Дидактичко игровна средства у функцији дечјег развоја

Код одобреног скупа: 482  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Шабац
Николе Тесле 1аКојић Душан
rcsabac@gmail.com
015391599
0648171755

Дидактичко игровна средства у функцији дечјег развоја

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Љиљана Рељић

Реализатор и модератор
0658806180
reljicljiljana918@gmail.com
Звање:

васпитач у предшколским установама 

Установа:

ПУ ,, Наше дете“  

Радно место:

васпитач  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2020 ПУ ,,Наше дете“ Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Подршка дечјем развоју уз ручно израђене дидактичке материјале “ Међународни стручни скуп БАПТА Аутор ,, Подршка дечијем развоју уз ручно израђене дидактичке материјале « БАПТА, Зборник резимеа 2014-2015. 2014
Smart boards-eko boards (едукативно- дидактичко игровно средство ) A design award and competition Светско такмичење 15.04.2015. Komo, Италија Аутор A Design award and compеttition, winner designs 2014- 2015 2014
,, Помози ми да урадим сам» Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала, Кладово-Стручни сусрети медицинских сестара 20.06.2014. Аутор ,, Помози ми да урадим сам «Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Зборник 2014. 2014
,, Помози ми да урадим сам» Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала, Кладово-Стручни сусрети Стручни сусрети васпитача-Тара новембар .2014. Аутор ,, Помози ми да урадим сам « Савез удружења васпитача Србије, Зборник радова 2015. 2015
Стручни рад: ,, Подршка деци са сметњама у развоју у вршњачкој групи-приказ репертоара активности- дидактичко игровна средства у пракси III Стручно-научни скуп Октобар 2014, Смедерево Аутор ,, Подршка деци са сметњама у развоју у вршњачкој групи-приказ репертоара активности» Ресурни центар за специјалну едукацију,2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
A Design award and compеttition, winner designs 2014- 2015, award winning design, DESIGNER PRESS, OMC DESIGN STUDIOS SRL. Коаутор
Дидактичке играчке које можете да направите сами, Креативни центар 2018. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
A Design award and competition ( светска награда за дизајн еколошке дидактичке играчке У предшколским институцијама 2014-2015 ). DESIGNER PRESS, OMC DESIGN STUDIOS SRL. 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Србије
IAD Међународна асоцијација дизајнера
IDC Интернационални клуб дизајнера
VDI Светски индекс дизајна
ISPM Међународно удружење произвођача производа

Mиланка ГачевићРеализатор

Реализатор и модератор
0658806136
milankagacevic@gmail.com
Звање:

специјалиста струковни васпитач за ликов 

Установа:

ПУ ,, Наше дете“  

Радно место:

васпитач  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2020 ПУ ,, Наше дете “ Васпитач
2017 2020 Висока школа струковних студија за васпитаче Сарадник практичар за извођење практичне наставе из предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дидактичко игровно средство ,, Дете и сценска лутка «Стручни сусрети васпитача-Тара 2015 Аутор Зборник XXI јесењи стручни сусрети Васпитачи-васпитачима , Луткарство и драмско стваралаштво у васпитно образовном процесу и јачање дечијих и васпита 2015
Дете и сценска лутка –дидактичко игровно средство Аутор Књига резимеа Конференција Васпитач у 21 веку, Виша школа за васпитаче струковних студија Алексинац 2016
Прилагођавање средине за учење-пројекат Плави балон( израда и примена дидактичко игровних средстава) 2019. Стручни сусрети васпитача Кладово Аутор Зборник Стручнa конференција за васпитаче, Средина за учење-извор грађења односа, интегрисаног учења и богаћења искуства детета 2018
Вртић као отворен и успешан систем подршке деци са аутизмом» 2019. Конференција Алексинац Аутор Књига резимеа Конференција Васпитач у 21 веку, Виша школа за васпитаче струковних студија Алексинац 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Др Славица Јовановић ,, Говор и комуникација “, Методика развоја говора, ИКП Заслон Шабац 2008 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Србије