Буди промена коју желиш да видиш у свету - Махатма Ганди

Код одобреног скупа: 476  

Конференција

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

Буди промена коју желиш да видиш у свету - Махатма Ганди

оснаживање наставника у области примењене лингвистике са посебним нагласком на методику наставе страних језика у 21. веку оснаживање наставника у различитим доменима наставе страних језика у 21. веку, размена знања, искустава и примера добре праксе, иновативних метода и техника из области методике наставе страних језика

иновације и савремени приступи у настави страног језика; страндарди компетенција за професију наставника информационо-комуникационе технологије у настави; дигиталне компетенције – наставник страног језика за дигитално доба; пројектна настава; настава страног језика на млађем узрасту; интегративна настава; развој предметних и међупредметних компетенција; развој вештина 21. века; критичко мишљење и решавање проблема; креативност у настави; значај међународних програма размене и сарадње; вредновање и самовредновање наставног процеса; традиционални и савремени приступи настави страних језика;

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

2

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

3600 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн 11.12.2020. 61