СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ВРЊАЧКА БАЊА, 2020.

Код одобреног скупа: 502  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ВРЊАЧКА БАЊА, 2020.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
наставник предшк васпитања и образовања Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања-Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
- Слава Тимарац Јованов , -
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
дипломирани педагог Јасмина Траиловић , Предшколска установа „ Лане“ Кучево

3 дана (укупно време рада: мин.)

200

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хoтeл „Бреза“, Врњaчкa Бaњa, ул. Врњaчкa бр.26 02.10.2020. 229

Радне биографије


Драгана Павловић Бренеселовић

Реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Филозофски факултет стручни секретар пројекта
1981 1982 Школигрица оснивач и сарадник
1983 2020 Филозофски факултет професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Павловић Бренеселовић, Д. (2004). Руковођење научно-истраживачким пројектом. У Пешић, М. и сарадници Аутор Педагогија у акцији – методолошки приручник, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, стр. 75-95 2004
Павловић Бренеселовић, Д. (2008). Одрживост промена у васпитној пракси. У Алибабић, Шефика (ур.), Пејатовић, Александра (ур.). Аутор Образовање и учење - претпоставке европских интеграција. Београд: Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију, стр. 193-207 2008
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Односи на раним узрастима. У Бауцал, А. (ур.) Аутор Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, Београд: Институт за психологију/УНИЦЕФ, стр. 133-150 2012
Крњаја, Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2011). Васпитачи као истраживачи сопствене праксе Коаутор Настава и васпитање, год. 60, бр. 2, стр. 296-310 2011
Павловић Бренеселовић, Д., Крњаја, Ж., Матовић, Н. (2012). Педагошка документација: перспектива васпитача Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања, год. 44, бр. 2, стр. 349-367 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пешић, М., Павловић Бренеселовић, Д., Радуловић, Л. (1989). Модели различитих облика предшколског васпитања, Београд: РСИЗ Дечје заштите/Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д. (1990). Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Павловски, Т., Павловић Бренеселовић, Д. (1999). Тимски рад у васпитној пракси, Београд: Институт за педагогију и андрагогију/Центар за интерактивну педагогију Коаутор
Крњаја. Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2013). Где станује квалитет – политика грађења квалитета у предшколском васпитању, Књига 1 Београд: Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац Васпитач
2000 2006 Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац руководилац вртића
2006 2011 Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац Васпитач
2011 2020 Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чудна воћка Аутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2015
Дете у драмској игри Аутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2015
Предшколско васпитање и образовање у Србији-изазови и перспективе Аутор Зборник, Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића Коаутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Гран-при фестивала ДЕДАР, Смедерево 2006
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача ДЕДАР, Смедерево 2008
Прва награда за најбољу режију дечије представе ДЕДАР, Смедерево 2011
Награда за адаптацију текста за децу ДЕДАР, Смедерево 2009
Награда за комуникацају са публиком ДЕДАР, Смедерево 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Дечји центар НВО FACE
- један од оснивача драмске трупе Свитац при ПУ "Нада Наумовић",
- Члан Педагошког колегијума ПУ „ Нада Наумовић“
- Удружења васпитача Шумадије
- Члан Савеза удружења васпитача Србије

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор-посебни програми и култур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац васпитач
2011 2020 ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац Координатор-посебни програми и културно и јавна делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Једно тело двадесет душа Коаутор Зборник радова са 18.стручних сусрета васпитача 2005 2004
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2005 2005
Искрице-ликовна колонија 2006 Аутор Зборник, Стручни сусрети васпитача у В.Бањи 2006
Сложни у различитостима Реализатор ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)
Програм ски одбор Савез удружења васпитача Србије

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

наставник предшк васпитања и образовања 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана Васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана Васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2020 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта очекујемо од свог детета Аутор Смедеревски магазин, (33) 2, 2008
Радознало дете Аутор Смедеревски магазин, (25)6 2009
Поверење и блискост Аутор Смедеревски магазин, (31) 7, 2009
Креативан неред Аутор Смедеревски магазин, (34)10-11 2009
Дете може и хоће Аутор Смедеревски магазин, (29) 20 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«И мали глумац је глумац» ,( “Ведра” Смедерево, 2007); аутор Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Moje велико ЈА у породици и школи,(„ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања-Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2020 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петровић, М., Јонић, З., Коцић, Ј. (2011):Спортско-рекреативне активности деце узраста 5 и 6 година вртића ’’Цврчак’’ у Нишу, Коаутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
Јонић,З., Петровић, М., Николић, Р., Пејчић, М., Коцић, Ј., Стаменковић, Љ. (2012): Повезаност превентивног вежбања са сродним деловима различитих области васпитно-образовног рада, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти Суботица 2012
Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти Суботица 2013
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба, Коаутор 2.Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача-БАПТА, Сарајево 2013
Јонић, З., Тодоров, И., Петровић, М., Милошевић, М., Стаменковић, Љ., Митровић, Ж., Пејчић, М., Николић, Р., Јовановић, Г. (2013): Сва су деца за нас иста,. Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача-. Коаутор БАПТА, Сарајево 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012), издање Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
- Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2020 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012
Кроз игру до слова Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2012, 2012
«Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења», Аутор Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
Вредност, структура и функција игре Аутор бапта, 2016 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Члан Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

