"Архимедесов" мајски математички сусрет (у оквиру Математичког турнира 2020)

Код одобреног скупа: 483  

Сусрети и дани

Мрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Немањина 23 КикиндаЗорица Николић
znikolic.centar@gmail.com
0628542295
0628542295
015391599

"Архимедесов" мајски математички сусрет (у оквиру Математичког турнира 2020)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

наставник Милан Шарић , ОШ "Братство-Јединство" Поповац

1

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Милан Шарић

Реализатор
0621546642
saricmario@gmail.com
Звање:

наставник 

Установа:

ОШ "Братство-Јединство" Поповац 

Радно место:

наставник математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1972 2008 ОШ "Братство Јединство" Поповац наставник математике и школ.надзорник
2008 2016 ОШ "Братство Јединство" Поповац учитељ-саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Метода помоћних ликова у планиметријским задацима Коаутор Часопис "Питагора", Бели Манастир 1991
Ротација ликова у равни Аутор "Математички лист", Београд 1996
Метода површина Аутор "Тангента" Нови Сад 1995
Мрежа помаже геометрији Аутор Газета "Мате-матика", Москва 2002
Метода мрежа Аутор Часопис "Квант" Москва 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Млади математичар, Осијек 1983 Аутор
Метода помоћних ликова у планметријским задацима, Друштво "Питагора", Бели Манастир, 1990. Коаутор
Различити начина решавања задатака у планиметрији, "Ахимедес", Београд, 1992. Коаутор
Математика помаже математици "Архимедес" Београд, 1996. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Учитељ ментор Министарство просвјете РХ 2000
Учитељ-савјетник Министарство просвјете РХ 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Бив. члан Редакције математичког листа "Тангента", Нови Сад
Математичко друштво "Архимедес", Београд