Велика школа кинологије

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 503  

Вебинар

Kinološka akademija
Vere Dimitrijević 9, BeogradDarko Drobnjak
kin.akademija@gmail.com
0669109554
0669109554

Велика школа кинологије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

22 недеља (укупно време рада: мин.)

10

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Darko Drobnjak

Члан програмског одбора и реализатор
0669109554
drobnjakvet@yahoo.com
Звање:

Doktor veterinarske medicine - master 

Установа:

Kinološka Akademija 

Радно место:

doktor veterinarske medicine 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Kinološka akademija Direktor i predavač
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Urosevic Milivoje, Matejevic Milosava, Drobnjak Darko, Ozkanal Umit - Use of Morphometric Variables for Differentiating Breed Variations in Turkish Tazi (Sighthound) Population Коаутор Pakistan J. Zool., Vol. 52, Iss. 5, pp 1765-1770 DOI: 10.17582/journal.pjz/20191206171254 2020
Dimitrijević Vladimir, Ristanić Marko, Stanišić Ljubodrag, Drobnjak Darko, Urošević Milivoje, Ozkanal Umit, Stanimirović Zoran - Use of Microsatellites in genetic diversity assessment, parentage testing and individual identification of the Kangal Shepherd dog Коаутор Acta Veterinaria-Beograd 2020
Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Yusuf Ziya Ograk, Dragutin Matarugić - Basic exterior characteristics of Serbian Yellow Hound in Southern Serbia Аутор Eurasian J Vet Sci, 2012, 28, 2, pg. 111- 115 2012
D.Drobnjak, M. Urošević, B. Novaković, D. Matarugić, Y. Ograk, P. Stojić - Analiza odnosa polova i veličina legla kod tornjaka Аутор Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol 14 broj 2/2014, str. 234-245, Banja Luka 2014
Drobnjak D.; Urošević M.- Poreklo i eksterijerne karakteristike srpskog žutog goniča sa područja zapadne Srbije, Аутор Zbornik radova 8. Kongresa veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2009., str. 534-541 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Drobnjak D.: Enciklopedija rasnih pasa, autorsko izdanje, Beograd 2008., ISBN: 978-86-912121-0-0 Аутор
Drobnjak D, Matić V., Milijević D.: Eksterijer pasa-osnove procene, autorsko izdanje, Beograd 2010., ISBN: 978-86-912121-1-7 Аутор
Milivoje Urošević, Darko Drobnjak: Biomehanika i kretanje psa, Kinološka akademija, Beograd, 2018, ISBN 978-86-920293-1-8 Коаутор
Dunja Kovač, Darko Drobnjak, Nataša Vukmirović (2015.): Priručnik za odgovornog vlasnika psa, Link plus, Beograd, 2015., ISBN:978-86-80-458-00-7 Коаутор
Dunja Kovač, Darko Drobnjak (2018.): Čuvanje i šetanje pasa bez stresa – priručnik, Kinološka akademija, Beograd, 2018., ISBN: 978-86-920293-2-5 Коаутор
Milivoje Urošević, Darko Drobnjak: Metodologija morfometrije pasa – standard utvrđivanja eksterijernih parametara, Kinološka akademija, Beograd, 2019, ISBN 978-86-920293-3-2 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Kinološki savez Republike Srbije
Srpsko veterinarsko društvo

Dunja Kovač

Члан програмског одбора и модератор
0638432697
dunavet@gmail.com
Звање:

Doktor veterinarske medicine 

Установа:

Kinološka Akademija 

Радно место:

doktor veterinarske medicine 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 Kinološka Akademija predavač
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kovač D., “Decreasing the relinquishment of owned dogs by implementing behavior modification therapy” Аутор ICAM Coalition Dog Population Management Conference, Istanbul 2015 2015
Kovač D., “Implementing behavioral assessment programs in veterinary practice for standardized evaluation of canine and feline temperament and diagnostics of behavior disorders” Аутор 6th International Scientific Meeting, Days of Veterinary Medicine,Macedonia, 2015 2015
Kovač D., “Značaj i primena bihevioristike u veterinarskoj praksi” Аутор 22 Savetovanje Doktora Veterinarske Medicine Republike Srpske, Teslić, 2017 2017
Vučinić M., Nenadović K., Kovač D., Janković Lj., “ Zašto veterinari treba da poznaju ponašanje životinja” Коаутор 22 Savetovanje Doktora Veterinarske Medicine Republike Srpske, Teslić, 2017 2017
Kovač D., “ The role and significance of Applied Animal Behavior Science in Veterinary Medicine and Animal Welfare” Аутор 24th International Conference of Animal Protection and Welfare, Brno, Czech Republic, 2017 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Dunja Kovač, Darko Drobnjak, Nataša Vukmirović (2015.): Priručnik za odgovornog vlasnika psa, Link plus, Beograd, 2015., ISBN:978-86-80-458-00-7 Аутор
Dunja Kovač, Darko Drobnjak (2018.): Čuvanje i šetanje pasa bez stresa – priručnik, Kinološka akademija, Beograd, 2018., ISBN: 978-86-920293-2-5 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Srpsko veterinarsko društvo
Veterinarska komora Srbije
DOG TRUST worldwide
ASPCA

Nenad Milojević

Реализатор и модератор
063333338
kin.akademija@gmail.com
Звање:

doktor nauka 

Установа:

Kinološka Akademija 

Радно место:

predavač 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Kinološka Akademija predavač
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Биолошки детектор неконтролисаног истицања гаса -­‐‑ пас (canis familiaris) Аутор Нови Сад, 2011, 6. Међународно научно саветовањe «Ризик и безбедносни инжењеринг» 2011
Кинологија сутра Аутор Београд, 2002, округли сто «Кинологија јуче, данас, сутра», Универзитет «БК». 2002
Светско првенство у раду трагачких паса Међународне кинолошке федерације -­‐‑ Србија и Црна Гора Београд» Аутор Београд, 2003. године, Елаборат. 2003
Особе са инвалидитетом и IPO спорт» Аутор Nova Gorica, Република Словенија, 2016, Састанак светске комисије за рад школованих-­‐‑службенх паса. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
HOMO ET CANUS» koаутор поглавља у монографији «50 година Спортског друштва «Милиционар»», Београд, 1996, МУП Р Србије. Коаутор
«Немачки овчар» koаутор поглавља у књизи «Службени пси», Земун, 1996. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна значка Југословенски кинолошки савез 1998
Захвалница и значка Kinološka sveza Slovenije 2016
Сребрна значка Кинолошки савез Републике Србије 1996
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Beogradsko kinološko društvo
Svetsko udruženje nemačkih ovčara - WUSV