Осма међународна научна конференција "Техника и информатика у образовању 2020"

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 501  

Конференција

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
Светог Саве 65, Чачак, 32102Биљана Ђорић
biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs
032302719
0616276213

Осма међународна научна конференција "Техника и информатика у образовању 2020"

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор психолошких наука Драгана Бјекић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Марјан Милошевић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Олга Ристић , Факултет техничких наука у Чачаку
Доктор техничких наука Марија Благојевић , Факултет техничких наука Чачак
Ванредни професор Милош Папић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Урош Пешовић , Факултет техничких наука у Чачку
Доцент Весна Ружичић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор техничких наука Небојша Митровић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор техничких наука Снежана Драгићевић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор техничких наука Живадин Мицић , Факултет техничких наука у Чачку
Доцент Вељко Алексић , Факултет техничких наука у Чачку

2 недеља (укупно време рада: мин.)

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн 18.09.2020. 16

Радне биографије


Драгана Бјекић

Члан програмског одбора и модератор
0643819011
dragana.bjekic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу универзитетски наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum. (Аутори: Драгана Бјекић, Радојка Крнета и Данијела Милошевић) Коаутор TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, 2010 2010
Communication Competence of Practicing Engineers and Engineering Students: Education and Evaluation. (Аутори: Мирослав Бјекић, Драгана Бјекић и Лидија Златић) Коаутор International Journal of Engineering Education, 31(1B), 368-376, 2015, 2015
School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. (Аутори: Драгана Бјекић, Милица Стојковић и Биљана Кузмановић) Коаутор In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences, 2016 2016
Nonverbal communication literacy of engineering students: Reading of nonverbal behaviour. (Аутори: Драгана Бјекић, Милевица Бојовић и Милица Стојковић) Коаутор Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st century. Minute Book (pp. 487-501). Madrid: CUM 2017
Професионално опредељивање матураната гимназија и средњих стручних школа: има ли места за наставничке професије? (Аутори: Драгана Бјекић и Лидија Златић) Коаутор У: С. Маринковић (ур.). Наука, настава, учење – проблеми и перспективе (стр. 99-114). Ужице: Педагошки факултет. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионални развој наставника, 1999, Ужице: Учитељски факултет. Монографија. Аутор
Психологија учења и наставе у е-образовању, 2013, Чачак: Факултет техничких наука. Уџбеник. Аутор
Докимолошки оквири наставе: оцењивање и техстови знања, 2013, Чачак: Факултет техничких наука. Уџбеник. Аутори: Драгана Бјекић и Жељко М. Папић Коаутор
Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и развој, 2015, Ужице: Учитељски факултет. Монографија. Аутори: Лидија Златић и Драгана Бјекић Коаутор
Педагошко-методички приручник: водич за школску праксу, 2019, Чачак: Факултет техничких наука. Аутори. Д. Бјекић, Ж. Папић, М. Бјекић, М. Стојковић, В. Алексић, Б. Ђорић Коаутор
Приручник за будуће наставника: о предузетничком образовању и професионалном развоју, 2019, Чачак: Факултет техничких наука. Аутори: Д. Бјекић, М. Стојковић, Б. Ђорић, М. Дамњановић, В. Алексић Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Секција универзитетских наставника психологије образовања
Друштво истраживача у образовању у Србији
Друштво предметних дидактичара, Секција Психологија, Секција Педагогија
Association of Teacher Education in Europe
Члан научног одбора и/или рецензент досадашњих 7 конференција (националних са међународним учешћем ТИО 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 и међународних TIE 2016, 2018)

Марјан Милошевић

Модератор
032302714
marjan.milosevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

професор технике и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2005 Гимназија Чачак професор Рачунарства и информатике
2006 2009 Технички факултет Чачак Универзитета у Крагујевцу стручни сарадник на Катедри
2009 2017 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
2017 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Technology acceptance models and learning management system: Case study Коаутор Међународна конференција eLearning Conference 2016
Сервиси рачунарства у облаку и е-учење Аутор Домаћа конференција ИТОП2017 2017
Defining the e-learner’s security profile: Towards awareness improvement Коаутор Часопис Sādhanā, Academy Proceedings in Engineering Sciences 2016
Collaboration and Learning Styles in Pure Online Courses: an Action Research Коаутор Часопис JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE 2013
M-Learning at Faculty of Technical Sciences Čačak: An Exploratory Study from a Technology Acceptance Perspective Коаутор Међународна конференција UNITECH 2019 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Системи за управљање електронским учењем, 2011, Технички факултет Чачак Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАДЕН (Балканска мрежа за образовање на даљину), члан и суоснивач

