Дигитални свет у мојој учионици

Код одобреног скупа: 500  

Конференција

МВ центар за образовање и образовне политике
Ивањица Мркочевац б.б.Марија Лакићевић
mvcentar@gmail.com
032664851
0638387134

Дигитални свет у мојој учионици

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Машински инжењер Бојан Радић , Универзитет у Београду, Шумарски факултет, центар
Network administrator Јелена Станковић Ћирковић , СФРЈ мрежа
Мастер, дипломирани математичар Оливера Тодоровић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Професор југословенске књижевности Весна Недељковић , Основна школа "Михаило Петровић Алас"
дипломирани дефектолог-тифлопедагог Силвана Павловић , ОШ „Драган Ковачевић“
педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд
мастер професор језика и књижевности Марија Лакићевић , ОШ "Михаило Петровић Алас"

2

100

Наставник разредне наставе

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Видео-конференција 28.08.2020. 172
2 Zoom 10.09.2020. 121
3 Zoom 22.09.2020. 81
4 Онлајн 29.06.2021. 62
5 Онлајн 27.05.2021. 137

Радне биографије


Бојан Радић

Члан програмског одбора и реализатор
0691115263
bojan@eskola.rs
Звање:

Машински инжењер 

Установа:

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, центар  

Радно место:

администратор мрежне и рачунарске опрем 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја саветник за ИКТ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар: Примена нових информационих технологија у здравству, број акредитације 370, каталог одобрених програма стручног усавршавања запослених у образовању, одобрено од Министарства просвете Републике Србије. (Семинар је одобрен за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012. годину). ---- 2008

Јелена Станковић Ћирковић

Члан програмског одбора и реализатор
0641680588
jelena@eskola.rs
Звање:

Network administrator 

Установа:

СФРЈ мрежа 

Радно место:

предузетник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 СФРЈ мрежа Мрежни администратор локалне рачунарске мреже
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Израда идејног решења и извођење радова на умрежавању (LAN и WiFi) 25 школа. Реализатор 2015 2015

Оливера Тодоровић

Реализатор
0641407277
otodorovico@gmail.com
Звање:

Мастер, дипломирани математичар 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

Помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 ЗУОВ Руководилац Центра за професионални развој запослених у обр
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Математика, уџбеник за први разред ОШ (2018); Завод за уџбенике Аутор Завод за уџбенике 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Откривам чудесни свет математике, за трећи разред ОШ (2012); Завод за уџбенике Аутор
Откривам чудесни свет математике, за четврти разред ОШ(2012); Завод за уџбенике Аутор
Математика, уџбеник за први разред ОШ (2018); Завод за уџбенике Аутор
Математика, вежбанка за први разред ОШ (2018); Завод за уџбенике Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стојан Новаковић, 2010 Библиотекарско друштво Србије 2010

Весна Недељковић

Модератор
063448968
vesnanedeljkovic67@gmail.com
Звање:

Професор југословенске књижевности 

Установа:

Основна школа "Михаило Петровић Алас" 

Радно место:

професор српског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Министарство просвете, науке и техолошког развоја Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васп
2007 2016 Основна школа "Михаило Петровић Алас" директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учесник на Конференцији у Паризу "Развој људског капитала" (пројекат развионица - школа вежбаоница) као директор школе која представља пример добре праксе Реализатор Развионица 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2018

Силвана Павловић

Члан програмског одбора и реализатор
063279981
lakoucim@gmail.com
Звање:

дипломирани дефектолог-тифлопедагог 

Установа:

ОШ „Драган Ковачевић“ 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 ОШ „Драган Ковачевић“ директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Драмске радионице као метод у корективно- васпитном раду са децом оштећеног вида предшколског и млађих школскоих узраста“, Аутор Дефектолошка теорија и пракса, Савез дефектолога Југославије и Дефектолошког факултета, Београд 1994
„ Планирање, припремање и реализација тематске наставе “ Коаутор Каталог одабреног програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годин 2018
„ Тематска настава за ученике са сметњама у развоју“ Коаутор Зборник резиме- стручно- научни семинар са међунатродним учешћем, Дани дефектолога Београд 2018. године 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министрство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2019
Признање Фонда „ Проф. Миодраг В. Матић Друштво дефектолога Србије 2018

Јасмина Стојковић

Реализатор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2009 ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Браничево професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Аутор Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа, Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. 2015
„THE USE OF ICT IN EDUCATION",   II Аутор Међународна знанствена конференција "Дигитално окружење и образовање", Сплит, 2018. 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије (ANN ex YU) Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
,,Радост васкршњег јутра" ,Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица. 2010

Марија Лакићевић

Члан програмског одбора и реализатор
0638387134
marijalakicevic@yahoo.com
Звање:

мастер професор језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Михаило Петровић Алас" 

Радно место:

наставник српског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 ОШ "Михаило Петровић Алас" наставник српског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изазови у образовно-васпитном раду и заједничко креирање образовних политика у Србији и земљама региона Аутор Зуов, каталог 2019