АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 29. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије

Код одобреног скупа: 50  

Конференција

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0642054006

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 29. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије

Унапређивање процеса наставе и учења хемије у основним и средњим школама, као и праћења и вредновања ученичких постигнућа, базирано на резултатима истраживања и искуствима из наставне праксе.

1. Хемијска писменост као део научне писмености; 2. Проверавање као подршка процесу учења хемије; 3. Учење хемије у различитим контекстима; 4. ИКТ подршка настави и учењу хемије; 5. Учење хемије кроз истраживање и решавање проблема; 6. Интердисциплинарни приступ у настави предмета из области природних наука; 7. Епизоде из историје хемије у настави хемије; 8. Карактеристике метода наставе и учења хемије – истраживање и пракса; 9. Игра у настави хемије.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
мастер хемичар Весна Милановић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Катарина Путица , Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
доктор наука – методика наставе Душица Родић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом
Доктор наука – методика наставе Тамара Рончевић , Природно-математички факултет, Универзитет у Н.Сад
доктор хемијских наука Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад

2

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

3000 РСД