Олга Ристић

Модератор
06485253
olga.ristic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачаку 

Радно место:

Професор технке и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2017 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
2017 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The importance of programming languages in education Коаутор TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION, 6th International Conference, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 28−29th May 2016
Will You Bring Your Laptop? Investigating Students’ Attitudes Towards BYOD Коаутор Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018
Software Testing Course in IT Undergraduate Education in Serbia Коаутор Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018
New Trends in Software Testing Course in Higher Education Коаутор International Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018
M-Learning at Faculty of Technical Sciences Čačak: An Exploratory Study from a Technology Acceptance Perspective Коаутор International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Програмски језик Ц-Збирка задатака, здавач Факултет техничких наука Чачак, 2013. Коаутор
Практикум из тестирања софтвера, Факултет техничких наука у Чачку, 2019, Коаутор

Марија Благојевић

Модератор
066005197
marija.blagojevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука Чачак 

Радно место:

Универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2015 Факултет техничких наука Чачак Универзитета у Крагујевцу асистент
2015 2019 Факултет техничких наука Чачак Универзитета у Крагујевцу доцент
2019 2020 Факултет техничких наука Чачак Универзитета у Крагујевцу ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ICT innovations at the platform of standardisation for knowledge quality in PDCA. Аутори: Живадин Мицић, Милош Мицић, Марија Благојевић Коаутор Computer Standards and Interfaces, Volume 36, Issue 1, (2013) pp. 231-243. ISSN 0920-5489 2013
A web-based intelligent report e-learning system using data mining techniques. Аутори: Марија Благојевић, Живадин Мицић Аутор Computers and Electrical Engineering, Volume 39, Issue 2, (2013) pp. 465-474. ISSN 0045-7906 2013
Safety issues related to the adoption of the digital dialogue in teaching. Аутори: Момчило Ранђеловић, Милош Папић, Марија Благојевић Коаутор Studies in Informatics and Control, Volume 26, Number 2, (2017), pp 229-238. ISSN 1220-1766 2017
Association rules in detecting users' behaviour patterns in online environments, Марија Благојевић Аутор International conference on information technology and development of education, ITRO 2015, Zrenjanin, June 26 2015. pp.29-33. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Откривање образаца понашања корисника у системима за управљање учењем применом техника Веб мајнинга“, 2016. Чачак, Факултет техничких наука Чачак, ИСБН: 978-86-7776-187-5 Аутор
Програмски језик Ц-Збирка задатака, издавач Факултет техничких наука Чачак, 2013. Аутори: Урошевић Владе, Ристић Олга, Благојевић Марија, Савић Биљана Коаутор
Програмски језик Ц-Збирка задатака, , издавач Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2013. Аутори: Урошевић Владе, Ристић Олга, Благојевић Марија, Савић Биљана Коаутор
Практикум из информационих технологија у образовању, издавач Факултет техничких наука Чачак, 2017. Аутори: Благојевић Марија, Живадин Мицић Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда "др Миливоје Урошевић" Факултет техничких наука Чачак 2007
Друга награда за иновативну идеју Друштво инжењера и техничара Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез инжењера и техничара Србије
Јединствени информатички савез Србије

Милош Папић

Модератор
0648525331
mlsppc@gmail.com
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

