И тата је важан

Код одобреног скупа: 475  

Трибина

Предшколска установа, Зрењанин
Караџићева 3а 23000 ЗрењанинНаталиа Луиза Марков
markovfamili@gmail.com
023510538
0641483573

И тата је важан

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

магистар психологије Олгица Бабић Бјелић , Предшколска установа, Зрењанин
дипломирани психлог - мастер Наталиа Луиза Марков , Предшколска установа, Зрењанин

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Зрењанин, вртић "Бамби" 13.10.2021. 47

Радне биографије


Олгица Бабић Бјелић

Реализатор
0648116445
objeliczr@gmail.com
Звање:

магистар психологије 

Установа:

Предшколска установа, Зрењанин 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2020 Основни суд, Зрењанин судски вештак, по решењу Суда, за област медицина
1990 2020 Предшколска установа, Зрењанин стручни сарадник - психолог
1991 1992 Медицинска школа, Зрењанин професор психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Родитељски састанак – саветовање без саветовалишта» Аутор Методички дани '91, Нова просвета, Београд 1992
„Враћање одраслих у детињство – један од путева за разумевање детета и себе самога“ Аутор Годишњак за психологију, (4-5) 109 – 126, Филозофски факултет, Ниш 2006
„Саветодавни рад психолога са родитељима и васпитачима у Предшколској установи“ Аутор Примењена психологија (зборник радова) 127 – 147, Филозофски факултет, Ниш 2006
„Како су нас дисциплиновали и како ми дисциплинујемо своју децу“ Аутор X Симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, књига резимеа, Сокобања 2014
„ Стратегије за спречавање и ублажавање конфликата између родитеља и васпитача“ Аутор Конференција „Васпитач у 21. веку“ 2016
Трибина за родитеље „И тата је важан“ у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Аутор Излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школа за родитеље“,књига песама настала као песничка подршка истоименом едукативном програму ,Градска народна библиотека Жарко Зрењанин, Зрењанин, 2000,. Аутор
Песма „Утакмица“ настала као песничка подршка истоименој кампањи „Тату или маму за руку, па на трибине, важна је утакмица“, која је 2017.г. промовисана у вртићу „Сунчица“,https://www.sportinfo.rs>košaka Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за постигнути успех током студирања Београдски Универзитета, Филозофски факултет, одељење за психологију 1976
„Родитељски састанак - саветовање без саветовалишта“ Стручни скуп „Методички дани“ 1991
Награда «Копријан“ за најбољу песму на IV сусретима просветних радника књижевних стваралаца за децу IV сусрети просветних радника књижевних стваралаца за децу 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење педагога и психолога Средњебанатског округа УППС

Наталиа Луиза Марков

Реализатор
0648248071
markovfamili@gmail.com
Звање:

дипломирани психлог - мастер 

Установа:

Предшколска установа, Зрењанин 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2012 ош "Доситеј Обрадовић", Зрењанин психолог приправник, наставник грађанског васпитања
2012 2020 Предшколска установа, Зрењанин стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Трибина за родитеље „И тата је важан“ у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Аутор Излагање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Учешће мојих ученика на: „Смотри јавних презентација - млади на делу, корак по корак“ Грађанско васпитање, 3.место. Грађанске иницијативе 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије
Удружење педагога и психолога Средњобанатског округа УППС
Друштво психолога Србије