ХIII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈЕ - ДЕЦА И ОДРАСЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОМ УРЕЂЕЊУ СРЕДИНЕ КОЈА ПОДРЖАВА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ

Код одобреног скупа: 490  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ХIII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈЕ - ДЕЦА И ОДРАСЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОМ УРЕЂЕЊУ СРЕДИНЕ КОЈА ПОДРЖАВА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Весна Цолић , Висока школа струковних студија за образовање васп
саветник Биљана Којовић , МПНТР
директор Сузана Симеуновић , Предшколска установа „Моје детињство“
помоћник директора Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
доктор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , ПП Установа Београд
Дипломирани педагог Татјана Ристивојевић , Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун
дипломирани педагог Слава Тимарац Јованов , Панчево,ППУ
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ "Дечји дани"
дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ Наша радост" Панчево

4 дана (укупно време рада: мин.)

250

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Весна Цолић

Члан програмског одбора
063827128
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2002 Предшколска установа «Младост», Бачка Паланка стручни сарадник педагог
2002 2020 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад Професор педагошке групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈСКИ ОБРАСЦИ ГОВОРА ОДРАСЛИХ ДЕЦИ У ЈАСЛАМА Предавач Зборник 2017
Креирање заједнице вртића и породице кроз планиране активности Предавач Зборник 2018
ЗНАЧАЈ ХОРИНЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ КАО МЕХАНИЗАМ УЧЕЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ/А Предавач Зборнк 2019
ГРАЂЕЊЕ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ-ДЕТЕ У ЖИВОТНО ПРАКТИЧНИМ АКТИВНОСТИМА У ЈАСЛАМА Предавач Зборник 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник,Нови сад Аутор
Играмо се, дружимо, радимо..., Дневник, Нови сад, Аутор
Дечје јаслице - гледане из антрополошког угла, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, Аутор

Биљана Којовић

Члан програмског одбора
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

саветник 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

дипломирани психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 МПНТ саветник
2014 2015 ПУ "11 април" стручни сарадник психолог
2014 2001 Пу "Бошко Биха "Београд стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ИЗАЗОВ И ПРОМЕНЕ Предавач Зборник 2019
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Предавач Зборник 2019
Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов Коаутор Каталог ЗУОВ 2018

Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора
0648510634
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

директор 

Установа:

Предшколска установа „Моје детињство“  

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2013 Предшколска установа «Радост» стручни сарадник педагог
2013 2014 ПУ "Моје детињство" б.д.директор
2014 2020 ПУ "Моје детињство" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Креирање средине за учење у програму оријентисаном на дете“ Предавач Зборник 2016
„Мобилност ка промени“ – Тоскански приступ учењу деце раног узраста Предавач Зборник 2018
РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА У ЈАСЛЕНОЈ ГРУПИ Предавач зборник 2019
ПРОФЕСИОНАЛНО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НЕГОВАЊЕМ КУЛТУРЕ ДИЈАЛОГА И РАЗМЕНЕ ИСКУСТВА У ВРТИЋ Предавач зборник 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Т.Спасовић, С.Симеуновић (2013) „Дечије игре деце Моравичког округа (репертоар, мотив, културни контекст и наслеђе)“, Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда 2018.године за Предшколску установу „Моје детињство“ Чачак МПНТР 2018

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

помоћник директора 

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац 

Радно место:

дипломирани пеагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2020 ПУ „Наше дете“ Шабац стручни сарадник педагог
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац дирекотор
2000 2001 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Планирање и програмирање у образовно-васпитним установама Предавач зборник 2016
Развијање разноврсних облика програма у предшколској установи“- Предавач зборник 2017
Моја васпитна група је посебна“ Коаутор каталог Зуов 2018
Хоризонтално учење у установи, као покретач у имплементацији нових основа програма предшкoлског васпитања и образовања Предавач зборник 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју васпитања и образовања МПНТР 2006

Андрија Пештерац

Члан програмског одбора
064399660
andrijapesterac@yahoo.com
Звање:

доктор наука у области спорта и физичког 

Установа:

ПП Установа Београд 

Радно место:

стручни сарадник за физичко васпитање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 ПП Установа Београд стручни сарадник консултант
1985 2019 ПУ"Чика Јова Змај" Београд стручни сарадник за физичко
1982 1985 Математичка гимназија професор физичког
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Музичко ритмичке активности у раду са децом јасленог узраста, Предавач уборник 2012
Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама у дворишту вртића, Предавач зборник 2013
Структурирана превентивна активност са децом старије јаслене групе Предавач зборник 2016
Заједничка активност деце и родитеља у старијој јасленој групи, Предавач зборник 2017
Израда програма „Пројектног планирања“, Пројекат УНИЦЕФ-а „Вртићи без граница 2“ у сарадњи саФилозофким факултетом, катедра за Педагогију, ЦИП-ом и тимом експерата из различитих области, , 2014 Коаутор Уницеф 2014
Израда Основа предшколског програма у оквиру тима ЗУОВ-а, Београд, Коаутор ЗУОВ 2017
Спортико Змај-јасле Аутор каталог 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда града у конкуренцији стручних и научних радова студената Београдског Универзитета, београдски универзитет 1987

Татјана Ристивојевић

Члан програмског одбора
062295551
tatjana.d.ristivojevic@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог  

Установа:

Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун  

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2020 Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун сручни срадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пилотирање Основа програма ПВО : Године узлета“ Реализатор МПНТР 2017
Игре за мене– подстицање интеракције код деце мешовите јаслене групе Аутор зборник 2016
Развој говора у сарадњи са породицом Аутор зборник 2015
"Структуирање средине у функцији постицаја развоја детета" Предавач зборник 2017
УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА У ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ - Предавач зборник 2019

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Панчево,ППУ  

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево директор
2003 2004 Министарство просвете саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2014 2020 ПП Установа Дечји свет панчево педагог,стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програмски одбор,Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Коаутор ЗУОВ 2019
Водитељ радионице Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Аутор зборник 2017
Водитељ радионице Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Аутор зборник 2018
програмски одбор - Окружни стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 9 термина Коаутор зборник 2019

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медицинска сестра 

Установа:

ПУ "Дечји дани" 

Радно место:

сарадник на унапређивању прев.здравствен 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1994 ПУ "Звездара" Београд виша мед.сестра у јаслама
1994 2004 ПУ "Звездара" Београд стручни сарадник на ПЗЗ
2004 2020 ПУ "Дечји дани" Београд сарадник на унапређивању прев.здравствен
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ефикасна комуникација у предшколској установи Коаутор каталог 2018
Ефикасна комуникација у предшколској установи Реализатор каталог 2016
Вртић као сигурна база: познавати дете и познавати развој Коаутор каталог 2018
Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских -девет реализација - организатор Четврти окружни стручни сусрети Извођач ЗУОВ 2019
ПЕТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ - пет реализација Извођач ЗУОВ 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије

Александра Ружичић

Члан програмског одбора
0692389040
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ Наша радост" Панчево 

Радно место:

стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2020 ПУ "Дечја радост"Панчево стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
члан Програмског одбора Савеза удружења мед.сестара Пу Србије 2017 -2019 Реализатор ЗУОВ 2019
''Грађење квалитета предшколског васпитања и образовања кроз различите облике сарадње “ Коаутор Каталог 2018
Брига за дете- стратегије развијања животних вештина код деце'' акредитовани програм Коаутор зборник 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сeкретар Удружења Стручних сарадника и сарадника предшксолких установа Србије од 2016.
Члан Програмског одбора и комисије за избор радова за стручне сусрете стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије