ИЗАЗОВИ ПРОЦЕСА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЕКОНОМИЈИ, МЕНАЏМЕНТУ, ПОСЛОВНОЈ ИНФОРМАТИЦИ И КВАНТИТАТИВНИМ МЕТОДАМА

Код одобреног скупа: 478  

Конференција

Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 СуботицаДејан Брцанов
brcanovd@ef.uns.ac.rs
0214852923
0691879688

ИЗАЗОВИ ПРОЦЕСА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЕКОНОМИЈИ, МЕНАЏМЕНТУ, ПОСЛОВНОЈ ИНФОРМАТИЦИ И КВАНТИТАТИВНИМ МЕТОДАМА

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

редовни професор Александар Грубор , Економски факултет у Суботици
доцент Кристина Мијић , Економски факултет у Суботици
асистент са докторатом Душан Саковић , Економски факултет у Суботици
ванредни професор Агнеш Славић , Економски факултет у Суботици
доцент Ненад Ђокић , Економски факултет у Суботици
доцент Никола Милићевић , Економски факултет у Суботици
доцент Слободан Марић , Економски факултет у Суботици
ванредни професор Вера Зеленовић , Економски факултет у Суботици
доцент Борис Радованов , Економски факултет у Суботици
ванредни професор Новица Супић , Економски факултет у Суботици
доцент Татјана Бранков , Економски факултет у Суботици
редовни професор Зита Бошњак , Економски факултет у Суботици
доцент Вук Вуковић , Економски факултет у Суботици
доцент Дејан Брцанов , Економски факултет у Суботици

1

50

Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Александар Грубор

Члан програмског одбора
024628000
agrubor@ef.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2020 Економски факултет у Суботици асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прилагођавање образовања из области маркетинга у Републици Србији условима дигиталне економије Коаутор Конференција „Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“ 2017
The influence of perceived characteristics of the web as a sale channel on customer online choice of tourist services Коаутор Modern management tools and economy of tourism sector in present era (pp. 461-475) 2017
Формативни и рефлективни индикатори у мерењу конструката у маркетингу Коаутор Изазови и проблеми савременог маркетинга, Златибор 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Маркетинг комуникације, 2011, Економски факултет у Суботици Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља капетан Миша Анастасијевић за допринос развоју високошколског образовања Медија Инвент, Телевизија Нови Сад, Привредна комора Војводине и Факултет техничких наука Нови Сад 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење за маркетинг СЕМА
Научно друштво економиста Србије

Кристина Мијић

Реализатор и модератор
062474122
mijick@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2020 Економски факултет у Суботици сарадник у настави, асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Opportunistic management behavior in reporting earnings of agricultural companies Коаутор Custos e Agronegocio, 14 (1), 125-142 2018
Implementation of Accounting Software as a Support to Company Management Коаутор Technics Tecnologies Education Management, 6 (2), 471-477 2011
Prospect for Survival and Development of Audit Firms through Integration into Audit Networks Коаутор Teme, 39 (2), 409-423 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Актуелни утицај информационих технологија на процес ревизије, 2015, Економски факултет у Суботици Коаутор
Професија и пракса ревизије финансијских извештаја у Србији, 2015, Економски факултет у Суботици Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан одбора за рецензије часописа Економски погледи
Члан одбора за рецензије часописа Анали Економског факултета у Суботици
Члан одбора за рецензије часописа Аcta Economica Бања Лука

Душан Саковић

Реализатор
0606433092
dusan.sakovic@ef.uns.ac.rs
Звање:

асистент са докторатом 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 MK Group doo Заменик директора рачуноводства
2019 2020 Економски факултет у Суботици асистент са докторатом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Value relevance-Evidence from food industry Аутор Economics of agriculture 2018
Development of a company’s creditworthiness analysis model based on the characteristics of the national market Коаутор Industry 2019
Улога анализе биланса у процесима вредновања предузећа модилом П/Е мултипликатора Аутор Анали Економског факултете у Суботици 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Концепти вредновања предузећа-савремени трендови, 2019, New look entertainment Аутор

Агнеш Славић

Реализатор и модератор
0642221142
szlavicz_agnes@yahoo.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2020 Економски факултет у Суботици асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Serbia Коаутор In: HRM in Transition – Practice of MNC-subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (ed: Poór J., Engle A.D., Brewster C.) 2017
Training Practices and Organisational Performance: A Comparative Analysis of Domestic and International Market Oriented Organisations in Central & Eastern Europe Коаутор Journal of East European Management Studies (JEEMS),Vol. 21, Iss.4, pp. 406-432 2016
Idealism and Relativism in Ethics: The Results of Empirical Research in Seven CEE Countries and one North European Country Коаутор Journal of East European Management Studies. Vol. 20, Is 4., pp.484-505 2015
HR Management at Subsidiaries of Multinational Companies in CEE in Light of Two Surveys of Empirical Research in 2008 and 2013 Коаутор Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12., No. 3, pp. 229-249 2015
The Role of Human Resource Management in Small and Medium Sized Companies in Central-Eastern Europe. Springer Book. Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies - Issues, Obstacles and Perspectives Коаутор In: Economic Development and Entrepreneurship an Transition Economies: Issues, Obstacles and Perspectives (ed. Ateljević J., Trivić J.), pp. 205-229 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент људских ресурса, 2017, Економски факултет у Суботици Коаутор
Менаџмент људских ресурса –практикум, 2015, Економски факултет у Суботици Аутор
Организационо понашање – практикум, 2006, Економски факултет у Суботици Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан ,,Друштва стручњака за менаџмент људских ресурса Мађарске” (Humán Szakemberek Országos Szövetsége)
редовни члан и истраживач ,,Научног друштва за хунгаролошка истраживања” (Magyarságkutató Tudományos Társaság)
члан ,,Друштва за регионалне науке Мађарске” (Magyar Regionális Tudományi Társaság)

Ненад Ђокић

Члан програмског одбора и реализатор
0638493315
djokicn@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 VB Leasing doo Референт администрације продаје
2008 2013 Висока пословна школа струковних студија Нови Сад сарадник у настави, асистент
2013 2020 Економски факултет у Суботици асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прилагођавање образовања из области маркетинга у Републици Србији условима дигиталне економије Коаутор Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја 2017
Коришћење скала у маркетинг истраживању Коаутор Менаџмент и маркетинг – трендови и утицаји на ефикасност тржишта Републике Србије 2017
Формативни и рефлективни индикатори у мерењу конструката у маркетингу Коаутор Изазови и проблеми савременог маркетинга 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за рурални туризам, 2015, Туристичка организација Војводине Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2003/2004., години Универзитет у Новом Саду 2005
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2004/2005. години Универзитет у Новом Саду 2006
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2005/2006. години Универзитет у Новом Саду 2007
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студија Универзитет у Новом Саду 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење за маркетинг СЕМА
Научно друштво економиста Србије

Никола Милићевић

Реализатор и модератор
0637127370
milicevic.nikola@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2020 Економски факултет у Суботици сарадник у настави, асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прилагођавање образовања из области маркетинга у Републици Србији условима дигиталне економије Коаутор Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја 2017
Коришћење имејл маркетинга у складу са приступом маркетинга са дозволом у промоцији студијског програма Коаутор Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 2018
Tourist services online purchases in the context of the Theory of planned behavior Коаутор The Annals of the Faculty of Economics in Subotica 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2003/2004. години Универзитет у Новом Саду 2005
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студија Универзитет у Новом Саду 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење за маркетинг СЕМА
Научно друштво економиста Србије

Слободан Марић

Члан програмског одбора и реализатор
062474970
marics@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 Економски факултет у Суботици сарадник у настави, асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учење и развој кроз процес бенчмаркинга Коаутор Стратегијски менаџмент, 2005, Но 1- 2/2005, пп. 75-78, ИССН 0354-8414, 10 2005
Доступност технологије: Подстицај за предузетништво засновано на могућностима Коаутор 22. Strategic management and decision support szstems in strategic management 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Knowledge as a Source of Entrepreneurial Venture and Key Success Factor of Small Business in: KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. IN THE DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF MODERN ECONOMIES, FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY, 2015, Foundation of the Cracow University of Economics Коаутор
Education as a Direct Entrepreneurial Condition in: KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. IN THE DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF MODERN ECONOMIES, FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY 2015, Foundation of the Cracow University of Economics Коаутор

Вера Зеленовић

Реализатор и модератор
062233030
vera.zelenovic@ef.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1992 Центрославија Директор маркетинга
1992 1999 Војвођанска банка Заменик директора маркетинга
1999 2000 Карић Банка Директор маркетинга
1999 2008 БК Универзитет, ФПМ Ванредни професор
2008 2013 РПК Нови Сад Саветник председника
2005 2008 Скупштина АПВ Саветник потпредседника
2008 2020 Економски факултет у Суботици Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Efficiency Dynamics of the Croatian Banking Industry: DEA Investigation Коаутор Economic Research - Ekonomska Istraživanja , Volume 32, 2019,Issue 1 2019
Comparison of structuring the interest rates on micro loans in Serbia and Montenegro Коаутор TEM Journal ISSN: 2217-8309 Vol 6, Br 2, str. 303-314 Serbia 2017 2017
Serbian agriculture loans with the aim of improving the current situation Коаутор Ekonomika poljoprivrede ISSN: 0352-3462, Year 65, No. 1 (1-464), 2018. str.323-336 2018
Strategic planning in banking Коаутор Technics Technologies Education Management / TTEM ISSN: 1840-1503 Vol. 7, No. 1, Str. 196-204 2012
Socially responsible behavior of banks-banks examples in Serbia Коаутор Technics Technologies Education Management / TTEM ISSN: 1840-1503 Vol. 7, No. 1, Str. 196-204 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Etika u bankarskom poslovanju, Monografija, 2017, Ekonomski fakultet u Subotici Аутор
Маркетинг у банкарству-допуњено и имењено издање, 2015, Економски факултет Суботица Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прво место освојено са студентима на савезном такмичењу из Маркетинга Удружење факултета Србије 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво економиста Србије
Члан жирија, Интеза банка, Управљање задовољством клијената, 2012

Борис Радованов

Члан програмског одбора и реализатор
0642403609
radovanovb@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2020 Економски факултет у Суботици Истраживач, асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
A Time Series Analysis of Four Major Cryptocurrencies Аутор Facta Universitatis, Series – Economics and Organization 2018
Bootstrap Testing of Trading Strategies in Emerging Balkan Stock Markets Аутор E&M Economics and Management 2018
Примена анализе обавијености података у компарацији ефикасности система високог образовања Коаутор Анали Економског факултета у Суботици 2017
Факторска анализа потенцијала електронског банкарства у Србији Аутор СМ 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Статистика и економетрија финансијских тржишта, 2014, Економски факултет у Суботици Коаутор
Економско предвиђање, 2014, Економски факултет у Суботици Коаутор

Новица Супић

Реализатор и модератор
0214852915
novicasupic@ef.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Економски факултет у Суботици асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Uncertainty of Academic Rent and Income Inequality: The OECD Panel Evidence Коаутор Allied Social Science Associations 2019 Annual Meeting 2019
Income Polarization of the U.S. Working Class: An Institutionalist View Коаутор ASSA 2018 annual meetings 2018
The meritocratic Elite versus the Common Man: Income Inequality in the Affluent OECD Countries Коаутор ASSA 2017 annual meetings 2017
Foreign Direct Investment and Income Distribution: Evidence from Post-Communist New EU Member States Коаутор Economic Turmoil in Contemporary Europe III 2018
Private versus Public Investment in R&D and Income Inequality in the U.S. Коаутор The 8th Annual Meetings of the Armenian Economic Association 2018
Institutional Changes and Income Inequality: Some Aspects of Economic Change and Evolution of Values in CEE Countries Коаутор Eastern European Economics, 56(6): 522-540 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асистент главног уредника часописа Panoeconomicus - часопис на SSCI листи
Association for Evolutionary Economics; Association for Comparative Economic Studies
Савез економиста Србије; Секретар Савеза Економиста Војводине

Татјана Бранков

Члан програмског одбора и реализатор
0641021696
tbrankov@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Црне Горе приправник
2001 2003 Биотехнички институт Подгорица истраживач-приправник
2003 2004 Заједничка фитосанитарна канцеларија, Државна заједница Србија и Црна Гора самостални саветник
2004 2006 Министарство за међународне економске односе Србија и Црна Гора виши саветник, начелник
2007 2009 Министарство за економске односе и регионални развој Републике Србије саветник
2009 2013 Факултет за инжењерски интернационални менаџмент, Европски универзитет у Београд доцент
2013 2015 Институт за економику пољопривреде, Београд научни сарадник
2015 2020 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Improving information technology for food safety in Serbia Коаутор Emerging technologies and the development of agriculture, Thematic proceedings 152 EAAE Seminar 2016
The impact of biotechnology knowledge on the acceptance of genetically modified food in Serbia Коаутор Romanian Biotechnological Letters 2013
Serbian consumers’ willingness to buy food products produced without the use of pesticides Коаутор Romanian Biotechnological Letters 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
GM Food Systems and Their Economic Impact, 2018, CABI, UK Коаутор
Храна будућности или биотероризам, 2013, Службени гласник, Београд Аутор

Зита Бошњак

Реализатор и модератор
062474902
bzita@ef.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1987 „Црвена застава“, ООУР „Велепродаја“, Сомбор рачунарски оператер
1988 1990 Техничка школа „Вељко Влаховић“, Сомбор и Средња пољопривредно-прехрамбена школа професор математике и информатике
1990 2020 Економски факултет у Суботици асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
2012 2015 Универзитет у Новом Саду проректор за наставу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Transforming Web Data Into Knowledge - Implications for Management Коаутор Economic Horizons (2019) 21 (2), doi:10.5937/ekonhor1902177B, pp 177-194 2019
Evaluating Customer Satisfaction through Online Reviews and Ratings Коаутор 3rd International Thematic Monograph – Thematic Proceedings Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era (2018) 2018
Different Clustering Techniques - means for improved knowledge discovery Коаутор Intenational Scientific Conference Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, Сегедин, Мађарска 2009
Recommender systems и њихова улога на Интернету Коаутор Излагање на конференцији и рад у зборнику: Е-трговна, Суботица-Палић, 18.-20.IV 2007 2007
Critical questions for web usage mining Коаутор Излагање на конференцији и рад у зборнику: 21st European Conference on Operations Research , EURO XXI, Rejkjavik, Island, 2.-5.jul 2006 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Интелигентни системи и њихова пословна примена, ISBN: 86-7233-125-7, 2006, издавачи: Економски факултет у Суботици и Offset print, Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Програмског комитета међународне конференције о е-комерцу (International Association for Development of the Information Society - IADIS)
Члан Уређивачког одбора часописа Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management (IJIKM) и рецензент, 2011
Пасивно чвориште Европске мреже за fuzzy логику и моделовање неизвесности у информационим технологијама (European Network for Fuzzy Logic and Uncertainty Modeling in Information Technology - ERUDIT)
Рецензент међународне конференције International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) од 2016.
Члан Уређивачког одбора међународног часописа Management Information Systems (MIS), од 2006 до 2009.
Члан Стручног већа за менаџмент, индустријски инжењеринг и пословну информатику Универзитета у Новом Саду школске 2006/7 год
Рецензент у Комисији за акредитацију и проверу квалитета, 2017. и 2018.

Вук Вуковић

Члан програмског одбора и реализатор
024628003
vuk.vukovic@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2020 Економски факултет у Суботици сарадник, асистент, асистент са дороратом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
A Web Portal for Secondary Schools in Serbia. Аутор 9th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2016) 2016
Empirical Study on Spreadsheet Quality: Case of Serbian SMEs Коаутор излагање 2018

Дејан Брцанов

Члан програмског одбора
0214852923
brcanovd@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2020 Економски факултет у Суботици асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Discriminant analysis – Applications and software support Коаутор Management information system 2008
Kings in hypertournaments Коаутор Graphs and combinatorics 2013
Two-echelon location routing synchronized with production schedules and time windows Коаутор Central European Journal of Operations Research 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Статистика кроз примере, 2014, Економски факултет у Суботици Коаутор