АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 29. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије

Код одобреног скупа: 50  

Конференција

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0649790994

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 29. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
мастер хемичар Весна Милановић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Катарина Путица , Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
доктор наука – методика наставе Душица Родић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом
Доктор наука – методика наставе Тамара Рончевић , Природно-математички факултет, Универзитет у Н.Сад
доктор хемијских наука Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад

2 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Драгица Тривић

Члан програмског одбора и реализатор
0113336854
dtrivic@chem.bg.ac.rs
Звање:

Доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Historical or the Contemporary Context: Which of the Two Ensures a Deeper Understanding of Gas Properties? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2017
History of chemistry as a part of assessment of students’ understanding of the law of conservation of mass Коаутор Journal of Baltic Science Education 2017
Improving high-school students’ conceptual understanding and functionalization of knowledge about digestion through the application of the interdisciplinary teaching approach Коаутор Journal of Baltic Science Education 2017
Cognitive apprenticeship as a vehicle for enhancing the understanding and functionalization of organic chemistry knowledge Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2016
Design of Learning and Assessment Tasks Коаутор A Guidebook of Good Practice for the Pre-Service Training of Chemistry Teachers, Published by Faculty of Chemistry, Jagiellonian University in Krakow 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика наставе хемије 1, 2007. Хемијски факултет, Београд ISBN 86-7220-031-7, COBISS.SR-ID 145205516 Аутор
Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, 2008. Хемијски факултет, Београд, ISBN 978-86-7220-032-4, COBISS.SR-ID 152989708 Коаутор
Теме из методике наставе хемије, приручник за наставнике хемије, 2013. Klett, Београд, ISBN 978-86-7762-487-3 COBISS.SR-ID 203818764 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Медаља Српског хемијског друштва за изванредне резултате у настави као израз признања за развој методике наставе хемије Српско хемијско друштво 2012
Захвалница као знак признања за изванредну организацију међународне конференције 7th EuroVariety, European Variety in University Chemistry Education, одржане 28-30.6.2017. у Београду Српско хемијско друштво 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског хемијског друштва (члан Председништва Друштва)
Представник Српског хемијског друштва у the Division of Chemical Education, European Association for Chemical and Molecular Sciences (EUCheMS) и један од потпредседника од 2013.

Весна Милановић

Члан програмског одбора и реализатор
0113336854
vesnamilanovic@chem.bg.ac.rs
Звање:

мастер хемичар 

Установа:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет  

Радно место:

мастер хемичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Historical or the Contemporary Context: Which of the Two Ensures a Deeper Understanding of Gas Properties? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2017
History of chemistry as a part of assessment of students’ understanding of the law of conservation of mass Коаутор Journal of Baltic Science Education 2017
Formative and summative assessment in the programme for professional development of chemistry teachers Коаутор 7th EuroVariety book of abstracts 2017
Guests of the chemistry didactics classes - a step towards planning interdisciplinary topics Коаутор 7th EuroVariety book of abstracts 2017
Садржаји из историје хемије као потпора за учење неорганске хемије у основној школи Коаутор Педагогија 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хемија, збирка задатака за завршни испит у основном образовању, 2015. Klett, ISBN 978-86-7762-659-4 Коаутор
Наставне ситуације из хемије за основну школу (CD), 2013, Klett Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјално признање Српског хемијског друштва за изузетан успех током студирања Специјално признање Српског хемијског друштва за изузетан успех током студирања 2013
Награда за најбољег студента Хемијског факултета са студијског програма Професор хемије Универзитет у Београду - Хемијски факултет 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског хемијског друштва
Представник Српског хемијског друштва у EuCheMS Working Party on History of Chemistry
Заменик представника Српског хемијског друштва у EuCheMS Divison of Chemical Education

Биљана Томашевић

Члан програмског одбора и реализатор
0113336830
bsteljic@chem.bg.ac.rs
Звање:

Доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет  

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Chemistry Curricular Knowledge of Secondary School Teachers Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2014
Creativity in teaching chemistry: how much support does the curriculum provide? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2014
Stavovi nastavnika o nastavnim programima hemije Коаутор Pedagogija 2013
Kurikulum kao podrška istraživačkom pristupu u učenju hemije Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 2009
Formative and summative assessment in the programme for professional development of chemistry teachers Коаутор 7th EuroVariety book of abstracts 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, 2008. Хемијски факултет, Београд, ISBN 978-86-7220-032-4, COBISS.SR-ID 152989708 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског хемијског друштва

Катарина Путица

Члан програмског одбора и реализатор
0113336698
puticakatarina@gmail.com
Звање:

Доктор хемијских наука 

Установа:

Иновациони центар Хемијског факултета у Београду 

Радно место:

истраживач сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2018 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду истраживач сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Improving high-school students’ conceptual understanding and functionalization of knowledge about digestion through the application of the interdisciplinary teaching approach Коаутор Journal of Baltic Science Education 2017
Cognitive apprenticeship as a vehicle for enhancing the understanding and functionalization of organic chemistry knowledge Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2016
Утицај методе учења путем открића на постигнућа и мотивацију ученика у области природних наука – мета анализа истраживања Коаутор Настава и васпитање 2014
Когнитивни развој ученика кроз наставу хемије Коаутор Хемијски преглед 2014
Проверавање ученичких постигнућа у настави хемије: Истраживања и наставна пракса Коаутор Хемијски преглед 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Диплома Ђорђе Стефановић Универзитет у Београду - Хемијски факултет 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског хемијског друштва

Душица Родић

Члан програмског одбора и реализатор
0642483468
dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rs
Звање:

доктор наука – методика наставе 

Установа:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Development of a three-tier test as a valid diagnostic tool for identification of misconceptions related to carbohydrates Коаутор Journal of Chemical Education 2016
The impact of instructional strategy based on the triplet model of content representation on elimination of students’ misconceptions regarding inorganic reactions Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2016
Evaluation of context-level effect on students’ performance and perceived cognitive load in chemistry problem-solving tasks Коаутор Croatian Journal of Education 2015
Increasing high school students’ performance and reducing cognitive load through an instructional strategy based on the interaction of multiple levels of knowledge representation Коаутор Journal of Chemical Education 2014
Cognitive load in different levels of chemistry representations Коаутор Croatian Journal of Education 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво (члан од 2011.)
Друштво предметних дидактичара Србије (координатор предметне секције за наставу хемије од 2014.)
Група за оцењивање квалитета уџбеника (члан од 2016.)

Тамара Рончевић

Члан програмског одбора и реализатор
0214852735
tamara.hrin@dh.uns.ac.rs
Звање:

Доктор наука – методика наставе 

Установа:

Природно-математички факултет, Универзитет у Н.Сад 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Diagnosing the quality of high school students’ and pre-service chemistry teachers’ cognitive structures in organic chemistry by using students’ generated systemic synthesis questions. Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2018
Systems thinking in chemistry classroom: The influence of systemic synthesis questions on its development and assessment. Коаутор Thinking Skills and Creativity 2017
Systemic synthesis questions [SSynQs] as tools to help students to build their cognitive structures in a systemic manner. Коаутор Research in Science Education 2016
The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students' performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching. Коаутор International Journal of Science and Mathematics Education 2016
Еnhancement and assessment of students' systems thinking skills by application of systemic synthesis questions in organic chemistry course. Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво, члан од 2011.
Друштво предметних дидактичара Србије, члан од 2014.

Јасна Адамов

Члан програмског одбора и реализатор
0603353677
jasna.adamov@dh.uns.ac.rs
Звање:

доктор хемијских наука 

Установа:

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Природно-математички факултет, Нови Сад редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Nastavne strategije i učeničko postignuće u hemiji Коаутор Настава и васпитање 2017
Adaptation and empirical evaluation of the questionnaire on students’ motivation towards science learning Коаутор Психологија 2016
Relationship between Learning Styles Grammar Students and School Achievement Коаутор Теме 2016
Ostvarenost obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet hemija Коаутор Настава и васпитање 2016
Serbian school system as a barrier to the development of environmental awareness Коаутор New Educational Review 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима,Природно-математички факултет, Нови Сад Аутор
Хемија за 7. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Хемија за 8. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за најбоље оцењеног професора од стране студената за 2012. годину ПМФ 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Програмска комисија ИС Петница
Комисија за доделу награда даровитим ученицима Владе Аутономне покрајине Војводине
Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине