Сусрети гимназија Европе - истраживање насиља

Код одобреног скупа: 496  

Конференција

Земунска гимназија
Градски парк бр.1Милош Бјелановић
direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
0113162680
0606459717
0112616915

Сусрети гимназија Европе - истраживање насиља

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

4

50

Наставник предметне наставе - гимназија
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Милош Бјелановић

Члан програмског одбора и реализатор
0606459717
direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
Звање:

професор физичког васпитања 

Установа:

Земунске гимназија 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2020 земунска гимназија директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сусрети гимназија Европе од 2015-2020 Дани демократске културе 2018 год. Успешни људи, матуранти Земунске гимназије2019-2020 концепт обуке полагања испита за лиценцу директора 2017-2020 Аутор Истраживањем до боље наставе- однос према школским правилима од стране ученика (часопис Директор,бр.1 издавач цмн ISSN2683-5363) 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора школа Србије, члан УО
Председник Скупштине удружења за друштвено економски развој "Далмација"
Члан УО хуманитарне организације "Снага живота" ГО Сурчин

Јованка Станојевић Брзаковић

Реализатор и модератор
0637056058
dzovana80@yahoo.com
Звање:

дипломирани социолог- мастер  

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

наставник сциологије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2020 Земунска гимназија наставник социологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сусрети гимназија Европе- истраживањем до боље наставе Коаутор не 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан српског социолошког друштва