Установа:

Радно место:

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете Просветни саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-стање, проблеми,потребе Аутор Цетиње ,2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан председништва удружења стручних сарадника и сарадника ПУ,Центар Центар Нови Сад
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете ССС
Члан Програмског одбора за избор радова за стручне сусрете васпитача
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете медицинских сестара васпитача
Модератор на стручним сусретима ССС,васпитача,медицинских сестара васпитача
Водитељ фокус група
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2020 Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Безбедно дете на улици Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине„Примери добре праксе“; 2012
Сарадња у доба савремене комуникације Аутор Четврта стручна конференција међународног карактера Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА) 2015
,,Дете и медији“ Аутор Стручна конференција за васпитаче 2016
,,Свакодневни живот детета“ Аутор Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Удружење васпитача Војводине, 2016
Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу Аутор Стручни сусрети васпитача Војводине: ,,Различити приступи подстицања дечјег развоја“, 2016
,,Цветићи и музика“ Аутор карактера: ,,Дете у свету музике“ ; Балкански савез удружења васпитача (БАПТА 2017
Пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручна конференција за васпитаче:,,Истраживачки приступ васпитној пракси“, 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дујић, Н.(2015)Компетенције васпитача у коришћењу савремених комуникација и сарадња са породицом ,,Дете и медији“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова Ivнаучно-стручне конференције БАПТА сарадња са породицом у доба савремене комуникације“ (стр.103-114),Охрид, New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2016) Отвореност предшколске установе према породици грађење партнерских односа према породици у предшколској установи ,,Дете и медији“, Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Вртић као отворени систем искуства и изазови“ (стр.189-197),Кладово, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2016)Игра као ресурс у развијању програма ,,Ми као астронаути-пројектно планирање“ Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Игра-начин живљења на предшколском узрасту“ (стр.190-196),Тара,New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2017) Богаћење дечјег искуства кроз неговање музичке перцепције ,,Цветићи и музика“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова шесте научно- стручне конференције БАПТА дете у свету музике“ (стр.512-516), Сарајево, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2017) Преиспитивање сопствене праксе,,Проектно планирање у дечјем вртићу“,Радосављевић С.Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Истраживачки приступ васпитној пракси“ (стр.59-65) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Члан Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Модератор на научно-стручној конференцији БАПТА
Модератор на стручној конференцији за васпитаче
Саветник-спољни сарадник Школске управе Сомбор
Члан Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Весна Нушић

Члан програмског одбора и модератор
0638847962
vesna.nusic@gmail.com
Звање:

педагошки саветник  

Установа:

ПУ „Наше дете” Врање  

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2020 ПУ „Наше дете” Врање васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога васпитача у прихватању и неговању естетских особина у књижевном делу за децу“- аутора Весне Терзић, Весне Нушић, Биљане Трајковић Коаутор Тематском зборнику Учитељског факултета „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“ 2012
Посебни облици рада са децом узраста 3.- 5,5. год Аутор Тематском зборнику учитељског факултета „ Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским( педагошким ) факултетима 2014
„Лутка причалица у рукама деце и васпитача“- Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић, и Светлана Радосављевић Коаутор Савеза удружења васпитача Србије „ Луткарско и драмско стваралаштво у васпитно- образовном процесу и јачање дечјих и васпитачких компетенција 2015
Игра у функцији прихватања и неговања различитости“ Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић и Светлана Радосављевић Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „Игра- начин живљења на предшколском узрасту 2016
„Кроз врањске сокаке очима деце“, Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић , Светлана Радосављевић, Босиљка Ристић и Весна Терзић Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „Истраживачки приступ васпитној пракси“ 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
-„Драмске и дечије игре“, Врање, 2013.год. Аутор
Дете уме, дете може покретом да ствара“,Врање,2107.год. Аутор
„Веда-Дева“ картице и табле, „Шумска стаза Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије за полагање испита за лиценцу
удружења васпитача пчињског округа
Mреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Јасмина Траиловић

Члан програмског одбора и модератор
062567981
delicjaca@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „ Лане“ Кучево 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 Средња школа „ Младост “ Петровац на Млави Стручни сарадник педагог
2008 2020 Предшколска установа „ Лане“ Кучево Стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поштовање тимског рада-медицинска сестра активни учесник васпитно образовног рада Аутор XV Стручни сусрети “Васпитачи васпитачима” у Врњачкој бањи 2010
“Живот у јаслицама-учимо кроз држење и игру” Аутор XVII Стручни сусрети сестара предшлколских установа Србије-Кладово 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника предшколских установа Србије
Удружење за психотерапију, саветовање и коучинг Србије
Члан жирија за избор Нај играчке у Смедереву, 2010.године
Члан Програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије