Буди промена коју желиш да видиш у свету - Махатма Ганди

Код одобреног скупа: 476  

Конференција

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

Буди промена коју желиш да видиш у свету - Махатма Ганди

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

2 дана (укупно време рада: мин.)

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Ивана Милошевић

Члан програмског одбора
064111068
ivana.milosevic@hotmail.com
Звање:

Дипл. филолог енглеског ј. и књ. мастер 

Установа:

Математичка гимназија  

Радно место:

Наставник енглеског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Математичка гимназија Наставник енглеског језика
2012 2020 МШ Јосип Славенски Наставник енглеског језика
2008 2013 Modern English School директор наставе, виши наставник енглеског језика
2007 2008 Институт за одрживе заједнице УСАИД преводилац
2007 2017 ОШ Скадарлија Наставник енглеског језика
2000 2003 Active English School Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
8. Међународна ЕЛТА конференција, радионица IWB – a white elephant or teacher’s pet? Тема скупа „Технологија у образовању – неопходност или луксуз Предавач излагање 2010
3. Међународна конференција наставника енглеског језика- ЕЛТА „A Taste of 21st Century Teaching“, Универзитет Сингидунум, Београд Предавач излагање 2015
10. Међународна конференција наставника енглеског језика- ЕЛТА Playing with a purpose-fostering creativity in ELT, тема Teaching outside the box Предавач излагање 2013
19th International Annual Convention of TESOL Macedonia Thrace N. Greece Experimentation: That’s the name of the game, Солун, Грчка Предавач излагање 2012
44th Annual International IATEFL Conference and Exhibition, Харогејт, Велика Британија Предавач излагање 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
A Strange Day, ELTA newsletter, ЕЛТА Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Program Administration Универзитет у Балтимору, Сједињене Америчке Државе, Биро за образовање и културу америчке владе 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Друштво за стране језике и књижевости Србије
TESOL International Association
IATEFL International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Ненад Миладиновић

Члан програмског одбора
0646145528
nenad_miladinovic@yahoo.com
Звање:

доктор филолошких наука  

Установа:

ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Крагујевац 

Радно место:

наставник енглеског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2020 наставник енглеског језика ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Крагујевац
2017 2017 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије просветни саветник - сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cooperative Learning Through Interactive Teaching Реализатор пројекат 2016
2016 Conference ”English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice”(ESIDRP), Ss Cyril and Methodius University, Skopje Предавач излагање 2016
14th Conference on British and American Studies – Languages in action: Exploring communication strategies and mechanisms; Transilvania Предавач излагање 2016
The Annual Conference of the English Department of the Faculty of Foreign Languages and Literatures; University of Bucharest; Bucharest, Romania Предавач излагање 2016
14th April Conference – New Perspectives in English and American Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland Предавач излагање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Christopher Columbus – The Discovery of America; in Digital lesson2016/17. Belgrade: Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications Аутор
Genitive Constructions as Constructional Idioms in English; in Belgrade English Language and Literature Studies (BELLS) 8 (2016), Article 4 (69-89); Belgrade: Faculty of Philology Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Nagrada za najbolji scenario časa na temu ’How to raise children’s consciousness about the phenomenon of trafficking and similar problems’ International Organization for Migration 2006
E-Teacher Scholarship Programme– Teaching English to Young Learners, University of Maryland, Baltimore County, awarded by U.S. Embassy. Belgrade, Serbia University of Maryland, Baltimore County, awarded by U.S. Embassy. Belgrade, Serbia 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕЛТА Удружење наставника енглеског језика

Драгана Виденов

Члан програмског одбора
0656446576
elt.dragana@gmail.com
Звање:

мастер професор језика и књижевности  

Установа:

ОШ „Свети Сава” Кикинда  

Радно место:

професор енглеског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2020 ОШ „Свети Сава” Кикинда професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom Аутор излагање 2018
Конференција, Београд; презентација На дохват руке Предавач излагање 2019
ЕЛТАМ конференција, Никшић, Црна Гора; радионица It's a small world Предавач излагање 2019
https://sites.google.com/site/englishwizardry/; http://classroomnumber4.blogspot.com/ Аутор Објављен рад 2009
Together we learn better! Реализатор Пројекат 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ideas Central, Express Publishing, Велика Британија, 2018 Коаутор
Learning and Sharing for Better Teaching - E-Resource Pack for Teachers, ЕЛТА, Србија , 2019 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Activity Share Competition, Macmillan Macmillan 2015
Допринос дигитализације школе - признање, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Центар за развој и примену науке, технологије и информатике 2018
еТвининг ознака квалитета, Фондација Темпус Фондација Темпус 2018
еТвининг ознака квалитета, Фондација Темпус Фондација Темпус 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА Србија - координатор за Севернобанатски округ, члан Управног одбора, координатор конкурса
Удружење грађана ОКСИ - члан Управног одбора
Европска еТвининг заједница - члан, еТвининг амбасадор за Србију
Актив наставника страних језика Кикинде - председница

Зорица Ђукић

Члан програмског одбора
0648690889
zoricadjukic011@gmail.com
Звање:

Професор енглеског језика 

Установа:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2020 Фармацеутско-физиотерапеутска школа Наставник
1984 2002 Центар за стране језике Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Learning and Sharing for Better Teaching E-Resource Pack for Teachers, Преузето са http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2019/05/LEARNING-AND-SHARING-FOR-BETTER-TEACHING_final.pdf Коаутор Објављен рад 2019
Teaching Difficult learners with Pilgrims and Erasmus+, ELTA Newsletter ISSN 1820-9831(online), Volume 12, No 04, преузето са http://elta.org.rs/novi/wp-content/uploads/2018/12/ELTA-Newsletter-Nov-2018.pdf, November 2018, pp. 50-52 Аутор Објављен рад 2018
Report on the ECML Project 'Digital Literacy for the Teaching and Learning of Languages', The European Language Gazette, Gazette 41 - 2018, преузето 03.04.2018. са https://www.ecml.at/Resources/Newsletter/Gazette41/tabid/3030/language/en-GB/Default.aspx Аутор Објављен рад 2018
"Report on the ECML Project 'Digital Literacy for the Teaching and Learning of Languages'", European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, collection of articles and papers on the ECML Аутор Објављен рад 2018
ECMLworkshop 'Use of ICT in support of Language teaching and learning', ELTA Newsletter ISSN 1820-9831(online), Volume 10, No 6, преузето 30.11.2016. са https://issuu.com/eltanewsletter/docs/elta_newsletter_nov_dec_2016 Аутор Објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
E-Resource Pack for Teachers – Learning and Sharing for Better Teaching, Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА, 2019 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА

Жељко Андријанић

Члан програмског одбора
0641267025
crownkv@gmail.com
Звање:

Професор енглеског језика 

Установа:

Уметничка школа у Краљеву  

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2020 Уметничка школа у Краљеву Наставник
2017 2019 Правни факултет Сарадник-лектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка бољем разумевању 1-8, 2008-2015 Коаутор Ауторске радионице 2015
Пројектни задаци у настави страних језика, 2018-2021 Коаутор Ауторске радионице 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника ееглеског језика ЕЛТА
Актив наставника енглеског језика града Краљева

Марија Голубовић

Члан програмског одбора
0637626022
marijagolubovicbg@gmail.com
Звање:

Мастер професор енглеског језика и књиже 

Установа:

Саобраћајно-техничка школа у Земуну 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2020 Саобраћајно-техничка школа у Земуну Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Фантастично путовање: Одредиште дигитална учионица, члан програмског одбора Извођач Симпозијум 2020
Нека игра крене! Активирајмо најмлађе ученике, члан програмског одбора Извођач Симпозијум 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА

Јелена Спасић

Члан програмског одбора
0637759429
spasicjelena73@gmail.com
Звање:

Дипломирани филолог за енглески језик и  

Установа:

Oxford School, Лесковац 

Радно место:

Професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2020 Oxford School, Лесковац Професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стратегије за учење Аутор излагање на конференцији 2018
Еразмус искуство Аутор излагање на конференцији 2018
Добро дрво активности Аутор излагање на конференцији 2017
Зачините своју методику Коаутор излагање на конференцији 2017
Успешно вођење образовне институције Коаутор обука 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА

Татјана Јанцић

Члан програмског одбора
062516356
wintry752000@yahoo.com
Звање:

Дипломирани филолог, eнг. језик и књиж. 

Установа:

Економско-трговинска школа Врање 

Радно место:

Професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2020 Економско-трговинска школа Врање Професор енглеског језика
1997 1998 ОШ “Бранко Радичевић” Професор енглеског језика
1997 2000 ОШ “Вук Караџић” Професор енглеског језика
2000 2002 УНДП Мултиетничке радионице Професор енглеског језика, Ментор, Координатор
2001 2003 UNFAO Преводилац
2003 2011 Регионални центар за таленте Професор енглеског језика, Ментор
2004 2005 ProCredit Bank – (Пословни енглески, ЕСП) Професор енглеског језика
2007 2016 Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Амерички савет Тренер, Аутор радионица
2006 2009 Приватна школа језика "Union Jack", Врање Власник
2013 2014 Медицинско-фармацеутски факултет, Травник Асистент
2018 2019 ЗВКОВ Спољни сарадник – Модератор онлајн обуке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
SEN Students: Is there anybody out there for them?, ELTA Newsletter; December/January Edition 2013-14 Аутор Објављен рад 2013
Cyberbullying – A Disregarded Phenomenon, ELTA Newsletter; December/January Edition 2013-14 Аутор Објављен рад 2013
SWOT Analysis, BESIG Libraries Аутор Објављен рад 2014
Motivating Your Learners – Challenges and How to Address Them, ELTA Newsletter; December/January Edition 2016 Аутор Објављен рад 2016
ELTAM Conference Report: Favorite Venue, Warm People, ELTA Newsletter; November 2018 Аутор Објављен рад 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
E-Teacher Scholarship, English for Specific Purposes - Best Practices Courses and Materials University of Oregon 2012
2. награда за најбољи план часа из Пословног енглеског језика IATEFL BESIG 2014
Специјална награда за педагошко-језички рад на тексту представе ”Ана, сама” ДРАМА ЛАБ 2015
SUSI Scholarship, Amherst College, Liberty, Equality and the American Dream Amherst College 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА

Софија Љиљак-Вукајловић

Члан програмског одбора
0642737370
sofija@lingva.com
Звање:

Мастер професор енглеског језика и књиже 

Установа:

Центар страних језика ЛИНГВА Ваљево/Београд 

Радно место:

професор енглеског језика и књижевности  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Лингва центар страних језика Директорка и професорка енглеског језика
2005 2019 Том и Ема школа енглеског језика професорка енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Циљај високо са талентованим ученицима – презентација на годишњој конференцији Европске асоцијације за квалитет и акредитацију установа страних језика, у својству званичне представнице Асоцијације ЈАЛС Предавач излагање 2019
Тајни зачин за наставу енглеског језика – радионица на годишњој конференцији Асоцијације приватних школа страних језика Србије ЈАЛС, у својству учеснице Еразмус+ пројекта (кореализација са Јованом Поповић) Предавач излагање 2017
Да ти испричам причу – радионица на годишњој конференцији Удружења наставника енглеског ТЕСОЛ Северна Грчка, у својству званичне представнице Удружења ЕЛТА Предавач излагање 2017
Употреба наратива у настави енглеског језика – радионица у оквиру обуке за тренера наставника енглеског у организацији Британског савета и ЕЛТЕ Аутор излагање 2016
Успешно вођење образовне институције – европски модел – једнодневни семинар акредитован код ЗУОВ-а, каталошки број 787, намењен директорима образовних институција (кореализација са Мајом Гавриловић, Маријом Пејатовић и Јеленом Спасић испред ЈАЛС-a) Реализатор излагање 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА
Асоцијација приватних школа страних језика Србије ЈАЛС