Бечејска зборница 3-ИКТ од вртића до матуре

Код одобреног скупа: 49  

Трибина

Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3/52, БечејАлександра Бакрач
obrazovniimpuls@gmail.com
0216916796
0641922024

Бечејска зборница 3-ИКТ од вртића до матуре

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

дипломирани економиста – мастер менаџер Андреа Галго Ференци , Економско – трговинска школа Бечеј
Дипломирани економиста,педагошки саветни Александра Бакрач , Економско трговинска школа Бечеј
дипломирани математичар Драгана Ћурчић , Економско-трговинска школа, Бечеј
Дипломирани инжењер за развој Стеван Спајић Спајић , Економско – трговинска школа Бечеј
Дипломирани економиста,педагошки саветни Бранислава Ивковић , Економско трговинска школа
доктор филолошких наука Жарка Свирчев , Економско-трговинска школа Бечеј
струковни васпитач – специјалиста Славица Перић , ПУ „ Лабуд Пејовић“ Бечеј
дипломирани васпитач Tатјана Митић , Предшколска установа “Лабуд Пејовић”Бечеј

1 дана (укупно време рада: мин.)

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Андреа Галго Ференци

Члан програмског одбора и реализатор
0691973089
andrea.galgo@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста – мастер менаџер 

Установа:

Економско – трговинска школа Бечеј 

Радно место:

наставник економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2008 Економско – трговинска школа Бечеј Наставник економске групе предмета
2008 2015 Oпштина Бечеј Члан Општинског већа
2015 2018 Економско – трговинска школа Бечеј Наставник економске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Коришћење веб алата СОКРАТИВ приликом припреме ученика за полагање матуре у средњем стручном образовању Аутор Суботица на Педагошком факултету на међународној јубиларној конференцији поводом прославе 10 година постојања факултета 2016
Стручни скуп, трибина «Бечејска Зборница 2» - коришћење бев алата у настави Предавач Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2016
„Webuni“- он лајн курс УВОД У РАЧУННОВОДСТВО –у организацији Аутор Е регија и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Коришћење веб 2 алата у средњим стручним школама,2016. / Új Kép : pedagógusok és szülők folyóirata Аутор
Коришћење веб 2 алата у средњим стручним школама приликом припреме ученика за матурски испит ,2016, Зборник радова научних конференција Учитељског факултета на мађарском наставном језику Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење грађана Образовни импулс Бечеј

Александра Бакрач

Члан програмског одбора и реализатор
0641922024
bakractl@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста,педагошки саветни 

Установа:

Економско трговинска школа Бечеј 

Радно место:

Наставник економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 „Delta generalli“адо Агент осигурања
2003 2005 „Yu flora“ доо Рачуновођа
2005 2018 Економско трговинска школа Бечеј Наставник економске групе предмета
2016 2018 Економско трговинска школа Бечеј Педагошки саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп-трибина, Примена фејсбука, блога, емаила и мудла у настави и учењу Аутор Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2015
Стручни скуп-трибина, Веб алати у настави и учењу Аутор Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2016
Кахут у настави Предавач Међународна конференција Нове технологије 2017 2017
Обука наставника за дигиталне компетенције ---- 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
155 питања и одговора-Водич за рад у иртуелним предузећима,2012,Културконтакт Аустрија Коаутор
Практикум за осигурање,2013, Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Похвала за учешће на конкурсу ``Креативна школа`` са радом "Осигурајте се код нас". Рад уврштен у јавно доступну "Базу знања". Завод за унапређивање образовања и васпитања 2014
Мајкрософт иновативни наставник 2016 Мајкрософт 2016
Мајкрософт иновативни наставник 2017 Мајкрософт 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин
Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Microsoft education community

Драгана Ћурчић

Члан програмског одбора и реализатор
0646463875
draganabcurcic@gmail.com
Звање:

дипломирани математичар 

Установа:

Економско-трговинска школа, Бечеј 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Економско-трговинска школа, Бечеј Наставник математике
2001 2018 Економско-трговинска школа, Бечеј Наставник математике и помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп-трибина, Примена фејсбука, блога, емаила и мудла у настави и учењу Предавач Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2015
Активно оријентисана настава математике-онлајн обука Аутор ОКЦ Бор 2016
Активно оријентисана настава математике-онлајн обука Аутор Завод за школство Црне Горе 2015
Практично оријентисана настава-Како применити методе у настави Аутор Удружење наставника средњих школа Доситеј 2008
Награде и признањ
Назив Организација Година
ПОхвала за учешће на конкурсу ``Креативна школа`` са радом "Све је супротно од онога што изгледа да јесте". Рад уврштен у јавно доступну "Базу знања". Завод за унапређивање образовања и васпитања 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника средњих школа Доситеј
Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Образовно креативни центар Бор

Стеван Спајић Спајић

Члан програмског одбора и реализатор
062490340
stevaspajic@yahoo.com
Звање:

Дипломирани инжењер за развој 

Установа:

Економско – трговинска школа Бечеј  

Радно место:

Наставник Рачунарства и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2004 Фадип ИФЦ Бечеј • Инжењер за развој
2004 2018 Економско – трговинска школа Бечеј Наставник Рачунарства и информатике
2017 2018 ОШ Шаму Михаљ Наставник техничког образовања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп-трибина, Примена фејсбука, блога, емаила и мудла у настави и учењу Предавач Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2015
Стручни скуп-трибина, Веб алати у настави и учењу Предавач Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2016
Обука наставника за дигиталне компетенције ---- 2017
Информатика у служби савремене наставе – ниво ,акредитован под бројем 086 у Каталогу 2010/11 Коаутор Култур контакт Аустрија 2010
Предметна дидактика – Рачунарство и информатика акредитован под бројем109 у Каталогу 2010/11 Коаутор ВЕТ Форум Параћин 2010
- „Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака“ “ акредитован под бројем 221 у Каталогу 2016 - 18 Коаутор ВЕТ Форум Параћин 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за рад у виртуелном предузећу, Просветни преглед, 2009. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Удружење грађана Образовни импулс Бечеј

Бранислава Ивковић

Модератор
0646463865
ivkovicbrankica74@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста,педагошки саветни 

Установа:

Економско трговинска школа 

Радно место:

Наставник економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 Економско трговинска школа Бечеј Наставник економске групе предмета
2016 2018 Економско трговинска школа Бечеј педагошки саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп-трибина, Примена фејсбука, блога, емаила и мудла у настави и учењу Коаутор Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2015
Стручни скуп-трибина, Веб алати у настави и учењу Коаутор Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2016
Пројекат Једнаке шансе за све,информатичка обука за одрасле ---- 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум за осигурање, 2013,ВЕТ Форум Ужице Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Похвала за учешће на конкурсу ``Креативна школа`` са радом "Осигурајте се код нас". Рад уврштен у јавно доступну "Базу знања". Завод за унапређивање образовања и васпитања 2014
3.место на Конкурсу "Сазнали на семинару , применили у пракси" Завод за унапређивање образовања и васпитања 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење грађана Образовни импулс Бечеј

Жарка Свирчев

Члан програмског одбора и реализатор
062490735
zarkasv@yahoo.com
Звање:

доктор филолошких наука 

Установа:

Економско-трговинска школа Бечеј 

Радно место:

професор српске књижевности и језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Економско-трговинска школа Бечеј професор српске књижевности и језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат Министарства културе „Ако имаш шта да кажеш – реци!“ Реализатор Министарство културе 2016
Стручни скуп-трибина, Примена фејсбука, блога, емаила и мудла у настави и учењу Предавач Удружење грађана Образовни импулс Бечеј 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Гинокритика и методика наставе књижевности“, 2009, Генеро-часопис за феминистичку теорију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење грађана Образовни импулс Бечеј

Славица Перић

Реализатор
0638598619
speric667@gmail.com
Звање:

струковни васпитач – специјалиста 

Установа:

ПУ „ Лабуд Пејовић“ Бечеј 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2018 ПУ „ Лабуд Пејовић“ Бечеј васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бибот у васпитном раду са децом предшколског узраста Аутор ПУ „ Лабуд Пејовић“ Бечеј, стручни актив 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Војводине

Tатјана Митић

Реализатор
0606915940
tatjanamitic2005@yahoo.com
Звање:

дипломирани васпитач 

Установа:

Предшколска установа “Лабуд Пејовић”Бечеј 

Радно место:

васпитачица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2014 Предшколска установа “Лабуд Пејовић”Бечеј васпитачица
2014 2018 Предшколска установа “Лабуд Пејовић”Бечеј помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компјутерске игрице у функцији развоја деце предшколског узраста, дипломски рад Аутор Педагошки факултет Сомбор 2016
Компјутерске играчке у функцији развоја деце предшколског узраста, мастер рад Аутор Педагошки факултет Сомбор 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Војводине