професор технике и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2015 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
2015 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
2020 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Safety Issues Related to the Adoption of the Digital Dialogue in Teaching Коаутор Часопис 2017
Примјена тестова знања у мјерењу постигнућа ученика из предмета Рачунарство и информатика Аутор часопис 2011
Evaluation of Knowledge Tests as a Means for Monitoring Students' Knowledge Progress, Коаутор часопис 2017
Значај наставе програмирања у основној школи у постизању предузетничких и других компетенција за целоживотно учење Аутор скуп 2016
Предузетничко учење у настави техничког и информатичког образовања Аутор скуп 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Информатика и рачунарство за пети разред основне школе, 2019., Вулкан знање Аутор
Информатика и рачунарство за шести разред основне школе, 2019., Вулкан знање Аутор
Информатика и рачунарство за седми разред основне школе, 2019., Вулкан знање Аутор
Техника и технологија 5 – упутство за израду практичних вежби уз комплет материјала за шести разред основне школе, 2019., Вулкан знање Коаутор
Техника и технологија 6 – упутство за израду практичних вежби уз комплет материјала за шести разред основне школе, 2019., Вулкан знање Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стазама Николе Тесле Савез инжењера и техничара Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији
Савез инжењера и техничара Србије

Урош Пешовић

Модератор
032302721
uros.pesovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

доктор наука-електротех. и рачунарство 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 Технички факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу стручни сарадник
2008 2010 Технички факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу сарадник у настави
2010 2018 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
2018 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Error Probability Model for IEEE 802.15.4 Wireless Communication Коаутор Journal of Circuits, Systems and Computers 2016
Decision support system for temperature monitoring in beehives Коаутор Acta agriculturae Serbica 2016
Odometrijski model za određivanje pozicije mobilnog robota sa gusenicama Коаутор 60. konferencija ETRAN 2016, Zlatibor, Srbija 2016
Hack computer: FPGA implementation and system programming support Коаутор International Scientific Conference UNITECH 2019, Gabrovo, Bulgaria 2019
Decision Support System for Plant and Crop Protection Коаутор International Spring Seminar on Electronics Technology, 2018, Zlatibor 2018

Весна Ружичић

Модератор
0648525314
vesna.ruzicic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

Професор технике и информатике  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет у Чачку Приправник у лабораторији за рачунарску технику
2001 2001 Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет у Чачку Лаборант у лабораторији за рачунарску технику
2001 2008 Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет у Чачку Стручни сарадник у лабораторији за рачунарство и информатику
2008 2019 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку Асистент за ужу научну област Информационе технологије
2019 2020 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку Доцент за ужу научну област Информациони системи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Knowledge Management Assessment Using PDCA based in Global and Local Standards: in the Case of Technics and Informatics Studies Аутор KSII Transactions On Internet And Information Systems, vol. 14, no. 5, pp. 2022-2042, 2020. DOI: 10.3837/tiis.2020.05.009 2020
Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security Аутор Computers & Security, Volume 70, pp. 455-466, 2017., ISSN: 0167-4048, 2017
Innovattion sources of knowledge for IT standardization initiatives Аутор 11th International Scientific Conference, Science and Higher Education in Function of Sustainable Development –SED 2019, Drvengrad, Mokra Gora, May 24 2019
Knowledge Sources in ICS Fields With Daily Intensity of Innovation –„TIE” Коаутор 7th International scientific conference Technics and Informatics in Education -TIЕ 2018,Session 2: IT Education and Practice, Čačak, 25-27 May 2018
Innovation sources of knowledge for clustering standardized field of creativity Коаутор 6th International conference Technics and Informatics in Education -TIO 2016, Čačak, 28-29 May, 2016., pp. 254-260, ISBN 978-86-7776-192-94 2016

Небојша Митровић

Члан програмског одбора и реализатор
032302764
nebojsa.mitrovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука  

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

редовни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Three-axis' Heat Loss Anemometer Comprising Thick-film Segmented Thermistors, S. Aleksic, N. S. Mitrovic, Z. Nikolic M. D. Lukovic, N. Obradovic, S. G. Lukovic Коаутор IEEE Sensors Journal Vol. 19 (22) 2019
A Ground Temperature Profile Sensor Based on NTC Thick Film Segmented Thermistors: Main Properties and Applications, S. Aleksic, N. S. Mitrovic, M. D. Lukovic, S. D. Veljovic-Jovanovic, S. G. Lukovic, M. V. Nikolic, O. S. Aleksic. Коаутор IEEE Sensors Journal, Vol. 18 (11) 2018
Mathematical Modelling of Frequency-Dependent Hysteresis and Energy Loss of FeBSiC Amorphous Alloy, B. Koprivica, A. Milovanović, N. Mitrović, Коаутор Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 422 (2017) 2017
Soft Magnetic Properties of MnZn Ferrites Prepared by Powder Injection Moulding, Science of Sintering, N. Mitrović, S. Đukić, S. Randjić, Z. Ristanović, H. Danninger Коаутор Science of Sintering, Vol. 44(3), (2012) 2012
The Precipitation of Nanocrystalline Structure in the Joule Heated Fe72Al5Ga2P11C6B4 Metallic Glasses, N. Mitrović, S. Kane, S. Roth, A. Kalezić-Glišović, C. Mickel and J. Eckert Коаутор Journal of Minning and Metalurgy, Section B, Vol 48 (2) B (2012) 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Сензори – физички принципи и примене, WUS AUSTRIA, Технички факултет Чачак 2005 Аутор
Мониторинг и визуелизација процеса, WUS AUSTRIA ,Технички факултет Чачак 2010 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда младим научницима докторима наука, Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије, 2002 год. Министарствo науке, технологије и развој Републике Србије 2002
Награда истраживачима на пројектима основних истраживања Министарства науке и заштите животне средине, Републике Србије 2003 год. Министарствo науке и заштите животне средине Републике Србије 2003
Награда града Чачка, као члану истраживачког тима са Техничког и Агрономског факултета у Чачку Награда града Чачка 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за ЕТРАН
Друштво за истраживање материјала Србије
Српско керамичко друштво
IEEE Magnetic Society

Снежана Драгићевић

Члан програмског одбора и модератор
032302750
snezana.dragicevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука  

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

дипл. маш. инж. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1999 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Асистент приправник
1999 2003 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Асистент
2003 2008 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
2008 2013 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу ванредни професор
2013 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An application of learning machine methods in prediction of wear rate of wear resistant casting parts Коаутор Computers & Industrial Engineering, Vol. 64, No.3, 2013, ISSN 0360-8352, pp. 850-857, DOI information: 10.1016/j.cie.2012.12.021 2013
Application of Computer Simulation in Engineering Education Коаутор Technics and Informatics in Education, Proceedings of 7th International Conference, Faculty of Technical Sciences in Čačak 2018
Realization of Model of Robotic Arm S-430iF for Education Purposes Коаутор Technics and Informatics in Education, Proceedings of 7th International Conference, Faculty of Technical Sciences in Čačak 2018
Experimental Testing of a Thermal and Electrical performance of a Hybrid Photovoltaic-thermal Solar Collector Коаутор VIII International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2018, ISBN 978-86-7672-309-6, pp. 197-202, 11-12 October, Zrenjanin 2018
A Laboratory System Development for Measuring Characteristics of Photovoltaic-thermal Panel Коаутор ИМК–14 – Истраживање и развој у тешкој машиноградњи 24(2018)4, EN105-108 UDC 621 ISSN 0354-6829 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Термотехника, Збирка решених задатака, 2013., Факултет техничких наука у Чачку Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе у оквиру ИПА 011 на припреми документа „Анализа усклађености програма за основну школу са Образовним стандардима за крај основног образоцвања“, 2012.
На листи је оцењивача рукописа уџбеника ЗУОВ-а од 2016.
Члан радне групе ЗУОВ-а за припрему „Новог наставног програма за предмет Техничко и информатичко образовање за пети, шести, седми и осми разред основног образовања и васпитања“, 2016-2019.
Резензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 2014.
Члан научног и организационог одбора конференције „Техника информатика у образовању“ (2012, 2014, 2016 и 2018)
Члан програмског одбора конференције „Информационе технологије, образовање и предузетништво“ (2016, 2017, 2019)
Члан радне групе за писање Стратегије одрживог развоја града Чачка, 2017.
Члан научног одбора конференције „Industrial Engineering and Еnvironmental Protection“ (2012-2019)

Живадин Мицић

Члан програмског одбора и реализатор
064852617
micic@kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука  

