Подршка ученицимау оквиру програма професионалне оријентације и транзиције у средњу школу

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 492  

Вебинар

Подружница педагога основних школа Јужнобачког округа
Боре Продановића 15а Нови СадДрагана Пелемиш
podruznica.pedagoga@gmail.com
0216301678
063597059

Подршка ученицимау оквиру програма професионалне оријентације и транзиције у средњу школу

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

дипломирани педагог Драгана Пелемиш , ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ
просветни саветник Весна Радуловић , МПНТР, ШУ Нови Сад
дипломирани педагог Татјана Сурдучки , ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад
Дипломирани педагог Загорка Маринковић , ОШ ,,Јан Амос Коменски''Кулпин
Мастер педагог Данијела Јовановић , ОШ ''Иво Лола Рибар'' Нови Сад

1

300

Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Драгана Пелемиш

Члан програмског одбора и модератор
063597059
peldraga76@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ 

Радно место:

стручни сарадник- педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2004 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад стручни сарадник- педагог
2004 2012 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад наставник грађанског васпитања
2012 2020 ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Улога задаци и значај одељењског старешине у васпитно – образовном раду“ Аутор Акредитован семинар, ЗУОВ 2016
„Комуникацијом до успешне сарадње у школи“ Аутор Акредитован семинар, ЗУОВ 2018
„Васпитни стил родитеља као фактор општег успеха ученика“ Аутор Педагошка стварност 2017
Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења Реализатор Обука МПНТР, 2018
Развој међупредметних компетенција Реализатор Обука МПНТР, 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Дневник рада одељењског старешине“, Клетт 2014. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Креативна школа- „Једначење сугласника по звучности“ Завод за унапређење образовања и вапитања. 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Подружнице педагога основних школа Јужнобачког округа

Весна Радуловић

Члан програмског одбора и реализатор
0642002957
ika@neobee.net
Звање:

просветни саветник 

Установа:

МПНТР, ШУ Нови Сад 

Радно место:

проф.педагогије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2020 МПНТР, ШУ Нови Сад просветни саветник
2002 2005 МПНТР, ШУ Нови Сад саветник за развој
1997 2002 ТШ „Јован Вукановић“ Нови Сад помоћник директора/педагог
1991 1997 ТШ „Јован Вукановић“ Нови Сад стручни сарадник- педагог
1984 1991 ОШ ''Владимир Назор“ Зрењанин стручни сарадник- педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Транзиција деце са сметњама у развоју некад и сад“, Нови Сад, 2016. Предавач Конференција „Транзиција деце са сметњама у развоју-спремност образовног система за прихватање сваког детата 2016
Дечја права-право на квалитетно образовање», Предавач Стручни скуп, Образовање у светлу миграција-квалитетно образовање за свако дете/2 , ЦОП, Уводно излагање 2018
„Како бити и остати на сунчаном путу професионалног развоја“ Предавач . Други конгрес стручних радника ПУ Србије –СРПУС 2018
,,Континуитет у образовању од предшколског и кроз основну школу-пројектни приступ учењу“ ---- 2019
Изазови у сусрет промена-слични у различитости Предавач Стручни сусрети УВВ 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Развојно и пројектно планирање , Модул 2 (приручник), 2003. Коаутор
Стручно усавршавање –искуства едукатора за едукаторе, ЕДП, 2006. године Коаутор
Приручник Самовредновање у функцији развоја школа/ПУ, ЗВКОВ, 2007. Коаутор
Водич за менторе, Покрајински секретаријат за образовање, Савет за интеграцију Рома, Удружење ромских студената, Покрајински секретаријат за образовање, 2008 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Татјана Сурдучки

Члан програмског одбора и реализатор
06524815
botabodjo@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад 

Радно место:

стручни сарадник- педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1998 ОШ „Ђорђе Натишевић“, Нови Сад стручни сарадник - педагог
2002 2003 ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад стручни сарадник - педагог
2003 2011 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Сад стручни сарадник – педагог, наставник грађанског васпитања,
2011 2020 ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Саветодавни рад са наставницима приправницима Предавач Симпозијум,Ефиикасна саветодавна пракса – значај сарадње са релевантним институцијама» Нови Сад 2018
Приправништво и менторство – од законске регулативе до праксе Аутор Трибина, Нови Сад 2015
Мој пут до жељеног занимања Предавач Конференција, Београд 2014
Импементација програма професионалне орјентације Реализатор Обуке ОШ, ГИЗ, МПНТР, 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа подршке инклузивном образовању - чланица Подружница педагога основних школа Јужно- бачког округ - чланица Центар за подршку професионалном и личном развоју „Инвентива“ - чланица Тим за професион

Загорка Маринковић

Члан програмског одбора и реализатор
0638649288
zagorkabuba@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ОШ ,,Јан Амос Коменски''Кулпин 

Радно место:

стручни сарадник-педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2004 ОШ "Прва војвођанска бригада» Нови Сад наставник грађанског васпитања
2006 2008 ОШ"Коста Трифковић" Нови Сад стручни сарадник-педагог
2008 2020 ОШ"Јан Амос Коменски" Кулпин стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Организовање приредбе, изложбе дечијих радова, водитељ радионица и евалуација пројекта - ,, За доброту сваки дан је добар дан'' Аутор Збирка радова Црвеног крста Б. Петровац, школски часопис ,,Ozveny''- Oдјеци 2008
Улога и ефикасност Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Предавач Трибина-Стручни сарданици као посредници медијатори између школе и спољашње мреже заштите од нзз 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница педагога јужнобачког округа Асоцијација словачких педагога

Данијела Јовановић

Члан програмског одбора и реализатор
0643835512
vonedast@gmail.com
Звање:

Мастер педагог 

Установа:

ОШ ''Иво Лола Рибар'' Нови Сад 

Радно место:

стручни сарадник -педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2020 ОШ ''Иво Лола Рибар'' Нови Сад стручни сарадник -педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни сарадник као посредник - медијатор у сарадњи Предавач Трибина-Стручни сарданици као посредници медијатори између школе и спољашње мреже заштите од нзз 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница педагога основних школа јужнобачког округа