ "Наша радост", Суботица педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Процес имплементације програма "Ја полазим у школу" у ПУ "Наша радост", 2012. Аутор објављен рад 2012
"Вртић у шуми", 2014. Коаутор објављен рад 2014
"Тимови вртића - изазов за васпитаче, родитеље, стручне сараднике и руководиоце у истраживању и мењању васпитно-образовне праксе", 2015. Коаутор објављен рад 2015
"Самоувиди педагога у сопствене вредности и праксу“, 2016. Аутор објављен рад 2016
Процес успостављања мреже практичара као подршке у грађењу квалитетног продшколског васпитања и образовања, 2018. Аутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за родитеље: На путу ка школи: са збирком активности и игара за децу и родитеље, 2010. ПУ "Наша радост", Суботица Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење "Едупроф", Суботица

Ивана Милорадовић Костић

Члан програмског одбора
0644016111
ivana.miloradovic79.kv@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“, Краљев 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“ педагог
2012 2013 Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“ педагог
2011 2012 Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“ педагог
2008 2011 Друштво за помоћ ментално недововољно развијеним лицима града Краљево педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Разумевање улога стручних сарадника и сарадника у заједници која учи“, Коаутор објављен рад 2019
„Утицај мултимедијалних уређаја на рани развој деце Аутор објављен рад 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Марија Чоловић Савић

Члан програмског одбора и модератор
0613726300
colovic.marija@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2014 Основна школа „Свети Сава“ педагог
2015 2015 Средња Шумарска школа педагог
2015 2020 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развијање партнерства кроз различите видове сарадње са породицом Коаутор објављен рад 2016
Партиципација деце из осетљивих група у Предшколску установу Коаутор објављен рад 2017
Реализација активности са елементима Монтесори педагогије са децом на болничком лечењу Коаутор објављен рад 2017
Утицај мотивације запослених на квалитет рада у предшколској установи Коаутор објављен рад 2017
Разумевање улога стручних сарадника и сарадника у заједници која учи Аутор објављен рад 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење васпитача Рашког округа

Живка Крњаја

Реализатор
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду редовни професор
2013 2016 Филозофски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
2008 2013 Филозофски факултет Универзитета у Београду доцент
2000 2008 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица професор струковних студија
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике, 2014. Настава и васпитање, бр.2, 221-232. Аутор објављен рад 2014
Идеологије образовних програма:шта очекујемо од образовања – стање и перспективе у Србији, 2014. Социологија, бр.3, 286 -303. Аутор објављен рад 2014
Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања, 2014. Педагогија, бр.2. 160 -173. Коаутор објављен рад 2014
Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања, 2014. Педагогија, бр.3. 220 -232. Коаутор објављен рад 2014
School is not a factory - Interactive System of Professional Development: Networking. 2012. Journal of education and future,бр. 1, стр. 133-142. Коаутор објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка. Где станује квалитет. Књ.3 Развијање праксе дечјег вртића.Институт за педагогију и андрагогију ФФ. 2016. Аутор
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Драгана Павловић Бренеселовић

Реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac
Звање:

редовни професор  

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

доктор педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Универзитет у Београду – Филозофски факултет стручни секретар пројекта
1981 1982 Школигрица сарадник
1983 1985 Универзитет у Београду – Филозофски факултет библиотекар
1985 2020 Универзитет у Београду – Филозофски факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Односи на раним узрастимаУ Бауцал, А. (ур.) Стандарди за развој и учење деце раних узраста . у Србији, Београд: Институт за психологију/УНИЦЕФ, стр. 133-150 Аутор објављен рад 2012
Павловић Бренеселовић, Д. (2010). Добробит детета у програму наспрам програма за добробит, Настава и васпитање, год. 59, бр. 2, стр. 251-264 Аутор објављен рад 2010
Павловић-Бренеселовић, Драгана. Дечји вртић као модел центарНастава и васпитање, 2014, год. 63, бр. 3, стр. 369-385 Аутор објављен рад 2014
Pavlović-Breneselović, Dragana, Krnjaja, Živka. Građenje kvalitete u praksi vrtića. Odgojno-obrazovne teme, 2018, god. 1, br. 1-2, str. 25-47 Коаутор објављен рад 2018
Pavlović-Breneselović, Dragana. Čime vrtić vaspitava: segregacija naspram participacije. У: STANČIĆ, Milan (ur.), et al. VasPITANJE danas : zbornik radova. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta, Institut za pedagogiju i andragogiju: Pedagoško društvo Srbije, 2017, str. 33-39 Аутор објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Павловић Бренеселовић, Д. (1990). Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Павловић Бренеселовић, Д. (1992). Игровница - водич за водитеље, Београд: Институт за педагогију и андрагогију/OMEP Аутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Од природних непријатеља до партнера – системски приступ односу породице и јавног васпитања, Београд: Филозофски факултет Аутор
Крњаја. Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2013). Где станује квалитет – политика грађења квалитета у предшколском васпитању, Књига 1 Београд: Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2015). Где станује квалитет – истраживање са децом праксе дечјег вртића. Књига 2. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Лидија Мишкељин

Реализатор
063239869
lidija.miskeljin@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент (доктор педагошких наука) 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доцент, наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију доцент
2007 2013 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди професор
2004 2007 Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој за руководилац сектора за осигурање квалитета програма стручног
2003 2004 Центар за професионални развој запослених саветник – координатор за развој и вредновање програма струч
2001 2003 Министарство просвете и спорта Републике Србије саветник за стручно усавршавање за предшколско васпитање и о
1996 2001 Предшколска установа „Чукарица“ педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Професионализам педагога – одраз постојећег или креирање могућег у дечјем вртићу, у ПАВЛОВИЋ БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана (ур.), СПАСЕНОВИЋ, Вера (ур.), АЛИБАБИЋ, Шефика (ур.) Зборник радова са Националног научног скупа Образовна политика и пракса – у складу или раскораку: Зборник радова, 25-26.01.2019. Аутор објављен рад 2019
У какво васпитање верујемо, у М. СТАНЧИЋ, Милан (ур.) ТАДИЋ, Александар (ур.) НИКОЛИЋ МАКСИЋ, Тамара (ур.), Зборник радова са Националног научног скупа Васпитање данас: Зборник радова, 29-30.09.2017. (26-31). Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, ИПА и Педагошко друштво Србије. Аутор објављен рад 2017
Менторство као колаборација практичара - перспектива ментора, Настава и васпитање, 2016, 65(2), 395-410 Аутор објављен рад 2016
Улога педагога у грађењу значање и развијању праксе дечјег вртића, 2014, Зборник радова Идентитет професије педагог у савременом образовању (76-80), Национални научни скуп – идентитет професије педагог у савременом образовању, Београд: Фолозофски факултет, ИПА Универзитета у Београду Аутор објављен рад 2014
Од аутономије професије ка колаборативном професионализму, 2015, Зборник радова са Међународне научностручне конференције Методички дани 2015, Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Аутор објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за диверсификацију програма предшколског васпитања, 2014, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
Диверсификовани програми предшколског васпитања и образовања за децу раног узраста - практикум, 2014, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
„Од учења ка подучавању“, Лађарак,2006 Коаутор
„Дечји вртић као извор курикулума“, 2008, Задужбина Андрејевић, Београд (монографија) Аутор
„Водич кроз стручно усавршавање и напредовање наставника, васпитача и стручних сарадника“, 2007., Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)
ESREA - European Society for Research on the Education of Adults