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

редовни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1982 РЗ "Застава ЕОП" - Рачунски центар Заводи"Црвена Застава" Организатор примене компјутера у конструкцији
1982 1983 РО "Застава организација и информациони системи" Главни организатор инжењерских апликација
1985 1986 РО “ЗОИС” В.Д. директора Сектора кибернетике
1986 1992 РО “ЗОИС” Директор научно-истраживачке јединице „Сектор за кибернетику
1992 1994 Институт за аутомобиле, ДД „Застава аутомобили“ Руководилац пројекта
1995 1999 Виша техничка школа - ВТШ у Крагујевцу професор
1999 2004 Технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу доцент
2004 2009 Технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу ванредни професор
2009 2020 Факултет Техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ICT innovations at the platform of standardisation for knowledge quality in PDCA Аутор Computer standards & Interfaces, Elsevier, ISSN 0920-5489 (2013), No 36 (1), page 231-243 2013
Analysis of Knowledge Base Units within Standardized Electrical Engineering Subfields Аутор Acta Polytechnica Hungarica (2014), volume 11, No 2, page 41- 60 2014
Innovation and knowledge trends through standardisation of IT applications Аутор Computer standards & Interfaces, Elsevier, ISSN 0920-5489 (2014), No 36 (2), page 423-434 2014
Knowledge acquisition in information technology and software engineering towards excellence of information systems based on the standardisation platform Аутор Computer standards & Interfaces, Elsevier, ISSN 0920-5489 (2016), No 44 (1), page 1-17 2016
Creating a Strategic National Knowledge Architecture: A Comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security Коаутор Computers & Security, ISSN: 0167-4048, No 70, page 455-466, DOI: 0.1016/j.cose.2017.07.007 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ кроз ИТ – на платформи стандардизације, 2006, Технички факултет Чачак Аутор
Збирка задатака и тестова из ИНФОРМАТИКЕ за пријемни испит за упис на Факултет, 2004, 2005, 2006, 2007, Технички факултет Чачак Аутор
Увод у ИКТ и ИТ – са контролним питањима и тестовима, 2008, Технички факултет Чачак Аутор
ИТ У ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА, 2008, Технички факултет Аутор
Практикум из информационих технологија у образовању, 2017, ФТН Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
награде за одличан успех током студирања Универзитет у Крагујевцу 1979
плакета, значка и вредносна награда за научно-истраживачки рад, постигнуте резултате и допринос у раду на пројекту "Нове методе и технике у развоју, пројектовању и експлоатацији машинских система Заводи “Црвена Застава“ 1986
награде за четири званично призната техничка унапређења (четири софтверска пакета) Комисије за техничка унапре-ђе¬ња РО “Застава - организација и информациони системи”, Заводи “Црвена Застава, број 88.34, Крагујевац, 1985
награда и плакета, поводом 135 година Завода "Црвена Застава" за допринос у инвентивној дела-тности Заводи “Црвена Застава“ 1988
награда финалисте такмичења за избор најбоље технолошке иновације у Србији у 2006. години Министарство науке и заштите животне средине, у оквиру Конкурса за најбољу технолошку иновацију 2006. 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање Србије (у периоду 2015-2018)

Вељко Алексић

Модератор
032302722
veljko.aleksic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

Доктор наука - методика наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2005 Сервис рачунара "Cyber", Чачак Сервисер рачунара
2003 2006 Школа рачунара и језика "Methodos", Чачак предавач
2010 2018 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу асистент
2018 2020 Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компетенције ученика основних школа из наставног предмета Техничко и информатичко образовање Аутор Pedagogija, LXXII(2), 2017 2017
Commercial Off-the-Shelf Games as Learning Media Аутор 7th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016
Informatics Teachers Professional Competences Аутор International Conference on Information Technology and Development of Education 2016
The global perspective of technics in education Аутор 6th International Conference Technics and Informatics in Education 2016
Digital Didactic Games in Elementary School Аутор International Conference on Information Technology and Development of Education 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Instrukcioni dizajn i razvoj elektronskih kurseva, 2011, Čаčаk: Tehnički fakultet. Аутор
Metodika nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja, 2012, Čačak: Tehnički fakultet. Коаутор
Opšti standardi postignuća za osnovno obrazovanje odraslih - Priručnik za nastavnike - Digitalna pismenost, 2013, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Аутор
Metodika informatike, 2015, Čačak: Fakultet tehničkih nauka. Коаутор
Pedagoško-metodički priručnik: vodič za školsku praksu, 2019, Čačak: Fakultet tehničkih nauka. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда фондације „Др Миливоје Урошевић“ Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији