Бечејска зборница 3-ИКТ од вртића до матуре

Код одобреног скупа: 49  

Трибина

Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3/52, БечејАлександра Бакрач
obrazovniimpuls@gmail.com
0216916796
0641922024

Бечејска зборница 3-ИКТ од вртића до матуре

Разумевање значаја и практичне примене информационо комуникационе технологије у васпитно-образовном раду. Мотивисање наставника и васпитача да, кроз примере добре праксе, подигну ниво квалитета рада и индивидуалног приступа ученицима и деци користећи технологију и веб алате. Размена искуства и оснаживање наставника и васпитача за практичну примену интернета и веб алата у раду са децом школско

1. Отварање скупа-Упознавање са планом, програмом рада и са циљевима стручног скупа 2. Бибот пчелице и Тагул слике у вртићима-Предуслови за коришћење ,Примери добре праксе, Дискусија 3. Интерактивна табла у настави-Предусловима, Примери добре праксе,Дискусија 4. Суперхероји знају правопис -Апликација Вучило у настави , Примери добре праксе, Дискусија 5. Групни рад је занимљивији уз Linoit-Практични приказ функционисања апликације на више рачунара, 6. Мапе ума помоћу рачунара- Представљање више апликација за израду мапа ума, Примери добре праксе, Дискусија 7. Adobe spark у настави- Могућности апликације, Примери добре праксе, Дискусија 8. OneNote-бележница будућности- Представљање могућности апликације, Примери добре праксе, Дискус

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

дипломирани економиста – мастер менаџер Андреа Галго Ференци , Економско – трговинска школа Бечеј
Дипломирани економиста,педагошки саветни Александра Бакрач , Економско трговинска школа Бечеј
дипломирани математичар Драгана Ћурчић , Економско-трговинска школа, Бечеј
Дипломирани инжењер за развој Стеван Спајић Спајић , Економско – трговинска школа Бечеј
Дипломирани економиста,педагошки саветни Бранислава Ивковић , Економско трговинска школа
доктор филолошких наука Жарка Свирчев , Економско-трговинска школа Бечеј
струковни васпитач – специјалиста Славица Перић , ПУ „ Лабуд Пејовић“ Бечеј
дипломирани васпитач Tатјана Митић , Предшколска установа “Лабуд Пејовић”Бечеј

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

500 РСД