Проговори да видим ко си - култура говора и усмено изражавање

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 505  

Вебинар

Udruženje "Izražajnost"
Slavonskih Brigada 50Milan Bosiljčić
izrazajnost@gmail.com
0112511693
0601333033

Проговори да видим ко си - култура говора и усмено изражавање

Побољшање усменог изражавања и културе говора кроз практичне вежбе (вежбе дисања, артикулације, говорене интерпункције) како би просветни радници додатно оплеменили своје говорне навике, те на тај начин ученицима изражајније пренели градиво и сензибилисали их да и они раде на развоју културе говора.

Дикција - артикулација, говорна интерпункција, вербална и невербална комуникација Употреба речи - елиминација поштапалица, туђица и скраћеница Хигијена и нега гласа - технике косто-абдоминалног дисања Уметничко казивање текста као модел за изражајније говорење

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мастер комуниколог Слободан Роксандић , Удружење Изражајност
доктор наука и доктор уметности Агота Виткаи-Кучера , Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови
Мастер глуме Јованка Миловановић , Академија умјетности у Републици Српској Бања Лука

1

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД