Технологија у подстицају психомоторног развој деце и квалитета живота особа са инвалидитетом

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 507  

Вебинар

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Технологија у подстицају психомоторног развој деце и квалитета живота особа са инвалидитетом

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор медицинских наука Зоран Комазец , КЦ Војводине, Медицински факултет Нови Сад
доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору, УНС
доктор наука Весна Радовановић , ФАСПЕР, Београд
доцент Ивана Арсенић , ФАСПЕР, Београд

1 недеља (укупно време рада: мин.)

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Хотел Голден Тулип Зира 05.11.2020. 10

Радне биографије


Зоран Комазец

Члан програмског одбора
0637744059
orl.komazec@gmail.com
Звање:

доктор медицинских наука 

Установа:

КЦ Војводине, Медицински факултет Нови Сад 

Радно место:

специјалиста оториноларингологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2000 ОРЛ клиника, КЦ Војводине Клинички лекар
2000 2003 ОРЛ клиника, КЦ Војводине Спец. ОРЛ, Шеф одсека за аудиологију и вестибулологију
2003 2020 ОРЛ клиника, КЦ Војводине Аудиолог Шеф центра за кохлеарну имплантацију
1997 2005 Медицински факултет УНС Асистент
2005 2010 Медицински факултет УНС Доцент
2010 2015 Медицински факултет УНС Ванредни професор Шеф катедре за ОРЛ
2015 2020 Медицински факултет УНС Редовни професор Продекан за наставу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Кохлеарна имплантација – ризици и компликације Аутор Часопис Медицински преглед 2015
Утицај оштећења слуха на развој говора Аутор Симпозијум „Дијагностичке и терапијске методе патологије гласа и говора“ 2016
The place of ASSR in the diagnostic algorithm of children hearing loss Аутор Европски конгрес CEORL-HNS, Barcelona 2011 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – ХИРУРГИЈА ГЛАВЕ И ВРАТА, 2019, Медицински фак. НС Коаутор
АУДИОЛОШКЕ МЕТОДЕ, 2003, Медицински факултет Нови Сад Аутор
ХИРУРГИЈА –ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА, 2009 Symbol Нови Сад Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
ПОВЕЉА Клинички центар Нови Сад 2003
ДИПЛОМА Друштво лекара Војводине, Српског лекарског друштва 2003
ПОВЕЉА Медицински факултет Нови Сад 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Секција за оториноларингологију ДЛВ-СЛД
Deutsche Tinnitus Liga

Гордана Николић

Члан програмског одбора
0653501963
gocadra@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору, УНС 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2000 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Дефектолог-наставник
2000 2003 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Директор
2003 2005 Министарство просвете, Центар за стратешки развој Саветник координатор
2005 2010 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац сектора
2010 2015 Педагошки факултет у Сомбору Доцент за ужу научну област дефектолошке науке
2015 2019 Педагошки факултет у Сомбору Ванредни професор за ужу научну област дефектолошке науке
2019 2020 Педагошки факултет у Сомбору Редовни професор за ужу научну област дефектолошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 (2013) 2013
Мапирање деце која се налазе ван образовно-васпитног ситема - да свако дете постане ђак Аутор Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 213-219. ИСБН 978-68-6203-037-5 2012
Стандарди и индикатори инклузивног образовања. У Д. Радовановић (ур.) Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији Коаутор Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 435-453. ИСБН 978-86-80113-84-5. М14 (2009) 2009
Улога билингвизма у развоју деце оштећеног слуха Аутор Настава и васпитање, 4, стр. 438-445. ИССН 0547-3330. (2006) 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју, 2014, Универзитет у Новом Саду – Пегаошки факулет Сомбор Аутор
Знаковни језик и његов значај за развој деце слуха, 2009, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник Развојног центра

Весна Радовановић

Члан програмског одбора
0641901072
radovanovic3@yahoo.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ФАСПЕР, Београд 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Дефектолошки факултет, Београд, Србија сарадник у настави
2000 2004 Дефектолошки факултет, Београд, Србија асистент приправник
2004 2011 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија асистент
2011 2016 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија доцент
2016 2020 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радовановић, В., Димоски, С. (2011). Сарадња са родитељима деце оштећеног слуха у инклузивним формама образовања, II научна конференција са међународним учешћем Инклузија у предшколској установи и основној школи Аутор Зборник резимеа, Сремска Митровица, 24. јун, 2011, стр. 147-148, ИСБН 978-86-7447-094-7 2011
Радовановић, В., Карић, Ј. (2011). Асистивне технолигије за глуве и наглуве – средства за комуникацију Аутор Београдска дефектолошка школа, Вол. 17(3), бр. 51, стр. 467-475, ИССН 0354-8759 2011
Радовановић, В., Радић-Шестић, М., Ковачевић, Ј., Славнић, С. (2011). Укључивање асистивних технологија за глуву и наглуву децу у индивидуални образовни програм Коаутор I научни скуп: Стремљења и новине у специјалној едукацији и рехабилитацији, Београд, Србија, 28. децембар, 2011, Зборник резимеа, стр. 56-57 2011
Радић-Шестић, М., Радовановић, В., Ковачевић, Ј. (2011): Функционална процена понашања ученика у инклузивној школи Коаутор I научни скуп: Стремљења и новине у специјалној едукацији и рехабилитацији, Београд, Србија, 28. децембар, 2011, Зборник резимеа, стр. 51-53 2011
Radovanović, V., Radić Šestić, M., Kovačević, J., & Dimoski, S. (2020). Factors Related to Personal Resiliency in Deaf and Hard-of-Hearing Adolescents Коаутор Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2020, 1–8. doi: 10.1093/deafed /enaa012 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Асистивне технологије за глуве и наглуве, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки центар (ИЦФ), 2016 (Београд : Планета принт) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Кохлеар Имплант Инфо - Удружење родитеља, одраслих корисника и рехабилитатора деце са кохлеарним имплантом, Београд, Србија

Ивана Арсенић

Члан програмског одбора
0112183036
ivana.arsenic@yahoo.com
Звање:

доцент 

Установа:

ФАСПЕР, Београд 

Радно место:

доктор дефектолошких наука - логопед  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2020 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија Сарадник у настави на катедри за логопедију
2020 2020 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Арсенић, И. Јовановић-Симић, Н. Петровић-Лазић, М., Шеховић, И. Дрљан, Б. (2017). Ефекти примене аугментативне и алтернативне комуникације на квалитет комуникације особа са дизартријом: предности и недостаци. Коаутор Зборник радова националног научног скупа ,,Превенција развојних сметњи и проблема у понашању” (стр. 101-110), 21. 12. 2017., Београд 2017
Арсенић, И., Јовановић-Симић, Н. (2019). Самопроцена степена хендикепа особа са хипокинетичком дизартријом, Коаутор Зборник резимеа, Стручно-научна конференција са међународним учешћем (стр. 112), Дани дефектолога Србије, 21-24.02.2019., Златибор 2019
Јовановић-Симић, Н., Арсенић, И., Петровић-Лазић, М., Шеховић, И., Дрљан, Б. (2018). Самопроцена квалитета комуникације особа са Паркинсоновом болешћу. У Вуковић, М., Одовић, Г. (Ур.) Коаутор Зборник радова националног научног скупа ,,Методе процене у специјалној едукацији и рехабилитацији" (стр. 133-142), 24.12.2018., Београд, ФАСПЕР 2018
Јовановић Симић, Н. Арсенић, И., Дрљан, Б., Миловановић, Т. (2019). Kвалитет комуникације особа са спастичном дизартријом / Quality of communication in people with a spastic dysarthria, 10. Коаутор Међународни научни скуп ,,Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС“ 2019
Arsenic, I., Simic, N. J., Lazic, M. P., Sehovic, I., & Drljan, B. (2019). Characteristics of Speech and Voice as Predictors of the Quality of Communication in Adults with Hypokinetic Dysarthria. Коаутор Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 1(ahead-of-print). 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан организационог одбора међународног научног скупа Специјална едукација и рехабилитација данас који су одржани 2012., 2013., 2014. и 2015. године у Београду у организацији Факултета за специјалну е
Члан организационог одбора националног научног скупа ,,Методе процене у специјалној едукацији и рехабилитацији“ одржаног 2018. године у Београду у организацији Факултета за специјалну едукацију и реха