11. Mанифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца у Кули“

Код одобреног скупа: 472  

Конференција

Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Лазе Костића 14, 25230 КулаМарјан Иванов
marjan.ivanov@gmail.com
0255100054
0648819905
025720103

11. Mанифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца у Кули“

Упознавање наставника са савременим трендовима у области обновљивих извора енергије, заштити животне средине и екологије и анимирање јавности о значају ових тема.

1. Принципи пројектовања и изградње зелених и паметних зграда категорије „ZERO ENERGY HOUSE“ ; објекти нултих трошкова за електричну енергију и грејање, дипл.инж.ел.Мирослав Симеуновић 2. Фотонапонско претварање енергије у Србији - сада и у будућности, проф. др Золтан Чорба 3. Еволуција ЕЕ и ОИЕ пројеката у Осјечко-барањској жупанији, дипл.инж.ел. Драган Ковачевић 4. Интегрирање различитих врста извора електричне енергије произведених из обновљивих извора енергије у потрошачки конзум и дистрибутивну мрежу, дипл.инж.ел. Роберт Бичкеи 5. Примери добре праксе «Еко-елемент» из Бугојна у заштити животне средине, Борис Јокић дипл. инжењер примењене екологије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

директор Горан Дрљача , "SOLAR – M” – Бачко Градиште
Доктор техничких наука Золтан Чорба , Факултет техничких наука Нови Сад
дипл. инж. ел. Ненад Анушић , N.D. SOLAR SISTEM d.o.o. – Нови Сад
mag. cheм. Иван Живковић , BELMЕT 97 d.o.о. Загреб, Р Хрватска
инг.ел. Стевче Арсоски , Центар за свемирску и иновативну технологију Сисачко-мославачке жупаније, Република Хрватска
Специјалиста техничких наука – виши пе Марјан Иванов , Средња техничка школа „Михајло Пупин“ - Кула

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула 12.05.2023. 96